Traseele noastre în Munţii Vrancei

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Sinteza traseelor din Subcarpații Vrancei poate fi accesată aici !

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj/fotoindicații de orientare;
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii.

background-ul hărții: Google Maps

Sectorizare masiv

O asemenea intreprindere pentru Munții Vrancei este relativ dificilă din cauza morfologiei destul de complicate, rezultantă principală a orogeniei specifice a zonei în care se desfășoară: Curbura Carpaților ! La acest aspect se mai adaugă suprafața mare pe care se întind ca și fragmentarea lor de către numeroasele cursuri de apă majore ce-şi au obârşiile în … măruntaiele lor.
Sistematizarea propusă are drept scop realizarea unei imagini de ansamblu, simplificate, dar relativ exhaustive, asupra alcătuirii morfologice a masivului, interesul fiind, cu predilecție, turistic ! Astfel, osatura de bază – rețeaua interfluviilor celor mai importante –  prezintă o coloană vertebrală – numită de noi “culme principală” (I -pe care se află dispuse cele mai înalte vârfuri ale masivului: Goru, Lăcăuți, Arișoaia, Giurgiu, singurele peste 1.700 m) – la care se racordează:
– la extremități, sectoare montane terminale, în principal, de tipul “munceilor”: <Brețcu-Oituz> (II – care realizează continuitatea crestei principale a Carpaților Orientali, legând Munții Vrancei de Munții Nemira), <Cașin-Oituz> (III – brațele terminale nord-estice ce fac trecerea spre Subcarpați), <Coza> (IV – inițial, culme muntoasă înaltă, cu … coada formată din culmi joase, ce leagă munții Vrancei de cei ai Întorsurii) și <V – Măceșul> (terminațiile sudice, dinspre Subcarpații Buzăului); ne-ar mai fi … plăcut să alipim <culmii principale> a Munților Vrancei, drept “culmi secundare”, Masivul Penteleu și Culmea Ivănețu; le vom trata însă separat în virtutea tradiției geografice.
– central, o rețea arborescentă de interfluvii, … realizare a “marilor” rîuri ale Vrancei: Putna și afluenții săi, Tișița, Năruja și Zăbala (VI).

Aşa cum am specificat şi în cazul celorlalte masive muntoase ce alcătuiesc Munţii Trotuşului, toate traseele (cu excepţia celor “de creastă”) sunt circuite de o zi pe coamele interfluviilor ce delimitează bazinele  numeroşilor afluenţi  ai tuturor râurilor pomenite mai sus, şi ale căror guri sunt uşor abordabile cu mijloace auto (proprii).

Trasee “de creastă”

1. Traseul culmii principale: M-rea Cașin/BC (Scutaru/Gura Calasăului) – Vf. Seciu – Vf. Zboina Neagră – Vf. Tâmla – Vf. Lepșa – Vf. Mușat – Vf. Arișoaia – Vf. Goru – Vf. Giurgiu – Vf. Mușa Mare – Vf. Nehârna – Vf. Furu Mare – Vf. Monteoru – Nereju/VN

2. Traseul culmilor secundare:
a. – al <Crestei Carpaților>: Pasul Oituz – Vf. Negru – Vf. Oituz-Izvor – Vf. Înzăpezitul Mic – Vf. Înzăpezitul Mare – Vf. Stogul Mic – Vf. Stogul Mare – Vf. Zârna – Mt. Pilișul Covasnei – Vf. Chiuzul Păpăuți – Culmea Cătanelor – Vf. Poienii – Șaua Mlăștinoasă
b. – al <Vrancei de Mijloc>: Coza/VN – Strâmtura Cozei – Mt. Coza – Dl. Negru – Șaua Tișiței – Culmea Păișelor – Vf. Pietrosu – Vf. Zboina Frumoasă – Vf. Lapoș – Nereju

background-ul hărții: Google Maps

I. Culmea principală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

a. – <Sectorul Nordic>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. (III.12) Oituz – Păstrăvăria Breţcu – Vf. Tâmla – Piciorul Secu – Oituz (*) (**)
2. (III.9) Înțărcătoare – Vf. Coarnele – Plaiul Fata Moartă – La Casa Jandarmului – Vf. Dobra – Vf. Stânișoara – Vf. Clăbuc – Plaiul Masa lui Vodă – Înțărcătoare (**)
3. Înțărcătoare – Valea Cașinului – Vf. Clăbuc – Plaiul Masa lui Vodă – Înțărcătoare (**)
4. Înțărcătoare – Plaiul Tălâmba – Masa lui Vodă – Plaiul La Masa lui Vodă – Mt. Zboina Verde – Poiana La Lacuri – Cabana Zboina – Vf. Zboina Neagră – Vf. Seciului – Plaiul Seciului –
a. P. lui Gheorghiță – Valea Zboina Neagră – Înțărcătoare (**)
b. Valea Zboina – Înțărcătoare (**)
5. Soveja – Țiua Neagră – Vf. Arsura – Cabana Zboina Neagră – Vf. Zboina Neagră – Lacul Verde – Valea Chiua Mică – Poiana Punga – Soveja (**)
6. (I.b.1) Canton silvic Poiana Mărului – Mt. Babovici – Mt. Hârtanu – Mt. Mușat – Pasul Mușat – Confluența Iavaroș-Biserica – Valea Iavaroș – Canton silvic Poiana Mărului  (**)
7. Greșu (Cantonul Poiana Mărului) – Vf. Bisericii – Golul Lepșei – Vf. Lepșa – Vf. Masa lui Bucur – Poiana Mărului – Mt. Mesteacănul – Cantonul Poiana Mărului (*) (**)
8. Greșu – Vf. Hijma – Vf. Greșu – Vf. Făgețel – Lacul Macradeu – Vf. Macradeu – Vf. Masa lui Bucur – Poiana Mărului – Vf. Porcului – Vf. Mesteacănului – Vf. Piatra lui Chisoi – Greșu (**)
9. Valea Mociarului din Jos – Vf. Pietricele – Vf. Scaunul Pleșei – Vf. Omagului – Curmăturile cele Mici – Mt. Fântâna lui Bucur – Poiana Tulnicenilor – Curmăturile cele Mari – Vf. Mocearu – Plaiul Mociarului – Valea Mociarului din Jos (**)
10. Lepșa (Gura Streiului) – Piatra Ciutei – Vf. Streiu – Vf. Locoțeilor – Curmăturile cele Mari – Între Plaiuri – Mt. Roșchila – Vf. Țiua Golașă – Mt. Ghilibeju – La Cruce – Mt. Ciobotaru – Sat Streiu – Gura Streiului (**)
11. (II.9) Pasul Ojdula – Mt. Înzăpezitul Mic – Mt. Înzăpezitul Mare – Mt. Mușat – Pasul Mușat – Piciorul Lepșei – Valea Cărăușul Mare – Valea Oituz – Pasul Ojdula (**)
12. LEPȘA (M-rea Lepșa) – Valea Lepșa – Gura Socilor – La (fostul) Lac – Piscu Piatra Albă – Dl. La Pârciu – Plaiul Făgetului – Plaiul lui Ivan – Coada Macradeului – M-rea Lepșa (**)

background-ul hărții: Google Maps

b. <Sectorul Înalt>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. (I.a.6) Canton silvic Poiana Mărului – Mt. Babovici – Mt. Hârtanu – Mt. Mușat – Pasul Mușat – Confluența Iavaroș-Biserica – Valea Iavaroș – Canton silvic Poiana Mărului (*) (**)
2. (II.7) Confluența Ghelințelor – Mt. Bariț – Mt. Mușat – Mt. Stogu Mare – Mt. Cetatea Mare – confluența Ghelințelor (**)
3. Ghelința (gura Pârâului lui Iacob) – Piciorul Păltinișului – Mt. Drumul Drept – Mt. Tistobic – Mt. Zârna – Mt. Lujerului – Mt. Baba – Mt. Stogu Mare – Mt. Cetatea Mare – Vf. Cetatea Mare – gura Pârâului lui Iacob (**)
4. Comandău (Poiana Benedek/Gura Giurgiului) – Vf. Negru din Vale – Vf. Negru – Plaiul Gorului – Vf. Goru – Plaiul Lăcăuți – Vf. Lăcăuți – Vf. Manișca Mare – Dl. Mioaca – Vf. Clăbuci – Gura Giurgiului  (**)
5. Comandău (Gura Giurgiului) – Mt. Negru din Vale – Mt. Negru – Mt. Giurgiu – Mt. Tăieturile – Mt. Măerușu – Gura Giurgiului (**)
6. (IV.8) Comandău (Gura Hoghimașului) – Dl. Chiișoara – Vf. Lăcăuți – Vf. Arișoaia – Poiana Lujerului – Vf. Zârna – Poiana lui Iacob – Pilișul Covasnei – Gura Hoghimașului (**)
7. GHELINȚA (Valea Ghelința Mare, gura P. lui Iacob) – Dl. Cetatea Mare – Culmea Ghelinței – Vf. Stogu Mare – Vf. Baba – Vf. Lujerului – Poiana Butuci – Mt. Poarta Vânturilor – Izv. Bâscei Mari – Valea Pîrîului Cocenilor – Gura P. lui Iacob (**)

background-ul hărții: Google Maps

c. Furu & V. Măceșu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Andreiașu de Sus (Răchitașu) – Valea Milcovului – Dl. Stochiței – Dl. Râpa cu Corni – Dl. Negru – Lacul Negru – Vf. Muntioru – Schitul Muntioru – Dl. Râpa cu Cătină – sat Poiana Stochița – Dl. Gurbănesei – Dl. Bursuci – Valea Bursuci – Valea Milcovului (**)
2. Vintileasca – Mt. Piatra – Piscu Stânii – Poiana Montioru (M-rea Muntioru) – Vf. Muntioru – Plaiul Muntioru – La Steghie – Coama Scăldătorii – Valea Purcelului (Lacul Purcelu, Stâncăriile Purcelului) – Vintileasca  (**)
3. LUNCILE/LOPĂTARI (Gura Căpățânii) – Biserica Luncile – Lacul cu Trifoiște – Valea Runcuri – Lacul lui Brebeanu – Vârful Mierii – Lacul lui Brebeanu – Lacul cu Gard – Gura Căpățânii (**)
4. TERCA/LOPĂTARI (Capăt drum auto)  – Focul Viu – Muntele Clajna – La Pietrele Scrise – Sub Vf. Măceșu – Lacul Mic – Lacul Limpede – La Ciuciur – Bahna Măceșului – Odaia Pe Piatră – Valea Tescanilor – Gura Văii Tescanilor – TERCA (**)

background-ul hărții: Google Maps

II. Munceii Brețcu-Oituz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Oituzul Ardelenesc – Valea Oituzului (amonte) – Piscul Lin – Mt. Ciorii – Pasul Oituz – Mt. Aluniș – Mt. Cireșului – Mt. Tulgheș – Oituzul Ardelean
2. Brețcu – Piscul Lin – Mt. Ciorii – Pasul Oituz – Hanu Lina – Dl. cu Sâmburi – Brețcu
3. Brețcu – Dl. Chirilău – Dl. Bandei – Mt. Negru – Dl. Săcădale – Brețcu
4.a. Mărtănuș (bisericile catolică și ortodoxă, băile) – Dl. Bandei – Dl. Mare – Mt. Oituz-Izvor – Dl. Chilișca – Dl. Dogarului – Coasta Caldă – Mărtănuș (**)
4.b. Ojdula (Valea Capelei) – Valea Techereșului – Culmea Dealului – Dealul Pândei – Dealu Mare – Vf. Rotund – Mt. Oituz-Izvor – Curmătura – Dl. Chilișca – Dl. Dogarului – Valea Capelei (**)
5. Ojdula – peștera Kölik (Gaura din Piatră) – Vf. Cihanioș – Mt. Mic (Înzăpezitul Mic) – Pasul Sánc – Mt. Oituz-Izvor – Mt. Pilișca – Plaiul Roșu – Ojdula (**)
6. Ojdula – Dl. Stejăriş – Dl. Orbai – Mt. Bariţ – Vf. Înzăpezitu Mic – Vf. Ojdula – Dl. Ghaniaş – Ojdula (*) (**)
7. (I.b.2) Confluența Ghelințelor – Mt. Bariț – Mt. Mușat – Mt. Stogu Mare – Mt. Cetatea Mare – confluența Ghelințelor (**)
8. Brețcu (benzinărie) – Dl. cu Sâmburi – Pasul Oituz – Dl. Cioara – Dl. Lin – Dl. Săcădat – Mt. Negru – P. Întortochiat – Dl. Chirilău – Benzinărie (**)
9. (I.a.11) Pasul Ojdula – Mt. Înzăpezitul Mic – Mt. Înzăpezitul Mare – Mt. Mușat – Pasul Mușat – Piciorul Lepșei – Valea Cărăușul Mare – Valea Oituz – Pasul Ojdula (**)

background-ul hărții: Google Maps

III. Munceii Cașin-Oituz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Bogdănești – Dl. Tisa  – Dl. Viilor – Dl. Runcu – Poiana Fântâna Runcului – Dl. Sticlăriei – Dl. Mălaiului – Dl. Boișteanu – Dl. Potârca – Bogdănești (**)
2. Valea Curiței (Gura Bulzișului) – Dl. Sticlăriei – Dl. Chioșuri – Măgura Cașinului – Dl. Bulziș – Gura Bulzișului
3. Cașin  – Dl. Cârja – Circuitul Văii Rele – Dl. Pochița – Cașin (**)
4. Mânăstirea Caşin – interfluviul Sărăţel-Pârâul Ruşilor – interfluviul Caşin-Curiţa – valea Pârâului Ruşilor – Mânăstirea Caşin  (*) (**)
5. Mânăstirea Caşin – gura Pârâului Ruşilor – Dealul Stânii – interfluviul Caşin-Curiţa – Dealul Popii – Mânăstirea Caşin (*) (**)
6. M-rea Cașin (m-rea pe stil vechi) – Dl. Prisaca – Dl. Comănac – Dl. Berca – Piscu Înalt – Gura Sărății (M-rea Cașin)
7. M-rea Cașin (Gura Ghioinei) – Dl. Arșița Ciobanului – Măgura Cașinului – Dl. Pietros – Piscul Raței – Gura Ghioinei
8. Cabana Buciaş – Cascada Buciaş – Schitul Buciaş – Plaiul Hărăncelului – Vf. Coarnele – Gura Hărăncelului – Cabana Buciaş (*) (**)
9. (I.a.2.) Înțărcătoare – Vf. Coarnele – Plaiul Fata Moartă – La Casa Jandarmului – Vf. Dobra – Vf. Stânișoara – Vf. Clăbuc – Plaiul Masa lui Vodă – Înțărcătoare (**)
10. (I.a.1.) Oituz – Păstrăvăria Breţcu – Vf. Tâmla – Piciorul Secu – Oituz (*) (**)
11. Oituzul Ardelenesc (Gura Perdicatorului) – Dl. Ciontaș – Muntele Sec – Vf. Stânișoara – Vf. Dobra – Piciorul Perdicatorului – Gura Perdicatorului
12. Oituz (Ardelenesc) – Cetatea Rakoczi – Dl. Răchitiș – Vf. Dobrii – Piciorul Perdicator – Oituz (**)
13. Popasul Poiana Sărată – Vf. Dobra – Plaiul Lupchianului – Valea Lupchianului – Popasul Poiana Sărată
14. Poiana Sărată (Gura Lapoșului) – Dl. Borșica – Plaiul Fata Moartă – Piatra Runcului – Gura Haloșului
15. Poiana Sărată  [gura Haloșului] – Talpa Măciucașului [Peștera Bârlogul Ursului] – Piciorul Măciucașului – Mt. Măciucașu – Mt. Bradu – Vf. Plaiul Runcului – Piciorul lui Drăgoi – Crucea Ciobanului – Gura Haloșului (**)
16. Hîrja (Gura Nistoresei) – Vf. lui Bobeică – Piscul Arsurii – Vf. Stâneica – Plaiul Nistoroaia – Gura Nistoroaiei
17. Hârja (gura p. Rotăriei) – Piciorul Măciucașului – Mt. Măciucașu – Mt. Bradu – Mt. Stâneica – Coama Stâneicii – Mt. Bobeica – Poiana Bobeica – gura p. Rotăriei (**)
18. Ferăstrău (Leşunţ) – gura Pârâului Adânc – Dl. Chivei – Dl. Mănaşca – Biserica Leşunţ – Ferăstrău (*) (**)
19. Leşunţ (gura Cernicăi) – Plaiul Manişca – Poiana Ploştina – Vf. Hâjmei – Plaiul Cernica – gura Cernicăi (*) (**)
20. Leșunț – Dl. Huta – Dl. Piatra Runcului – Dl. Măguricea – Valea Slatinei – Valea Leșunțu Mare – Leșunț (**)
21. Curița/Cașin/BC(gura Lărguței) – Dl. Stânei – Dl. Ruseni – Piscul Purcărețu – gura Lărguței – Curița [biserica de lemn din 1740] (**)
22. CURIȚA – Valea Curiței – Dl. Mălaiului – Dl. Boișteanului – Valea Curiței – CURIȚA (**)
23. CURIȚA – Măguricea – Dl. Lada – Dl. Cuciur – ONEȘTI (**)
24. CURIȚA (Gura Purcărețului) – Dl. Corbului – Dl. Rusenilor – Piscu Purcărețu – Gura Purcărețului
25. SCUTARU (La Săritoare – 2 km de la Scutaru) – Pârâul Săritoarei – Piciorul Măgurii – La Baltă – Piciorul Arsurii – Cornul Măgurii – Vf. Plaiul Sturzului – Vf. Măgura – Plaiul Măgurii – Culmea Abruptă – La Săritoare (**)
26. LEȘUNȚ (Cantonul Slatina) – Valea Leșunțul Mare (Cascada Seacă, Cascada Mare, Cascadele Mici) – Valea Mâței Mari (Cascadele de Jos, Cascada de Mijloc, Cascada cu Trepte, Cascada Evantai, Cascada Peștera Ascunsă, Cascada Urșilor, Cascada Perdea) – Plaiul Măguricii – Obârșia Mâței Mari – Valea Mâței Mari – Valea Leșunțu Mare – Canton Slatina (**)
27. CURIȚA (Gura Purcărețului) – Piscu Purcărețu  – Dl. Rusenilor – Dl. Corbului – Gura Purcărețului (**)

background-ul hărții: Google Maps

IV. Zârna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Zăbala – Dl. Cimitirului – Dl. Bradul Cântăreț – Măgura Capelei – Dl. Drumul Drept – Mt. Tistobic – Mt. Buceac – Poiana Palfei – Dl. Stejărișului – Zăbala (**)
2. (I. b.3.) Ghelința (gura Pârâului lui Iacob) – Piciorul Păltinișului – Mt. Drumul Drept – Mt. Tistobic – Mt. Zârna – Mt. Lujerului – Mt. Baba – Mt. Stogu Mare – Mt. Cetatea Mare – Vf. Cetatea Mare – gura Pârâului lui Iacob (**)
3. Uzina de Apă – Cetatea Zânelor – Mt. Chiuz – Mt. Șiclău – Vechea cale ferată îngustă – Planul Înclinat – Uzina de Apă (**)
4.a Păpăuți – Dl. Oșlovani – Dl. Bradului – Vf. Chiuzu Păpăuți – Dl. de Mijloc – Dl. Rotund – Păpăuți [Biserica de lemn] (**)
4.b PĂPĂUȚI – Dl. Piua – Dl. Rotund – Poiana de sub Dealul de Mijloc – Vf. Păpăuți – Șaua Păpăuți – Dl. Cehul Stejărișului – PĂPĂUȚI (**)
5. Covasna – Dl. Copoț – Vf. Dealului Frumos – Dl. Poiana Cocorea – Dl. de Mijloc – Dl. Pârjolaș – Dl. Șiclăului – Cascada Lorinț – Covasna (**)
6. Gura Chetagului – Piatra Șoimului – Poienița – Mt. Iacob – Mt. Tistobic – Mt. Fagul Rotund/Buceag – Poiana Palfei – Piatra Mică – Gura Chetagului (**)
7. Comandău (Gura Bartei) – Vf. Barta – Vf. Răcădău – Pilișul Covasnei – Valea Porjolaș – Dl. De Mijloc – Chiuzul Păpăuți – Dl. Capu Caprei – Gura Bartei (**)
8. (I.b.6.) Comandău (Gura Hoghimașului) – Dl. Chiișoara – Vf. Lăcăuți – Vf. Arișoaia – Poiana Lujerului – Vf. Zârna – Poiana lui Iacob – Pilișul Covasnei – Gura Hoghimașului (**)
9. ZAGON (Gura Delezegului Mare) – Valea Delezegul Mare – Vf. Delezeg – Poiana Dârnăului – Mt. Ciuniș – La Doline – Mt. Tislaș – Poiana Cozmei – Vf. Poienii – Poiana Pipei – Valea Zagonu Mare – ZAGON (**)
10. COVASNA (Casa de Apă) – Cascada Lorinț – Valea Lorinț – Piciorul Pilișului – Pasul Comandău – Sub Dl. Porjolaș (traseul fostei mocănițe) – Poiana Chitera – Dl. din Mijloc – Cetatea Zânelor  – Valea Cetății – Casa de Apă (**)
11. ZAGON -Valea Zagonului Mic – Pasul Păpăuți – Dl. Cheișoarei – Muchia Cătanelor – Vf. Delezeg – Dl. Chiuzul Mic – Valea Delezegu Mare – ZAGON (**)
12. ZAGON (Valea Zagonul Mare) – Muchia Poienii  – Poiana Cozmei – Vf. Poienii – Șaua Mocirloasă – Poiana Între Plaiuri – Culmea Spinarea Taurului – Culmea Afinișului – Vf. Brusturosu – Poiana de la Răscruce – Poiana Singuratică – Valea Zagonului (**)

background-ul hărții: Google Maps

VI. Vrancea Centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Greșu – Valea Lespezi – Lacul Condratu – Valea Tișița Mică – Valea Pe Lespezi – Muntele Crucii – Greșu (**)
2. Gura Tișiței – Cheile Tișiței – Chaile Tișiței Mici – Tunelul Tișița Mică-Tișița Mare – gura Văii Caprei – Plaiul Seninurilor – Vf. La Seninuri – Plaiul Văcăriei – Poiana Văcăria – Șaua Tisarului – Vf. Tisaru Mare – Culmea Tisaru – Piciorul Tisarului – Talpa Tisarului – Podul I din Cheile Tișiței – Gura Tișiței (**)
3. Cheile Tișiței – La Grădină – Valea Văcăria – Șaua Tisarului – Vf. Tisaru Mare – Râpa Roșie – Cheile Tișiței (**)
4. Coza – Valea Cozei – Strâmtura Cozei – Dl. Zmeuriș – Dl. Aluniș – Plaiul Cârnituri – Șaua Gemăna – Vf. Coza – Gurguiatele – Piatra Uscată – Plaiul Văcăria – Mt. Geamăna – Dl. Pietricele – Dl. Bradul Trăsnit – Piscul Curmătura – Piscul Gropii – Dl. Munceluș – Coza (**)
5. Cantonul Alunu – Cascada din Horn – Stâna Izvor – Golici – Golul Cozei – La Uluce – Geamăna – La Cârnituri – Cantonul Alunu (**)
6. Brădetu (gura Bălosului) – Valea Nărujei – Lacul Negru – Șaua Tișiței – Culmea Păișele – Vf. Pietrosu – Valea Bălosului – gura Bălosului (**)
7. Brădetu (Gura Mișinei) – Piscu Caprei – Mt. Cățelei – Golul Verdele – Vf. Pietrosu – Vf. cu Lespezi – Dl. Mortului – Valea Bălosu – Coada Caprei – Gura Mișinei (**)
8. La Bursucărie – Mt. Gravnicu – Mt. Tichertu – Mt. Soci – Dl. Negru – Lacul Negru – La Izvoare – Valea Nărujei – La Bursucărie (**)
9. Spulber (Podul Chiosa) – Spulber – Dl. Căpățânele – Dl. Vlașcei – Sahastru – Plaiul Oilor – Vf. Lapoșu – Dl. Secăturii – Dl. Paltinu – Dl. Sima – Dl. Țicău – Podul Chiosa (**)
10. Valea Putnei (Gura Țiganului) – Dl. Fețele Mici – Dl. Fețele Mari – Vf. Titilelor – Vf. Condratu – Fostul Lac al Stirigoaiei – Valea Stirigoaiei – Valea Putnei – Gura Țiganului (**)
11. Muncei – Dl. Țigmei – Măgura Spinișu – Curmătura Măgurei – Mt. Via Draci – Piscul Păstării – Piscul Văsui – Dl. Casa Hornii – Dl. Hrișca (Hăulișca – grupul Cătălin) – Muncei (**)
12. Nereju (Brătăcești) – D.f. Zăbala – Cabana Popasul Violeta – D.f. Palcău – Fostul lac de baraj natural Palcău – Lacul de alunecare Palcău de Sus – Culmea Neruja – Vf. Titila – Culmea Drumul Rușilor – Lacu Roșu – Plaiul Capu Turcului – Vf. Zboina Frumoasă – Poiana Vechea Zboină – Culmea Frumoasele – Culmea Pietrele Albe – Gura Palcăului – D.f. Zăbala – Brătăcești (**)
13. Podu Șchiopului (Gura Văii Negre) – Dl. Mânăstirii – Dl. Păstrăvului – Dl. de le Piatra Roșie – Piatra Roșie – Vf. Muntișoarelor – Poiana Nistoreștilor – Vf. Culmii lui Bâjutică – Vf. Via Draci – Poiana Scăldătorilor – Curmătura Măgurii – Măgura Spinișu – Gura Văii Negre (**)
14. PĂULEȘTI (Canton Fulga) – Dl. Păstarei  – Piscu Piatra Ursului – Valea Porcăriei – Cascada Piatra Ursului – Cascada Porcăria – Cascada Ciolacu – Cascada Păstarea – Valea Porcăriei – Valea Alunu – Valea Coza – Moara Dracilor – Cascadele Cozei – Cascada Zmeurișu – Canton Fulga (**)

Trasee descrise pe alte site-uri:
(Dacă doriţi să vizionaţi prezentările Power Point de mai jos în variantă completă, inclusiv cu fond muzical, menţionaţi adresa dv. de e-mail la rubrica de comentarii a acestui post şi le veţi primi !)

1. De la Soveja pe Zboina Neagră şi în Chile Tişiţei

Diverse:

1. Flori de pe culmile Orbaiului
2. Flori de pe Coza

Sinteza traseelor din Subcarpații Vrancei poate fi accesată aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. Din Onești cum pot ajunge pe Vârful Piscul Arsurii (munții Vrancei)

    • Din Hârja, de la gura Pârâului lui Nistor/Valea Nistoroaia; se trece Oituzul pe podul de dinainte de a ajunge la biserică. Schița traseului pe mail (urcare pe Bobeica, coborâre, eventual, pe Nistoroaia, pe sub linia de înaltă tensiune) !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.