Clasificarea angiospermelor

Clasificarea plantelor cu flori (angiosperme) se bazează pe sinteza datelor morfologiei, anatomiei, embriologiei, citologiei, geneticii, biochimiei şi geografiei comparate ale plantelor. Divizarea plantelor cu flori în clase, ordine, familii se bazează pe morfologia florii şi a inflorescenţelor, structura grăunţelor de polen, structura şi dezvoltarea ovulului şi a gametofiţilor (formă sexuală a plantelor în alternanţa generaţiilor; la angiosperme gametofitul feminin numit şi ”sac embrionar” este cunoscut ca megagametofit, iar gametofitul masculin, polenul, este numit microgametofit) feminini, pe anatomia învelişului seminţelor, pe structura şi gradul de dezvoltare a embrionului, numărul de cotiledoane, prezenţa sau absenţa endospermului (învelişul exterior al embrionului), structura şi dezvoltarea aparatului stomatic, pe anatomia xylemului (ţesut lemnos) şi a floemului (ţesut al vaselor liberiene).

Angiospermele se împart în două clase: dicotiledonate (dicot) şi monocotiledonate (monocot).

Embrionul dicotiledonatelor are două cotiledoane, care în mod obişnuit germinează la suprafaţa solului, în timp ce embrionul monocotiledonatelor are un cotiledon care germinează, în cele mai multe cazuri, în sol.

Unul dintre cele mai cunoscute şi aplicate sisteme este cel al lui Arthur Cronquist, din 1981. Sistemul lui Cronquist grupează plantele cu flori în două largi clase, Magnoliopsida (dicotiledonate) şi Liliopsida (monodicoteledonate).

I. Clasa Magnoliopsida cuprinde subclasele:

A. Subclasa Magnoliidae cu urmatoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Magnoliales are 10 familii: Winteraceae, Degeneriaceae, Himantandraceae, Eupomatiaceae, Austrobaileyaceae, Magnoliaceae, Lactoridaceae, Annonaceae, Myrsticaceae, Canellaceae.
2.
Ordinul Laurales cuprinde 8 familii: Amborellaceae, Trimeniaceae, Monimiaceae, Gomortegaceae, Calycanthaceae, Idiospermaceae, Lauraceae, Hernandiaceae.
3.
Ordinul Piperales conţine 3 familii: Cloranthaceae, Saururaceae, Piperaceae.
4.
Ordinul Aristolochiales are o familie: Aristolochiaceae.
5.
Ordinul Illiciales include 2 familii: Illiaceae, Schisandraceae.
6.
Ordinul Nymphaeles subordonează 5 familii: Nelumbonaceae, Nymphaeaceae, Barclayaceae, Cabombaceae, Ceratophyllaceae.
7.
Ordinul Ranunculales cuprinde 8 familii: Ranunculaceae, Circaesteraceae, Berberidaceae, Sargentodoxaceae, Lardizbalaceae, Menispermaceae, Coriariaceae, Sabiaceae.
8.
Ordinul Papaverales are 2 familii: Papaveraceae, Fumariaceae.

B. Subclasa Hamamelidae/Hamamelididae include următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Trochodendrales include 2 familii: Tetracentraceae, Trochodendraceae.
2.
Ordinul Hamamelidales subordonează 5 familii: Cercidiphyllaceae, Eupteleaceae, Platanaceae, Hamamelidaceae, Myrothamnaceae.
3.
Ordinul Daphniphyllales are în subordine o familie: Daphniphyllaceae.
4.
Ordinul Didymelales include o familie: Didymelaceae.
5.
Ordinul Eucommiales îşi subordonează o familie: Eucommiaceae.
6.
Ordinul Urticales are 6 familii: Barbeyaceae, Ulmaceae, Cannabaceae, Moraceae, Cecropiaceae, Urticaceae.
7.
Ordinul Leitnerialis include o familie: Leitneriaceae.
8.
Ordinul Juglandes conţine 2 familii: Rhoipteleaceae, Juglandaceae.
9.
Ordinul Myrcales are o familie: Myricaceae.
10.
Ordinul Fagales are în subordine 5 familii: Balanopaceae, Ticodendraceae, Fagaceae, Nothofagaceae, Betulaceae.
11.
Ordinul Casuarinales are o familie: Casuarinaceae.

C. Subclasa Caryophyllidae îşi subordonează următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Caryophyllales conţine 12 familii: Phytolaccaceae, Achatocarpaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Didiereaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae, Basellaceae, Moluginaceae, Caryophyllaceae.
2.
Ordinul Polygonales are o familie: Polygonaceae.
3.
Ordinul Plumbaginales are tot o familie: Plumbaginaceae.

D. Subclasa Dilleniidae are în subordine următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Dilleniales cu 2 familii: Dilleniaceae, Paeonaceae.
2.
Ordinul Theales include 18 familii: Ochnaceae, Sphaerosepalaceae, Sarcolaenaceae, Dipterocarpaceae, Caryocaraceae, Theaceae, Actinidaceae, Scytopetalaceae, Pentaphylacaceae, Tetrameristaceae, Pelliceraceae, Oncothecaceae, Marcgraviaceae, Quiinaceae, Elatinaceae, Paracryphiaceae, Medusagynaceae, Clusiaceae.
3.
Ordinul Malvales are 5 familii: Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Malvaceae.
4.
Ordinul Lecythidales conţine o familie: Lecythidaceae.
5.
Ordinul Nephentales include 3 familii: Sarraceniaceae, Nephenthaceae, Droseraceae.
6.
Ordinul Violales are 24 de familii: Flacourtiaceae, Peridiscaeae, Bixaceae, Cistaceae, Huaceae, Lacistemataceae, Scyphostegiaceae, Stachyuraceae, Violaceae, Tamaricaceae, Frankeniaceae, Dionocophyllaceae, Ancistrocladaceae, Turneraceae, Malesherbiaceae, Passifloraceae, Achariaceae, Caricaceae, Fouquieiaceae, Hoplesigmataceae, Cucurbitaceae, Datiscaceae, Begoniaceae, Losaceae.
7.
Ordinul Salicales conţine o familie: Salicaceae.
8.
Ordinul Capparales are 4 familii: Tovariaceae, Capparaceae, Brassicaceae, Moringaceae, Resedaceae.
9.
Ordinul Batales include 2 familii: Gyrostemonaceae, Bataceae.
10.
Ordinul Ericales îşi subordonează 8 familii: Cyrillaceae, Clethraceae, Grubiaceae, Empetraceae, Epacridaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae.
11.
Ordinul Diapensiales are o familie: Diapensiaceae.
12.
Ordinul Ebenales are 5 familii: Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Lissocarpaceae Symplocaceae.
13.
Ordinul Primulales include 3 familii: Theophrastaceae, Myrsinaceae, Primulaceae.

E. Subclasa Rosidae are următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Rosales conţine 24 de familii: Brunelliaceae, Connaraceae, Eucryphiaceae, Cunoniaceae, Davidsoniaceae, Dialypetalanthaceae, Pittosporaceae, Byblidaceae, Hydrangeaceae, Columelliaceae, Grossulariaceae, Greyiaceae, Anisophylleaceae, Aleusomiaceae, Crassulaceae, Bruniaceae, Cephalotaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Neuradaceae, Crossosomataceae, Chrysobalanceae, Surianaceae, Rhabdodendraceae.
2.
Ordinul Fabales are 3 familii: Mimosaceae, Caesalpinaceae, Fabaceae.
3.
Ordinul Proteales include 2 familii: Elaeagnaceae, Proteaceae.
4.
Ordinul Podostemales este reprezentat de o singură familie: Podostemaceae.
5.
Ordinul Haloragales conţine 2 familii: Haloragaceae, Gunneraceae.
6.
Ordinul Myrtales are 15 familii: Sonneratiaceae, Lythraceae, Penaeaceae, Crypteroniaceae, Thymelaceae, Trapaceae, Myrtaceae, Punicaceae, Onagraceae, Oliniaceae, Melastomataceae, Combretaceae, Alzateaceae, Memecylaceae, Rhynocalycaceae.
7.
Ordinul Rhizophorales are o familie: Rhizophoraceae.
8.
Ordinul Cornales include 4 familii: Alangiaceae, Nyssaceae, Cornaceae, Garryaceae.
9.
Ordinul Santales îşi subordonează 10 familii: Medusandraceae, Dipentodontaceae, Olacaceae, Opiliaceae, Santalaceae, Misodendraceae, Loranthaceae, Viscaceae, Eremolepidaceae, Balanophoraceae.
10.
Ordinul Rafflesiales conţine 3 familii: Hydnoraceae, Mitrastemonaceae, Rafflesiaceae.
11.
Ordinul Celastrales are 12 familii: Geissolomotaceae, Celastraceae, Hippocrateaceae, Stackhoussiaceae, Salvadoraceae, Aquifoliaceae, Icacinaceae, Aextoxicaceae, Cardiopteraceae, Corynocarpaceae, Dichapetalaceae, Tepuianthaceae.
12.
Ordinul Euphorbiales include 4 familii: Buxaceae, Simmondsiaceae, Pandaceae, Euphorbiaceae.
13.
Ordinul Rhamnales are 3 familii: Rhamnaceae, Leeaceae, Vitaceae.
14.
Ordinul Linales cuprinde 5 familii: Erythroxylaceae, Humiriaceae, Ixonanthaceae, Hugoniacae, Linaceae.
15.
Ordinul Polygales  îşi subordonează 7 familii: Malpichiaceae, Vochysiaceae, Trigoniaceae, Tremandraceae, Polygalaceae, Xanthophyllaceae, Krameriaceae.
16.
Ordinul Sapindales are 15 familii: Staphyleaceae, Melianthaceae, Bretschneideraceae, Akaniaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Burseraceae, Anacardiaceae, Julianiaceae, Simaroubaceae,  Cneoraceae, Meliaceae, Rutaceae, Zygophyllaceae.
17.
Ordinul Geraniales  include 5 familii: Oxalidaceae, Geraniaceae, Limnanthaceae, Tropaeolaceae, Balsaminaceae.
18.
Ordinul Apiales conţine 2 familii: Araliaceae, Apiaceae.

F. Subclasa Asteridae are următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Gentianales ce cuprinde 6 familii: Loganiaceae, Retziaceae, Gentianaceae, Saccifoliaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae.
2.
Ordinul Solanales are 8 familii: Duckeodendraceae, Nolanaceae, Solanaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Menyanthaceae, Polemoniaceae, Hydrophyllaceae.
3.
Ordinul Lamiales include 4 familii: Lennoaceae, Boraginaceae, Verbenaceae, Lamiaceae.
4.
Ordinul Callitrichales cuprinde 3 familii: Hippuridaceae, Callitichaceae, Hydrostachyaceae.
5.
Ordinul Plantaginales are o singură familie: Plantaginaceae.
6.
Ordinul Scrophulariales îşi subordonează 12 familii: Buddlejaceae, Oleaceae, Scrophulariaceae, Globulariaceae, Myoporaceae, Orobanchaceae,  Gesneriaceae, Acanthaceae, Pedaliaceae, Bignoniaceae, Mendocinaceae, Lentibulariaceae.
7.
Ordinul Campanulales are 7 familii: Pentaphragmataceae, Sphenocleaceae, Campanulaceae, Stylidiacaeae, Donatiaceae, Brunoniaceae, Goodeniaceae.
8.
Ordinul Rubiales conţine 2 familii: Rubiaceae, Theligonaceae.
9.
Ordinul Dipsacales include 4 familii: Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae.
10.
Ordinul Calycerales îşi subordonează o familie: Calyceraceae.
11.
Ordinul Asterales are o familie: Asteraceae.

II. Clasa Liliopsida are următoarele subclase:

A. Subclasa Alismatidae cu următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Alismatales cuprinde 3 familii: Butomaceae, Limnocharitaceae, Alismataceae.
2.
Ordinul Hydrocharitales are o familie: Hydrocharitaceae.
3.
Ordinul Najadales îşi subordonează 10 familii: Aponogetonaceae, Sheuchzeriaceae, Juncaginaceae, Potamogetonaceae, Ruppiaceae, Najadaceae, Zannichelliaceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae, Zosteraceae.
4.
Ordinul Triuridales include 2 familii: Petrosaviaceae, Triuridaceae.

B. Subclasa Arecidae are următoarele ordine cu câte o familie:

1. Ordinul Arecales: Arecaceae.
2.
Ordinul Cyclanthales: Cylanthaceae.
3.
Ordinul Pandanales: Pandanaceae.
4.
Ordinul Arales conţine 3 familii: Acoraceae, Araceae, Lemnaceae.

C. Subclasa Commelinide are următoarele ordine şi familii:

1. Ordinul Commelinales include 4 familii: Rapateaceae, Xyridaceae, Mayacceae, Commelinaceae.
2.
Ordinul Eriocaulalis îşi subordonează o familie: Eriocaulaceae.
3.
Ordinul Restionales are 4 familii: Flagellariaceae, Joinvilleaceae, Restonaceae, Centrolepidaceae.
4.
Ordinul Juncales conţine 2 familii: Juncaceae, Thurniacae.
5.
Ordinul Cyperales include 2 familii: Cyperaceae, Poaceae.
6.
Ordinul Hydatellales are o familie: Hydatellaceae.
7.
Ordinul Typhales conţine 2 familii: Sparganaceae, Typhaceae.

C. Subclasa Zingiberidae are următoarelae ordine şi familii:

1. Ordinul Bromeliales care include o familie: Bromeliaceae.
2.
Ordinul Zingiberales îşi subordonează 8 familii: Sterlitziaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Cannceae, Marantaceae.

D. Subclasa Liliidae are următorele ordine şi familii:

1. Ordinul Liliales conţine 15 familii: Phylidraceae, Pontederiaceae, Haemodoraceae, Cyanastraceae, Liliaceae, Iridaceae, Velloziaceae, Aloeaceae, Agavaceae, Xanthorrhoaceae, Hanguanaceae, Taccaceae, Stemonaceae, Smilacaceae, Dioscoreaceae.
2.
Ordinul Orchidales are 4 familii: Geosiridaceae, Burmanniaceae, Corsiaceae, Orchidaceae.

Începând cu anul 2009 tot mai mulţi botanişti se raliază la noul sistem de clasificare a plantelor pe baze filogenetice, propus de Grupul de Filogenie a Angiospermelor care încearcă să lase cât mai puţine plante neplasate în familii. Apar noi ordine, astfel încât numărul lor ajunge la 59 şi doar 10 familii nu sunt introduse într-un ordin. Numărul familiilor este de 415, pentru că plantele mai multor familii sunt reunite într-una singură (de exemplu, familiile Agavaceae şi Hyanthaceae nu sunt considerate distincte de mai larga familie a Asparagaceelor).

Citiţi despre:
istoricul taxonomiei, executând click aici !
principiile nomenclaturale, executând click aici !
sistemele taxonomice, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.