Traseele noastre pe Culmea Pietricica și în alți subcarpați ai Moldovei

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj/fotoindicații de orientare;
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii.

Sunt numiți ai Moldovei, subcarpații cuprinși între văile Moldovei, Siretului și Trotușului.
Pe harta alăturată, deși apar incluse în Subcarpații Moldovei, Dealurile Oușorului și Zăbrăuțului sunt considerate, de majoritatea geografilor, substructuri ale Subcarpaților Vrancei, la rândul lor, parte a Subcarpaților Curburii !

 

 

 

 

 

background: Open Topo Map

În privința limitelor/subunităților sale părerile geografilor sunt împărțite:
– unii consideră ca limită nordică  valea Râșca (>Moldova), alții, valea Suha Mare (>Moldova) sau chiar Suha Mică (>Moldova) – a se vedea Costică Brânduș – Asupra limitelor Subcarpaților Moldovei, Revista geografică/Institutul de Gorgrafie/Academia Română, II-III/1995-1996;
– noi vom coborî granița de nord la nivelul văii Neamțului (>Moldova), incluzând dealurile subcarpatice aparținând interfluviilor Neamț-Râșca (Culmea Pleșu) și Râșca-Suha Mare (Dealurile Cămeșoiului – denumirea ne aparține) în cadrul Munților Stânișoarei; din considerente de continuitate morfologică raportate la interesul turistic privind abordarea zonei. La fel procedăm și cu Subcarpații Berzunților, pe care îi alocăm Munților Berzunți; de altfel, aceste din urmă dealuri sunt cam … uitate de geografi, cu o excepție notabilă, Costică Brânduș – care le înglobează, alături de Culmea Pietricica, în Subcarpații Tazlăului (structură introdusă chiar de el în literatura geografică: C. Brânduș – Subcarpații Tazlăului. Studiu geomorfologic, Editura Academiei R.S.R., București, 1981).

CULMEA PIETRICICA

background-ul hărții: Google Maps

Ca substructură a Subcarpaților Moldovei, Culmea Pietricica (numită și a Bacăului de Alexandru Roșu în Geografia fizică a României, Edit. Didactică și Pedagogică, București, 1980) include, după același autor, și Dealul Bărboiu, tratat separat de alții (ex. Grigore Posea în Geografia fizică a Romniei, Edit. Fundației România de Mâine, București, 2006). O prezentare accesibilă și acceptabilă a Culmii Pietricica se poate accesa de pe Wikipedia !
În raport cu interesul nostru, preponderent turistic, am subîmpărțit-o în:
Dealul Bărboiu (partea nordică delimitată de văile Bistriței, ale afluenților săi: Nechitu – în nord – și Trebeșu – în sud -, a Tazlăului și ale afluenților săi: Racila – în nord – și Boul – în sud.
Menționăm că denumirea “Bărboiu” este o preluare/transcriere greșită a numelui “Baraboiu”, acesta fiind cel consemnat pe hărțile topografice cunoscute (Planurile Directoare de Tragere și cele moderne, ale DTM-ului); se pare însă că … răul făcut, a fost acceptat deja ca … bun comun !
Culmea Pietricica propriu-zisă, limitată la sud de Valea Mare și Parava,  pe care am subîmpărțit-o în Pietricica-nord și Pietricica-sud, despărțite de Orășa și Negelu;
Platforma Păncești, numită de Gr. Posea (op. cit.) Glacisul Orbeni, iar de alții, Piemontul Orbenilor/Păncești/Orbeni-Păncești.

 

background-ul hărții: Google Maps

I. Trasee pe Dealul Baraboiu:
1. Luncani – Dl. Runcu – Dl. La Podiș – Dl. Stâncilor – Valea Tocila – Valea Tulburea – Valea Stâncii – Dl. Plopilor – Dl. Chicera Mare – Dl. Velniței – Luncani (**)
2. Podiș – Dl. Runcu – Poiana Runcului – Dl. Zamara – Dl. Măciuca – Dl. Secătura – Sat Bogdănești – Drumul Tazlăului – Podiș (**)
3. Rediu – Dl. Șurinilor – Valea Nechizelului – Plaiul Brădățelu – Vf. Foișorului – Dl. Lozniței – Vf. Crucii – Dl. Scaune – Vf. Scaunelor – Obârșia Osului – Plaiul Căprăriei – Vf. la Căprărie – Podina Baicului – Confluența Baicu-Nechizelu – Coasta Nechizelului – Dl. Șurinilor – Rediu (**)
4. (II.5) PODIȘ (Gura DF Cătineț) – Dl. Cătineț – Dl. Hultoana – Dl. Nadiș – Dl. Stâlpului – Dl. Crișmei – Dl. Curături  – Dl. Pădureț – Dl. Grigoreni – Curătura Manei – GRIGORENI – Dl. Mesteacăn – BOGDĂNEȘTI – Drumul Tazlăului – Gura Cătinețului (**)
5. GRIGORENI – Valea Boului – Dl. Dulapului – Poiana Țiganului – Dl. Bălăceanu – Dl. Pustieni – PUSTIANA – Dl. Trestia Mare – GRIGORENI (**)

 

background-ul hărții: Google Maps

II.1 Trasee pe Culmea Pietricica-nord:
1. Iaz – Dl. Teiului – Culmea Pietricica – Dl. Slatina – Dl. Argintului – Dl. Cârligați – Dl. Moisoaia – Iaz (**)
2. (II.2.5) Stufu  – Dl. Caragea – Poiana Pietricica – Dl. Mare – Vf. Cărunta – Piciorul Cărunta – Stufu (**)
3. Slatina [mânăstirea carmelitană] – Drumul Crucii – Dl. Morii – Dl. Doagelor – Dl. Căpățâna – Dl. Argintului – Dl. Plopii Lungi – Dl. Stâlpului – Dl. Padina – Slatina [m-rea carmelitana] (**)
4. Strugari (Valea Nadișa) – Dl. Cetățuia – Cetățuia (biserica) – Dl. Piciorul Lung – Dl. Curăturii – Dl. Groapa Lungă – Dl. Cârciumei – Dl. Mareș –  Poiana Stânei – Dl. Ordiștea – Dl. Armanului – Dl. Siliștei – Valea Nadișa (**)
5. (I.4) PODIȘ (Gura DF Cătineț) – Dl. Cătineț – Dl. Hultoana – Dl. Nadiș – Dl. Stâlpului – Dl. Crișmei – Dl. Curături  – Dl. Pădureț – Dl. Grigoreni – Curătura Manei – GRIGORENI – Dl. Mesteacăn – BOGDĂNEȘTI – Drumul Tazlăului – Gura Cătinețului (**)
6. PIETRICICA (Valea Turlui) – Dl. Bălan  – Dl. Homorăști – Poiana Cuci – Dl. Slatina – Biserica ortodoxă Răchitișu – Dl. Tânjalei – Piscu Ordan – Dl. Berțoaia – PIETRICICA (**)

 

background-ul hărții: Google Maps

II.2 Trasee pe Culmea Pietricica-sud:
1. Slobozia – Dl. Chiorului – Lacul Slobozia – bălţile temporare de alunecare de sub Dl. Rotunda – Balta Rotunda – cuibul de trovanţi – Balta de la Slobozia (**)
2. Livezi – Dl. Valea Rea (Dolinele în gips de pe Dl. Valea Rea) – Lacul de la fosta sondă Valea Rea – Dl. Dogarului – Livezi (**)
3.
Stufu – Dl. Pârliturile – Coasta Dumbrăviţei – Dl. Ghimelcea – Peştera Ghimelcea – Valea Mare – Dl. Cărunta – Dl. Faraoani – Stufu (*) (**)
4.
Mocani – Vf. Capăta- Fântâna La Borghez – Valea Borghezului – Balta lui Bako – Schitul Cireş – Mocani (*) (**)
5.
(II.1.2) Stufu  – Dl. Caragea – Poiana Pietricica – Dl. Mare – Vf. Cărunta – Piciorul Cărunta – Stufu (**)
6. Motel Măgura – Capela de pe Dl. Gherț – Altarul de pe Valea Bahna – Capela de pe Dl. Calvar – Capela si Crucea de pe Dl. Sinislău – Valea Săratei – Băile și Biserica Sărata – Dl. Moșului – Dl. Chivei – Dl. Nou – Dealul Heghesca – Cascada Verde – Motelul Măgura (**)
7. Bălțata/Sărata/BC – La Movilă – La Gropi – Dl. Măgura – Dl. Albeni – Dl. Pleșuva Mare – Dl. Moița – Dl. Beldiman – Valea Bălțata [Cascadele Timide] – Dl. Nou – Dl. Ciobotarului – Dl. Tăbăcar – Movilița – Bălțata (**)
8. Valea Mare [Bisericile de lemn din Valea Mare și Buchila, Bisericile parohiale din Valea Mare și Valea Seacă] – Dealul Ungureanului [Capela] – Dl. Piatra Vânătă – Vf. Cărunta –  Capela Ciciola – Dl. Draga – Valea Seacă (**)
9. Șomușca (Dl. Bodzaș) – Valea Dobraniș – Interfluviul Potiu-Dobraniș – Dl. Potiu – Dl. Pătul [Cineritele] – Șomușca (**)
– un fragment din acest traseu (Cineritele de pe Dl. Pătul) este și un fragment al traseului:
Onești – Adjud – Lespezi – Perchiu [Casa Memorială <Vasile Pârvan>, biserica ortodoxă] – Cornii de Sus [biserica ortodoxă, trovanții de pe malul Lacului Berești] – Balta Costișa – Răcăciuni [biserica catoliocă, Situl arheologic <Cetățuia>, biserica ortodoxă] – Șomușca [tufurile vulcanice] – Bacău – Onești (**)
10. Podu Benii – Dl. La Runc – Dl. Gălugării – Dl. Huitorii – Dl. Benii – Dl. Molna – Podu Benii (**)
11. (III.4) Podu Benii – Motoceşti – Lacul de la Stâna Păltinata – iazurile de la Dumbrava – Dumbrava – iazul de la Capăta – Dealul Molna – Valea Benii – Podu Benii (**)
12. Drăgugești – Valea Helegiu – Dl. Izvoarelor – Dl. Scaunu Mare – Dl. Scaunu Mic – Dl. Bourului – Dl.Măgura – Dl. Oușoru – Drăgugești (**)
13. a) Bălăneasa – Dl. Chichila –
b) – Dl. Stafiei – Dl. Stejarului – Dl. Măgura – Dl. Turcului – Dl. Fetii cu Merele – Dl. Balicăi –
       a) – Dl. Bălăneasa –
– Bălăneasa (**)
14. Valea Mare/Faraoani – Dl. Draga – Capela Ciciola – Vf. Cărunta – Dl. Dumbrăvița – Vf. Ghimelciu – Dl. Spânzuratului – Dl. Dumache – Dl. Humeriș – Dl. Secări – Valea Mare (**)
15. SLOBOZIA/ONEȘTI – Dl. Hoților – Dl. Călugărilor – Valea Huitoarei – La Huitoare – Dl. Benii – Dl. Fălcilor – La Borghez – Culmea Pietricăi – Dl. Curătura Mare – Valea Brătiliței – Valea Belcii – Poiana Ursului – Dl. Călugărilor – SLOBOZIA (**)
16. CLEJA – Valea Clejei – Groapa Lupului – Dl, Dumache – Poiana Ciobanului _ Dl. Negru – Dl. Ghimelciu – Dl. Pătulului – Dl Turcului Dl. Drăconi – Dl. Ovăzului – Poiana Părului – Dl. Rapatac – Dl. Pătul – Stâncile de tuf vulcanic (cinerite) – CLEJA (**)
17. (III.7) PARAVA – Valea Paravei – Canionul Paravei – Valea Morcotețului – Dl Bălănelu – Dl. Orbenilor – Sch. Sf. Alexie – Biserica Sf. Nicolae – Ruinele foste mânăstiri grecești – Sch. Sf. Alexie – Dl. Orbenilor – PARAVA (**)

 

background-ul hărții: Google Maps

III. Trasee pe Platforma Păncești:
1. Motoceşti – Balta Unguraşu – Balta Fără Fund – Troiţa lui Guruiţă – Motoceşti (**)
2. Pătrăşcani – Lacul Lung – Lacul de la Curte – Lacul Fără Fund – Pătrăşcani (**)
3. Viişoara (gura p. Chilii) – cătunul Jăvreni – interfluviul Pârâu Popii-p.Chilii – Lacul Durnoi – Culmea Pietricica – La Lacuri – cătunul Corbu – gura p. Chilii (**)
4. (II.2.11) Podu Benii – Motoceşti – Lacul de la Stâna Păltinata – iazurile de la Dumbrava – Dumbrava – Iazul de la Capăta – Dealul Molna – Valea Benii – Podu Benii (**)
5. Heltiu – Balta Andrioaiei– Culmea Pietricicăi – Lacul cu Lozii – Biserica din Heltiu – Heltiu (**)
5.a. Heltiu – Lacul cu Lozii – Lacul Andreoaie – Balta Boiştea – Heltiu (**)
6. Urechești – V. Danciului – Fostul Lac de la Movilă – Dl. Mesteacănului – Dl. Pietrosu – Dl. Liliecilor – Urechești (**)
7. (II.2.17) PARAVA – Valea Paravei – Canionul Paravei – Valea Morcotețului – Dl Bălănelu – Dl. Orbenilor – Sch. Sf. Alexie – Biserica Sf. Nicolae – Ruinele foste mânăstiri grecești – Sch. Sf. Alexie – Dl. Orbenilor – PARAVA (**)
8. CUCOVA (M-rea episcopală pe stil vechi) – Drumul Dealului – Dl. Valea Seacă  – Valea Seacă – Gura Secușoarei – Dl. Nichituș – Vf. Fața Înaltă – Dl. Cucova – CUCOVA (**)
9. Boiștea – Bălțile Boiștei – Valea Trotușului – Biserica Boiștea – Boiștea de Jos – Poiana Vacii – Vf. La Gorgan – Vf. Moineasa – Plaiul lui Mihăilă – Vf. Babei – Piscu Drumul Cașenului – Dl. Pietroasa – Lacul La Titila – Boiștea (**)
10. CONȚEȘTI – Dl. Pietrosu – La Lac – Dl. Foișor – Dl. La Gorgan – Dl. Fântânelor – Dl. Moineasa – Valea Bălcuței – Piciorul Porcăriei – Dl. Bălcuța – Dl. Nacului – CONȚEȘTI (**)
11. ORBENI – Dealul Orbenilor  – Piscu Mare – Culmea Dealului – Piscu Bobeica – Dl. Fântâna Popii – Dl. La Pandelă – ORBENI (**)
12. JEVRENI (CORBU) – Culmea Rugului – Valea Snâzelor – Pârâul Râpa Roșie – Dl. Cioara Moartă – Poina lui Bârsan – Piscu Bobeica – Troița lui Guruiță – poiana Ungurașului – Poiana Stăniștei – Poiana Clocoticiu – CORBU

DEALUL RUNC

background: Open Topo Map

Ca substructură a Subcarpaților Moldovei, Dealul Runc e constituit din dealul propriu-zis, cel cuprins între, văile Orbic, Țărini, Siret și Bistrița, și dealurile din nordul său, cuprinse între văile Orbicului, Lipovenilor, Țărinii, Sîrbilor, Obârșiei și Danciului. Interfluviile vestice, dintre Orbic și Cracău, sunt alocate Dealului Marginea.

Trasee:
1. Pârâul Runcului (Dl. Buhuși) – M-rea Ciolpani  – Piscu Boieroaica  – Poiana Mare – Dl. Orețu – Vf. Bahna – Dl. Nisipuri – M-rea Runc – Fântâna Alunului – Via Runc – Dl. Buhuși (**)

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.