Dealul Perchiu – bibliografie comentată

Posted on Jun 21, 2014 in Generalităţi botanice | 0 comments

I. Opis alfabetic 1. Grecescu, D. – Conspectul florei României, Tipografia Dreptatea, București, 1898...

Read More

Relaţii între numele ştiinţifice ale plantelor şi autorii lor

Posted on Mar 2, 2012 in Generalităţi botanice | 0 comments

Argument În ciuda faptului că botanica pare uneori o ştiinţă complicată pentru amatori (ca noi), referindu-ne, în speţă, la...

Read More

Clasificarea angiospermelor

Posted on Feb 10, 2012 in Generalităţi botanice | 0 comments

Clasificarea plantelor cu flori (angiosperme) se bazează pe sinteza datelor morfologiei, anatomiei, embriologiei, citologiei, geneticii,...

Read More

Principii nomenclaturale

Posted on Feb 10, 2012 in Generalităţi botanice | 0 comments

Descrierile taxonomice implică în general descoperirea şi definirea taxonului, în concordanţă cu un set strict de reguli. În...

Read More

Sisteme taxonomice

Posted on Feb 10, 2012 in Generalităţi botanice | 0 comments

Clasificarea biologică sau clasificarea ştiinţifică în biologie este metoda de a grupa şi a categorisi organismele (orice structură...

Read More

Istoricul taxonomiei

Posted on Feb 9, 2012 in Generalităţi botanice | 0 comments

Taxonomia (în greacă, taxis = aranjament, ordonare, iar nomia = metodă, normă, regulă) este ştiinţa identificării, denumirii...

Read More

Morfologia unei plante

Posted on Dec 16, 2011 in Generalităţi botanice | 0 comments

Descrierea plantelor, recunoaşterea sau determinarea lor se bazează cel mai adesea, pe o serie de aspecte fiziologice ale acestora; o...

Read More

Taxonomia botanică – scurte consideraţii

Posted on Dec 11, 2011 in Generalităţi botanice | 0 comments

Clasificarea plantelor porneşte de la asemănări, deosebiri, gradul de rudenie dintre ele, urmând drumul parcurs de ele pe scara...

Read More