Traseele noastre în Munții Hășmaș

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj/fotoinindicații de orientare
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii;
– (***) – fotoreportaje pe alte site-uri.

background-ul hărții: Google Maps

Individualizare și sectorizare masiv

Numele Hășmaș este, azi, cel mai frecvent utilizat – în literatura geografică și turistică – pentru a denumi munții individualizați, în principal, de văile Mureșului și Oltului spre vest, ale Dămucului și Trotușului spre est, Bistricioarei și Frumoasei (>Olt) în nord, respectiv sud, alături de Hăghimaș, acesta din urmă reprezentând transcrierea fonetică a numelui maghiar al munților, Hágymas, Hășmaș fiind și el o adaptare fonetică, mai comodă ca pronunție, a aceluiași Hagymaș (precum “hașmă/hajmă” în loc de “hagimă” = ceapă – care provin tot de la “hágymas” !). Sub numele Hágymas (Nagy = Mare și Fekete = Negru) apar consemnate pe vechile hărți austro-ungare doar vârfurile, care și azi poartă aceleași nume. Totalitatea munților ce le cuprind este numită pe una dintre hărțile pomenite (“a treia ridicare topografică”) <Gyergyo-Gebirge – Munții Gheorghenilor> și <Csik-Gebirge = Munții Ciucului>. Mai menționăm și numele Curmătura, avansat ca vechi nume românesc al masivului și care, mai probabil, chiar prin înțelesul cuvântului, se referă doar la șaua foarte joasă dintre munții Ecem și Hășmașul Mare; …

foto: Marelena Pușcarciuc – 4 iunie 2012

…deși, priviți de dincolo de Olt, de la poalele Munților Harghita, ar avea sens numele de <Munții … Curmăturii> !

 

 

 

 

 

 

Ar fi interesant de știut care ar fi motivația … etimologică a unei atari denumiri: Hágymas; întrebare valabilă și în cazul unui deal, pârâu, pas, poiană, cetate cu același nume, Hágymas, din Munții Perșani (între localitățile Ocland și Vârghiș), ca și în cel al unor localități, precum Hășmaș/Hágymas (comuna Șimișna/SJ) sau Hágymas Lápos/Lăpușel (Recea/MM) ! Legătura cu sensul … brut al cuvântului maghiar <hágymas = ceapă> e mai greu de acceptat; mai degrabă cu sensul derivat <bulbos> și, de aici, poate, cu numele vreunei plante cu bulb (gen <ceapa-ciorii>) !
O up-datare a acestor opinii, cu adaosuri legate de alte toponime din regiune, o puteți accesa aici !

Pentru o mai ușoară sistematizare a traseelor parcurse de noi în Munții Hășmaș, le-am împărțit arealul în trei regiuni:

background-ul hărții: Google Maps

Icea nordică, formată dintr-o culme mai importantă, ce are continuitate în Masivul Ceahlău și care cuprinde cel mai înalt vârf din regiune, Licașul, dar și pe unul dintre cele mai pitorești, Higheșul; alte vârfuri importante – din aceleași două puncte de vedere – sunt: Suhardul Mic, Suhardul Mare, Dănțurașul, Cupașul, Vitoșul, Jidanul, Criminișul, Munticelul !

O sinteză a unor informații etimologico-turistice despre Muntele Dănțuraș o puteți accesa aici, iar despre Muntele Cupaș, Lapoș și Ciurgău, aici !

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

IIregiunea de mijloc, este formată din culmea cea mai înaltă și cea mai spectaculoasă a Hășmașului. Descriind-o, scurt, de la sud: se ridică din Șaua Dracului, destul de repede, culminând în Vf. Ecem, pentru ca, nu mult după aceea, să se … prăbușească în două trepte, prima fiind cea pe care se ridică, … singular, Piatra Singuratică, a doua este Șaua Curmătura, despre care am pomenit mai sus. Din Curmătură culmea se înalță rapid până își atinge maximul în Vf. Hășmașul Mare; apoi cade iar în Poiana Albă pentru a se reînălța pe două direcții: în cea principală, spre Pasul Pângărați, de unde continuă în Munții Giurgeu și se desprinde culmea secundară a regiunii I, și una secundară, dar mai … viguroasă și mai spectaculoasă decât cealaltă, însă fragmentată de șei joase; din Poiana Albă urmează un puseu … altitudinal important, Hășmașul Negru, apoi Ghilcoșul și, în final, Piatra Mariei, deasupra confluenței Bicăjel-Bicaz. Revenind la “culmea principală” să precizăm că, înainte de Pasul Pângărați, se desprinde din ea o altă culme secundară importantă (numită, greșit, și Arama Neagră; greșit, pentru că “aramă” e o traducere superficială a maghiarului “rez” care mai are însă și înțelesul de “culme/loc defrișat = runc”); această culme, împreună cu toate brațele ei este considerată de unii ca aparținând Munților Giurgeu (nu împărtășim această idee măcar pentru că sectorul este independent, morfologic, de … restul munților Giurgeu) ! În fine, această a II-a regiune mai cuprinde o culme, desprinsă din brațul secundar al celei principale ce face legătura cu Munții Tarcăului prin Pasul Ilie; de aici se și formează, reprezentând un interfluviu de muncei presărat cu stâncării izolate (Piatra Făgețel, Piatra Luciului etc.) între Bicăjel și Dămuc.

background-ul hărții: Google Maps

III – pentru regiunea sudică există o oarecare controversă legată de apartenența ei la Masivul Hășmaș sau la Munții Ciucului, în acest ultim caz fiind numită Ciucul de Nord; sintagma și opinia aparțin autorilor ultimelor hărți turistice ale Munților Ciucului  – informații și argumente pro și contra, pe http://www.muntesiflori.ro/munceii-nascalatului/ !
Vorbim despre o culme unidirecționată nord-sud, relativ uniformă altitudinal, totuși, cu un aspect ceva mai … alpin în jumătatea sa nordică !

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:

I:
1. Tulgheș (gura Marcului) – Piciorul Marcu – Preluca Mare – Poiana Mare a Higheșului – Vf. Higheș – Poarta Higheșului – Mt. Ruptura – Piciorul Deac – gura Marcului (**)
2. Toșorog (Gura Stânei) – Valea Stânei – Piciorul Higheșului – Vf. Higheș – Vf. Balaj – Vf. Fețele – Gura Stânei (**)
3. Recea/Tulgheș (gura Șomeleului) – Piciorul Vitovoș – Piatra Vitovoș – Mt. Fărăgău – Poarta Lapoșului – Capul Jidanului – Mt. Păltiniș  – Mt. Șomeleu – Piciorul Șomeleului – gura Șomeleului (**)
4. Hagota – Piciorul Vitavaș – Piatra Vitoș – La Cimitir – Muchia Figheșului – La Vincli – Plaiul Balmoșului – Valea Figheșului – Hagota (**)
5. Cheile Bicazului (Gura Cupașului) – Peștera Suhard – Suhardul Mic (Grădina Zânelor, Vf. Suhardu Mic) – Vf. Suhardu Mare – Piciorul Licașului – Șaua Licașului – Mt. Dănțurașu – Piciorul Dănțurașului – Lacu Roșu (**)
6. Cheile Bicazului – Cheile Lapoșului – Mt. Ciurgău – Mt. Lapoș – Mt. Cupaș – Cheile Bicazului (**)
6 bis. Cheile Bicazului (Fosta Cabană Cheile Bicazului) – Cheile Lapoșului – Valea Lapoșului – Poiana La Vincli – Mt. Cupaș – Poiana Cupașului – Șesul Cupașului – Fosta cabană Cheile Bicazului (**)
7. Bicaz-Chei – Mt. Munticelu – Mt. Criminișu – Mt. Jidanu – Capul Jidanului – Poarta Lapoșului – Mt. Lapoș – Mt. Ciurgău – Valea Șugăului – Bicaz-Chei (**)
8. Țepeșeni – Mt. Gherman – Munticelu – Criminișu – Piciorul Mare – Dl. Vojdan – Țepeșeni (**)
9. (II.14) Lacu Roșu (Cimitirul Eroilor) – Mt. Dănțurașu – Pasul Pângărați – Poiana Medieșului – Vf. Calului – Piciorul Calului – Cimitirul Eroilor (**)
10. Lacu Roșu (Cimitirul Eroilor Pângărați) – Piciorul Dănțurașului – Valea Licașului – Șaua Licaș – Avenul Licaș – Vf. Licaș – Șaua Dănțurașului – Șaua Deșelatu – Plaiul Oaselor – Cimitirul Eroilor (**)
11. Telec – Vf. Telec – Vf. Criminiș – Piciorul Mare – Piciorul Mic – Telec (**)
12. Bârnadu (Valea Lapoșului) – Bâtca Cupașului – Mt. Cupaș – La Vincli – Mt. Agrișului – La Cimitir – Piatra Vitoș – Mt. Fărăgău – Poarta Lapoșului – Mt. Lapoș – Mt. Ciurgău – Valea Lapoșului (**)
13. TOȘOROG (Gura Stânei) – Valea Jidanului – Gura Radului – Culmea Danciului – Coada Jidanului – Culmea Jidanului – Muntele Toșorog – Gura Stânei (**)

background-ul hărții: Google Maps

II:
1. Bicaz-Chei – Arșița Dăndenilor – Bâtca Neagră – Plaiul Lipcheșului  – Bicaz Chei (**)
2. Lacul Roșu – Mt. Ghilcoș – Hășmașu Negru – Poiana Albă – Piatra Ciofronca – Pasul Pângărați – Lacul Roșu
3. Gheorgheni (Gura Mogoșului) – Mt. Mogoș – Pasul Covacipeter – Izvorul turistic al Oltului – Mt. Sărăturii – Vf. Șipoș – Vf. Hedieș – Mt. Ciser – Dl. Urșilor – Gura Mogoșului (***)
4. Izvorul Mureşului – Mt. Fagul Mureşului – Mt. Negru – Izvorul geografic al Mureşului – Poiana Arama Neagră – valea Meseşului – Izvorul Muntelui (**)
5. Bălan – Lacul Bălan – Valea Fagul Oltului – Tunzăria – Poiana Albă – Telecul Mare – Vf. Hășmașu Mare – Curmătura – Cabana Piatra Singuratică – Pârâul Sep – Bălan (***)
6. Bălan – Pasul Dracului – Vf. Ecem – Cabana Piatra Singuratică – Valea Fierarului – Bălan (***)
7. (III.1) Iavardi – Valea Iavardi – Mt. Iavardi – Poiana Tarcău – Mt. Nășcălatul Danfălăului –
a. Valea Iavardi – Iavardi
b. Vf. Nășcălat – Iavardi
8. Poiana Fagului/Valea Rece/Lunca de Jos/BC – Piatra de Porțelan – Vf. Iavardi – Piatra Bufniței – Piatra Kota – Capela Sf. Petru și Pavel – Poiana Fagului (**)
9. Poiana Fagului (gura Janok-ului) – Piatra lui Herman – Capela Sf. Petru și Pavel – Piatra Bufniței – Mt. Ilie – Mt. Făgetul – Mt. Muhoș – Mt. Piersicei – Gura Janok-ului (**)
10. Cheile Bicazului – Cheile Bicăjelului – Piatra Surducului – Piatra Luciului – Valea Bicăjelului – Șaua Țifrea – Cheile Bicazului (**)
11. Puntea Lupului – Piciorul Caprei – Mt. Făgețel – Mt. Ilie – Mt. Primejdiilor – Mt. Păunașu – Puntea Lupului (**)
12. Sândominic (gura pârâului Szadokut) – La Staule – Borna Fagului – Culmea Arșiței – Vf. Muntele Negru – Izvorul Mureșului – Culmea Alunișului – Mt. Făgetul Îngust – Gura pârâului Szadokut (**)
13. Trei Fântâni – Gura Văii Seci – Vf. Hășmașu Negru – Poiana Albă  – Vf. Hășmașu Mare – Mt. Telecu Mic – Mt. Telecu Mare – Valea Adâncă – Apa Caldă (**)
14. (I.9) Lacu Roșu (Cimitirul Eroilor) – Mt. Dănțurașu – Pasul Pângărați – Poiana Medieșului – Vf. Calului – Piciorul Calului – Cimitirul Eroilor (**)
15. Bălan (Gura Siminei) – Piciorul Muntelui – La Pândă – Cabana Piatra Singuratică – Piatra Ciobanului – Vf. Hășmașul Mic – Poiana Găurii – Piciorul Găurii – Gura Siminei (**)
16. Gura Patului Mare – Piciorul Cocenilor – Piciorul Fagul Oltului – Piatra Roșie – Poiana Albă – Coasta Caldă – Vf. Hășmașu Mare – Culmea Patul Mare – Valea Patului Mare – Gura Patului Mare (**)
17. Dămuc (Cătunul Bucureni) – Plaiul Strungilor – Bâtca Neagră – Plaiul Stângenilor – Mt. Ghimilciniș – Mt. Frunți – Bucureni (**)
18. Bicăjelu de Sus (Podul de la Bechet) – Gura Gropii – Mt. Ghilcoș – Sub Vf. Ghilcoș – Șesul Dosul Ghilcoșului – Piatra Ghilcoșului – Șesul Dosul Ghilcoșului – Gropile Ghilcoșului – Poiana Cherecului – Poiana Jghiaburilor – Jghiabul Cherecului – Cheile Bechetului – Podul de la Bechet (**)

O sinteză a drumurilor de acces – neconvenționale – din Valea Trotușului în Valea Bicazului este prezentată aici !

background-ul hărții: Google Maps

III:
1. (II.7) Iavardi – Valea Iavardi – Mt. Iavardi – Poiana Tarcău – Mt. Nășcălatul Dăneștiului –
a. Valea Iavardi – Iavardi
b. Vf. Nășcălat – Iavardi
Obs: În legătură cu fotoreportajele acestor două trasee a se citi și indicația de la finalul postului, cea referitoare la fotoreportajele prezentate pe alte situri !
2. Iavardi (gura Mădărașului) – Valea Iavardi (Cascada Zugo, cascadele mediane și superioare, arcada și canionul, peșterile) – Poiana Săcădat – Vf. Nășcălat – Vf. Sălămaș – Bâtca Poiana Albă – gura Mădărașului (**)
3. Sândominic – Dl. Stejarului – Crucea Condra – Dl. Minei – Sândominic (**)
4. Valea Rece (gura Salamasului) – Piciorul Salamas – Vf. Salamas – Vf. Nascalat – Vf. Salamas – Crucea Condra – Interfluviul Salamas-Covas – gura Salamasului (**)
– în sens invers (**)
5. Gura Pârâului Pocăinței/Valea Rece/Lunca de Jos/HG – Dl. Pocăinței – Vf. Trei Pietre – Dl. Silye – Gura Pârâului Pocăinței (**)
6. Valea Întunecoasă – Mt. Piatra Albă – Mt. Gârbea – Mt. Fagul Rotund – Crucea Condra – Vf. Trei Pietre – Vf. Antonești – Valea Întunecoasă
6bis. VALEA ÎNTUNECOASĂ – Valea Întunecoasă – Vf. Trei Pietre – Vf. Chinga – Mt. Arșița Aramei – Mt. Fagul Rotund – Mt. Fierul Rău – Vf. Vântului – Vf. Piatra Răsucită – Muntele Gârbea – Valea Întunecoasă (**)
7. Valea Gârbea [Capela Sf. Benedict] – Mt. Cetatea Bufniței – Mt. Gârbea – Mt. Piatra Șoimului – Mt. Buciu – Mt. Fagul Mic – Mt. Utușoi – Viaductul Mina – Valea Gârbea (**)
8. Gura Racoșului Mare – Dl. Ciutacoș – Mt. Fagul Mic – Mt. Utușoi – Mt. Rez – Mt. Racoșul Mare – Gura Racoșului Mare (**)
9. & 9.1. Lunca de Sus – Mt. Fagului – Mt. Ars – Mt. Lacrima – Mt. Frumos – Comiat – Lunca de Sus
Obs: A se citi precizarea din finalul paginii !
9bis. Comiat/Lunca de Sus/HG – Vf. Fagului – Mt. Lacrima – Mt. Frumos (Capela Sf. Duh, Stânca de dolomit) – Mt. Ciopo – Comiat (**)
10. Nădejdea – Vf. Păgânilor – Vf. Lacrimii – Nădejdea (**)
11. Băile Cibre – Drumul Muntelui – Izvorul Hosszuvontado – Capela lui Laszlo – Mt. Păgânilor – Mt. Silaș – Cetatea de pământ Mihăileni – Băile Cibre (*) (**)
12. M-rea Făgețel – Pasul Ghimeș – Mt. Păgânului  – Capela Sf. Laszlo – Vf. Păgânului – Mt. Silaș – Mt. Fagului – Mt. Rața – M-rea Făgețel (**)
13. Comiat – Mt. Frumos – Pasul Ghimeş – izvoarele Trotuşului – Mt. Drept – Comiat (**)
14. Lac Frumoasa – Capela Sf. Laszlo – Mt. Păgânilor – Pasul Ghimeș – Dl. Smochinei – Culmea Aluniș – Lac Frumoasa (**)
15. M-rea Făgețel – Valea Trotușului – Izvorul Trotușului – Plaiul Smochinei – Pasul Ghimeș – Capela Laszlo – Vârful Păgânul – Vf. Rața – M-rea Făgețel (**)
16. Frumoasa/HG – Băile Cibre – Vf. Păgânului – Capela Laszlo – Frumoasa (**)
17. COMIAT (Gura Ranei) – Mt. Ciopo – Mt. Frumos – Curmătura Pietrei – Mt. Tătarului – Gura Ranei (**)
18. M-rea Făgețel – Valea Trotușului – Mt. Agrișului – Pasul Ghimeș – Mt. Păgânului – Piciorul Raței – M-rea Făgețel (**)
19. Băile Cibre – Valea Cibre – Mt. Silaș – Vf. Păgânului – Poiana Capelei – Drumul Muntelui – Băile Cibre (**)
20. NĂDEJDEA – Vf. Mare  – Mt. Lapoș – Vf. Frumos – Mt. Lacrimii – Mt. Tătarului – Mt. Ars – Vf. Racoșu Mare – NĂDEJDEA (**)
21. VALEA GÂRBEA – Mt. Fagului  – Mt. Utușoi – Mt. Buciu – Mt. Fieru Rău – Mt. Piatra Răsucită – Mt. Gârbea – VALEA GÂRBEA (**)
22. FRUMOASA (Băile Cibre) – Piciorul Pietrei Albe – Drumul Muntelui – Capela Sf. Laszlo – Mt. Păgânul – Mt. Ulmilor – Băile Cibre (**)
23. Iavardi (Cascada Mare/Iavardi/Zugo) – Rafugiul Nășcălat – Vf. Nășcălat – Nășcălatul Dăneștenilor – Mt. Săcădat – Poiana Tarcău – Valea Iavardi (Peștera Mare, Cheia, peșterile de sus) – Cascada Zugo (**)
24. Valea Iavardi (Gura Hutupei) – Piciorul Țiganilor – Refugiul Nășcălat – Nășcălatul Dănenilor – Șaua Săcădat – Valea Iavardi – Mt. Iavardi – Colțul Hutupa – Gura Hutupei (**)

Sinteze:

1.  Trasee pe Muntele Păgânului (Munceii Nășcălatului-Munții Hășmaș) și la izvoarele Trotușului
2. Flora Muntelui Păgânului
Opisul florilor întâlnite
Fotoatlasul florilor întâlnite
3. Flori din Munții Hășmaș

Fotoreportaje ale unor trasee prezentate pe alte site-uri:

1. Din Bălan la Piatra Singuratică peste Vârful Ecem
2. Din Bălan pe la Piatra Singuratică în Poiana Albă
3. La Izvorul Oltului

(Dacă doriţi să vizionaţi prezentările Power Point de mai jos în variantă completă, inclusiv cu fond muzical, menţionaţi adresa Dv. de e-mail la rubrica de comentarii a acestui post şi le veţi primi !)

4. Din Lunca de Sus la Crucea Condra şi Muntele Trei Pietre
5. Cei 6 magnifici din munţii Trotuşului: Hăşmaşu Mare (dar mai întâi pe cel Mic)
6. Din Iavardi (Valea Rece/HG) pe cărările Năşcălatului şi ale Tarcăului
7. Din Bălan la Piatra Singuratică și pe Hășmașu Mare

– o prezentare Power Point, cu fond muzical, ce poate fi accesată în condițiile de mai sus, cuprinde fotoreportajul drumețiilor 9 și 9.1. !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. Au fost lupte grele în ww1 în munții Hășmaș?

    • Bătăliile din 1916 (ofensiva, urmată de defensiva armatelor române, pentru stabilizarea graniței), iar din 1917 duse de ruși s-au desfășurat și în zona Hășmașului nordic (pentru apărarea trecătorilor Tulgheș și Bicaz), pe Higheș, Ciurgău-Lapoș, Criminiș-Jidanu; Hășmașul sudic (Nășcălatul sudic) a fost și el teatrul unor lupte pentru străpungerea și apoi apărarea trecătorii Ghimeș.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.