Traseele noastre în Subcarpații Vrancei

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj/fotoindicații de orientare;
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii.

harta: Viorel Chendeș (Resursele de apă din Subcarpații de la Curbură. Evaluări geospațiale, Edit. Academiei, București, 2013)

Componentă a Subcarpaților de Curbură – un complex de forme de relief pozitive (dealuri) și negative (depresiuni) complicat datorită neotectonicii locale foarte … complicate – Subcarpații Vrancei ocupă cea mai mare parte (40%) din suprafața suprastructurii, având ca limite, la vest (Carpații) și est (Câmpia Română) “naturale” – din punct de vedere geografic, desigur -, dar la nord (Trotușul) și sud (Slănicul) convenționale ! Menționăm că pentru stabilirea limitei vestice am optat, pe de o parte – în mare -, pentru cea care este relativ consacrată în literatura de specialitate (deși nu există consens), dar, pe de altă parte – când a fost vorba de localizări de amănunt -, am ales drept criteriu principal pe cel morfologic, mai precis, am trasat frontierele exclusiv de-a lungul văilor, racordurile dintre acestea – confluențe sau șei pe interfluvii – fiind impuse de cerința păstrării continuității morfologice a culmilor interfluviale. Interesul nostru a fost, cum am mai tot precizat, preponderent, turistic, dar și, substanțial, metodico-comprehensiv !
Notă: Un exemplu insolit în literatura geografică românească, privind modul în care au fost stabilite limitele Subcarpaților de Curbură și, implicit, ale Subcarpaților Vrancei, îi aparține lui Viorel Chendeș (op. cit.) !

background-ul hărții: Google Maps

În raport cu precizările de mai sus, am împărțit Subcarpații Vrancei în cinci sectoare:
I – Interfluviul Cașin>Trotuș – Șușița;
II – Interfluviul Șușița – Putna;
III – Interfluviul Zăbala>Putna – Milcov;
IV – Interfluviul Milcov – Râmnicul Sărat;
V – Interfluviul Râmnicul Sărat – Slănic.

 

 

 

 

 

 

harta: lect. dr. Iulian Săndulache, Fac. Geografie, Univ. București
(îi mulțumim pentru accept)

Cele cinci sectoare au fost împărțite, la rândul lor, în subunități: complexe deluroase; în mare, am adoptat, cu câteva modificări, structura propusă de Iulian Marius Săndulache, lector la Facultatea de Geografie a Universității București.

 

 

 

 

 

 

 

I: Interfluviul Trotuș – Șușița
– divizat în două subunități:
a. Dealurile Oușorului
– preferăm această denumire celei consacrate (Dealul Oușorul) – de altfel, o convenție toponimică livrescă a geografilor – datorită realității mult mai complexe din teren; dincolo de aceasta, propriu-zisul Deal Oușoru, nu se prea individualizează, nici ca nod orografic, nici ca altitudine (din aceste puncte de vedere, fiind … surcalasat de Vf. Coada Văii Babei/Carpenul) și nici ca vizibiltate !
– limita cu munții (ai Vrancei) este formată de pâraiele Călăsău>Cașin și Cremeneț>Șușița:
– am exclus din acest interfluviul, ca substructură, Dealurile Tihăraielor pe care le-am înglobat Munților Vrancei, ca prelungiri terminale ale Zboinei Negre !
b. Platforma Zăbrăuți
– delimitarea de structura anterioară o realizează pîraiele Popeni>Trotuș și Repejoara>Șușița.

background-ul hărții: Google Maps

Trasee:
1. Buciumi – Livada Buciumi – obârşie Găureana – Balta Buciumi – Buciumi (**)
2. Gârbovana – Podeiul Gârbovanei – Dealul Viișoarei – Poiana Tăfteștilor – La Viile Călugărilor – Lacul Nămoale – Fundul Gârbovanei – Poiana lui Dumnezeu – Dl. Mărceștilor – La Pârlitură – Dl. Pietriș – Gârbovana (**)
3. Căiuți  – Mărcești – Balta Mărcești – Poiana lui Dumnezeu – Culmea Orbicului – Dl. Mateeașu – Valea Căiuțu Mic – Căiuți (**)
4. Buciumi/BC – Dl. Candrea – Dl. Blidariu – Dl. Pascu – Buciumi [Biserica Sf. Nicolae] (**)
5.1. Bogdana (canton silvic) – valea Bogdana – Balta de la Stână (Lacul Cişmelelor ?) – Poiana lui Cristea – Dl. Gălbănoi – Lacul Codrilor – Valea Tinosului – Valea Bogdanei – Cantonul Silvic Bogdana (**)
5.2. Bogdana – Valea Bogdanei – Lacul Codrilor – Valea Tinosu – Balta de la Cișmele – Bogdana (**)
5.3. Negoieşti – Iazul Negoieşti – Iazul Bogdana – Lacul Cişmelelor – Bogdana (**)
6.1. Cătunul Haloş – valea Haloşului Brănişteanu – valea Clocoticiului – Dl. Zmeurişului – Vf. Ursoiu Mare – Dl. Bourul – Valea Haloşul Ciobotariu – cătunul Haloş (**)
6.2. Haloş – Dl. Zmeuriş – Vf. Ursoiu Mare – Vf. Bourul – Dl. Cârjei – Haloş (**)
7. Pralea (Biserica Catolică) – Dl. Arșiței – Vf. Poiana Stânei – Vf. la Comoară – Piscu Moliftului – Piscu Dogăriei – La Poiana Mărului – Vf. Rotar – Plaiul Rotarului – Pralea – Biserica ortodoxă (**)
8. Pralea – Dl. Blăgan – Dl. Oușoru – Dl. Pietricele – Dl. Cârlan – Valea Cârlanu – Valea Ursoaia – Pralea (**)
9. Coţofăneşti (Halta Bâlca) – Lacul Balta Râioasă – Coţofăneşti (**)
10. Blidari – Valea Pralea – Lacul cu Pești – Plaiul Ciudinului – Blidari (**)
11. Bâlca – Dl. Arșiței – Culmea Borșani-Bâlca – Piciorul Între Bâlci – Valea Bâlca Limpede – Valea Bâlca – Bâlca (**)
12. Bâlca  – Dl. Între Bâlci – La Fundul lui Purice – La Crucea Cășuneanului – Zarea Hagiilor – Dl. Bârsoiului – Bâlca (**)
13. Cornăţel – Dl. Tămăşoaia – Dl. Cornăţel – Dl. Piscu Lung – Dl. Dragomir – Poiana Boga Mică – Dl. Chetrosu – Cornăţel (**)
14. Mărăști [Mausoleul Eroilor] – Valea Alba – Dl. Alba – Dl. Bălan – Poiana Țiganca – Vf. Observatorul lui Averescu – Poiana Carpenului – Poiana Șuiu – Poiana Mărăști – Dl. La Fântâna Puturoasă – Vf. Ciutei – La Fundu Dealului – Dl. Mărăști – Mărăști (**)
15. Gura pârâului Repejoara – Dl. Fântâna Oii – Dl. Fântânile – Piscu Tihăraiele – Dl. Mare – Dl. Buduiul Hanului – Poiana Țiganca – Poiana Pleșa – Piscu Giangului – Dl. Bălan – Dl. Budăiul Pușcașului – Lacul Stejarului – Dl. La Curmătură – Dl. Secarei – Dl. Frescei – Gura Repejoara  (**)
16. Trotuşanu – Lacul Beleleu- M-rea Sf. Pahomie – Plaiul Caregna-Domoşiţa – Trotuşanu (**)
17. CÂMPURI (Gura Văii Babei) – Dl. Neagu – Dl. Mare – Poiana Înțărcătoarea – Poiana Fântâna Chetreanului – Vf. Coada Văii Babei – Poiana Groapa Adâncă – Poiana Momâiei – Dl. Babei – Gura Văii Babei (**)
18. CIURUCU/CÂMPURI – Dl. Teișului – Dl. Drăgotești – Dl. Cotu Roșca – CIURUCU (Biserica de lemn Sf. Paraschiva-Tei) (**)
19. Pârvulești – Dl. Cărpiniș – Plaiul Zaglov – Dl. Arșiței – Dl. Pucna – Pârvulești (**)
20. Gura Văii (Gura Mirăoarei) – Coasta Seciului – Dl. Coman – Dl. Zgăvârdan – Dl. Roșcovei – Culmea Coada Vânătorului – Vf. Coada Văii Babei – Poiana La Bradu lui Soare-Sgarcea – La Poiana Cireșului – Poiana La Secătura Catanei – Piscu Sârbului – Poiana Tarcea – Dl. Buciuman – Dl. Mirăoarei – Poiana Mirăoarei – Gura Mirăoarei (**)
21.Cașin  – Dl. Cârja – Circuitul Văii Rele – Dl. Pochița – Cașin (**)
22. MUNCELU (Monumentul <Ecaterina Teodoroiu>) – Valea Zăbrăucioru – Dl. Pietriș – Dl. Pricopiei – Dl. Ogoarelor – Poienile Popii – Monumente <Ecaterina Teodoroiu> – Dl. Muncel – Buduiul Calciului  – Piscu Câmpului  – Monumentul <Ecaterina Teodoroiu> (**)
23. Fitionești (Gura Glodului) – Valea Glodu [Monument <Ecaterina Teodoroiu>] – Poienile Popii – Dealu Mare – Dealul Primejdiei – Dl. Glodului – Gura Glodului (**)
24. GURA VĂII (Gura Lărguței) – Biserica pe stil nou [Mormântul lui Moș Ion Roată] – Valea Lărguței – Valea Leurda – Dl. Roșu – La Vârful Fețișoarei – La Fundu Lărguței – La Lacu Văcuței – Dl. Văcuței – Dl. Tihăraiele/Tiharele – Dl. Burcuței – Dl. Condratu – Dl. Pietrosu – Valea Lărguței – Gura Lărguței (**)
25. CĂIUȚI (Gura Brădulesei) – Valea Brăduleasa – Culmea Brăduleasa – Culmea Mateiașului – Vf. La Chetriș – Vf. Dolca – Vf. Poiana Stânei – Culmea lui Pantazic – Dl. Teiului – Dl. Rotar – Dl. Dogarilor – Dl. Lăcătuș – Culmea Ursului – Dl. Puturoasa – Valea Mateiașu – Gura Brădulesei (**)

– fotoreportaje publicate pe alte site-uri:
(Dacă doriţi să vizionaţi prezentările Power Point de mai jos în variantă completă, inclusiv cu fond muzical, menţionaţi adresa Dv. de e-mail la rubrica de comentarii a acestui post şi le veţi primi !)

1. Pe cărările Ouşorului

background-ul hărții: Google Maps

II. Interfluviul Șușița – Putna
– are doar două subunități, în loc de trei (cf. Săndulache, op. cit.), integrând “Dealul Gherghelău” printre …
a. Dealurile Răchitașului
– trecerea de la “munte” la ele se face prin șaua dintre pâraiele Furtuneasca>Șușița și Stracea>Deju>Putna, iar între ele și …
b. Dealul Momâia
– prin șaua Chiturluc>Șușița – Vizăuța>Putna

Trasee:
1. Vizantea Mânăstirească – Dl. Momâiei – Dl. Scaune – Dl. Iarmaroc – Dl. Șorei/Lozii – Dl. Răchitașu Mare – Pârâul Alb – Pârâul Păcurii – Pârâul Vizantea – Vizantea Mânăstirească (**)
2. Gura Pârâului Lacul Tutovanului – Dl. Porcului – Drumul Periilor – Lacul Puturoasa – Dl. Cârligului – Lacul Tutovanului – Dl. Moțocu Mare – Gura Pârâului Lacul Tutovanului (**)
3. Topești (gura Caciului) – Piscul Castravetelui – Dl. Babei Maria – Dl. Pricopie – Dl. La Chini – Dl. Ghergheleu – Dl. Teiului – Dl. Ceardacului – Dl. Teiușu – Dl. La Cuzban – gura Caciului (**)
4. Soveja (Rucăreni) – Gura Pietrosului – Obârșiile Răchitașului – Vf. Răchitașu Mic – Vf. Răchitașu Mare – Groapa Zmeilor – Dl. Câmpurilor – Rucăreni (**)
5. PISCU RADULUI – Dl. Găurile – Dl. Scaune – Dl. Lozii – Dl. La Chini – Dl. Ghergheleu – Dl. Piscu Radului – PISCU RADULUI (**)
6. VALEA SĂRII (MĂTĂCEȘTI/Gura Sării) – Dl. Carpenului – Dl. Gălimei – Dl. Piatra – Dl. lui Bățăragă – Dl. Silu – Dl. Teiușu – Dl. Bălaia – Dl. Cuzban – Între Piscuri – Dl. Momâia – Dl. Pleșu – Dl. Cărăilă – Dl. Pietroasa – Dl. Bordeiului – Râpa Mărăcinei – VALEA SĂRII – DN 2A – Gura Sării (**)
7. Vizantea Mânăstirească – Piatra Hagiului – Dl. Hagiului – Coasta Țăranului – Valea Sărățelului – Vf. Răchitașu Mic – Vf. Răchitașu Mare – Dl. Răchitașu – Poiana Șoimului – Valea Albului – Confluența Plopu-Păcura – Valea Vizăuțului – Vizantea Mânăstirească (**)

background-ul hărții: Google Maps

III. Interfluviul Putna – Milcov, format din:
a. Măgura Odobești, al cărei vârf este cel mai înalt (996 m) din toți Subcarpații Vrancei;
b. Dealurile Răiuțului, cu al doilea vârf în top: 960 m.
– racordul dintre aceste două subunități se realizează în șaua Valea Rea>Putna – Tulbure>Milcovelu>Milcov;
c. Dealurile Rediului, înglobate de Săndulache (op. cit.) în substructura “Dealul Gârbova” (IV.b); se leagă cu terminția extremă, nord-estică, a Monteorului (din Munții Vrancei), Piatra Berzei, prin șaua Milcov – Nereju>Zăbala, iar cu Dealurile Răiuțului prin șaua Zăbala – Reghiu>Milcov (în zona satului Podu Stoica).

Trasee:
1. Poduri – Dl. Pleșilor – Culmea Frânturii – Vf. Răiuți (960 m) – Culmea Răiuți – Dl. Căișor – Dl. Jariștei – Piciorul Rupt – Poduri (**)
2. Tichiriș (gura Văii Rele) – Plaiul Lupului – Măgura Odobeștilor – Plaiul Măgurii – Dl. Bolovanu – gura Văii Rele (*) (**)
3. Scânteia/Jariștea/VN – M-rea Sf. Voievozi – M-rea Tarnița – Măgura Odobești – Creasta sudică – Scânteia (**)
4. Prahuda (Gura Robescului) – La Lăbunțari – Piatra Tojanului – Dl. Spulber – Dl. Cheia – Culmea Ursoaiei – Dl. Arșița Mare – Dl. Danciu – Gura Tojanului – Gura Robescului (**)
5. Răchitașu – Dl. Fetigului – Dl. Cheii – Dl. Tojanului – Dl. Scorțăriei – Lacul Răchitașu – Dl. Bălan – Răchitașu (**)
6. BURCA – Valea Mare – Poianile Giurgei – Plaiul Boierului – Măgura Odobești – Coarnele Măgurii – Vf. Bolovanu – Valea Teișului – BURCA (**)
7. Reghiu – Valea Reghiului – Dl. Boului – La Scorțărie – la Lacurile fără Fund – Podu Stoica – Dl. Purcărețelor – Dl. Ursu – Vf. Căișor – Creasta Răiuțului – Vf. Răiuți – Jgheaburi – Farcaș – Reghiu (**)
8. Milcovel (Gura pârâului Chiliei) – Pârâul Cetățuii – Culmea Cetățuii – Plaiul Măgurii (Poienile Brumarului) – Vf. Măgura Odobeștilor – Plaiul Mâțelor – Plaiul Papei – Gura pârâului Chiliei (**)

background-ul hărții: Google Maps

IV. Interfluviul Milcov – Râmnicu Sărat, împărțit în:
a. Dealul Deleanu și …
b. Dealurile Gârbovei, care se leagă prin șaua Larga>Milcov – Prisloapele>Râmna>Putna; la rândul lor, acestea se racordează structurii montane în șaua Milcov – Râmnicel>Râmnicu Sărat (în zona satului Poiana Stoica)

Trasee:
1. Andreiașu de Jos – Focul Viu – Dl. Titila – Dl. Stâna lui Ciolpan – Dl. Chetroiu – Dl. Râpei – Dl. Suflețel – Dl. Papaluga – Fostul Lac Papaluga – Andreiașu de Jos (**)
2. Andreiașu de Sus (Răchitașu) – Valea Milcovului – Dl. Stochiței – Dl. Râpa cu Corni – Dl. Negru – Lacul Negru – Vf. Muntioru – Schitul Muntioru – Dl. Râpa cu Cătină – sat Poiana Stoica – Dl. Gurbănesei – Dl. Bursuci – Valea Bursuci – Valea Milcovului (**)
3. Cotești [Schitul Odobasca] – Lacul Schitului  – Mânăstirea Cotești – Valea Dâlgovului – Lacul Smiciog – Dl. Pietros – M-rea Dălhăuți [Ruinele bisericii noi] – Lacul Racilor – Valea Dălhăuți – Dl. Deleanu – Dl. Puturos – Dl. Broșteanului – Dl. Dorului – Dl. Cornetului – Lacul Schitului (**)
4. GURA CALIȚEI – Valea Râmnei – Valea Caliței – Muchia Ciorii – Piscul Scoruțului – La Lacul cel Mare – Piscul Hubana – Muchia Bancului – Valea Râmnei – Dl. Pietriș – La Coțofene – Dl. Chivei – Stânca lui Chetriș – La Râpa Mare – GURA CALIȚEI (**)
5. POIANA CRISTEI – Dl. Pârliturii – Valea Râmna – MAHRIU – Dl. Corbului – Dl. Mohar – Dl. Căucu – Poiana lui Onel – Râpa Deleanului – Poiana lui Onel – Dl. Puturos – Dl. Dorului – Dl. Cucului – DEALUL CUCULUI – În Deal la Gropi – POIANA CRISTEI (**)
6. GIURCARI (La Momâia Neamțului) – Islazul Poieniței – Dealul Monumentului – VALEA MICĂ – Coasta Caliței – La Poiana Lupului – Coasta lui Mârză – La Momâia Neamțului (**)
7. JITIA DE JOS – Zidurile vestice ale Jitiei de Jos  – Podul Lung – Piatra Budaci (Zidul de la Lacul Șerpilor) – Dl. La Goruniș – Piscul Paltinului – Vf. Jariștea – Curmătura Porcului – Poiana Mițuitoarea – Gardul de Piatră – Vf. Roșu – Dealul Teișanu – Valea Săritorii – Groapa Nisipișului – Fața Poieniței – Dl. Tociloasa – JITIA DE JOS (**)

background-ul hărții: Google Maps

V. Interfluviul Râmnicu Sărat – Slănic cuprinde:
a. Dealurile Bisocăi, care leagă substructura de cea montană prin șaua dintre pâraiele Moldoveanul>Râmnicu Sărat și Lopătăreasa>Jghiabu>Slănic, …
b. Dealurile Blăjanilor și …
c. Dealul Budei, care se desprind din nodul orografic reprezentat de Vârful Ulmușor.

Trasee:
1. Homești/Grebănu/BZ – Valea Fântâna Turcului (lacurile de pe vale) – Vf. Funduri – Muchia Racului – Dl. Piatra Albă- La Posadă – Dl. Baba – Muchia Grebănului – valea Grebănului (lacurile de pe vale) – Homești (**)
2. Jitia de Jos (Gura Văii Rele) – La Strâmtoare – Valea Rea – Dl. Secăturii – Valea Rea – Schitul Sările – Dl. Sărilor – Zidul Uriașilor – Dl. Poienii – În Muchie la Morminte – La Urlătoare – Dl. Gogâlnii – La Feligă – Gura Văii Rele (**)
3. JITIA – Gura Văii – Dl. Mâței – M-rea Poiana Mărului – Culmea La Scropuș – Lacul Ogrăzii – Dl. Șindrila – Dl. Ulmușoru – Muchia Cuibul Corbului – Lacul de la Biserică – Lacul Busui – La Lacurile Sărate – Sch. Dealu Sării –  Dl. Sării – Lacul de sub Dl. Sării – JITIA (**)
4. SOREȘTI (Biserica de lemn de la Flâmânda) – Pârâul Blăjani – Vârful cel Mare – Vf. Stânei – Dl. Corneanca – La Aluniș – Dl. Blăjanilor – SOREȘTI (**)
5. BISOCA (La Crucea lui Bălbărău) – Dl. Cotinei – Podul Țiganului – Piatra cu Bani – Valea Foltea – Lacul Foltea – Dl. Gorănișului – Între Maluri  – L. Sările – Valea Izvorul Sărat – Dl. Peceneagu – Dl. Ungureanului – Dl. Drăganului – La Crucea lui Bălbărău (**)
6a. Pensiunea Lacul Limpede – Lacul Ciuciurului – Fostul Lac al Moldoveanului și retur;
b. Gura Lopătăresei – Vf. Bisoca și retur;
c. Gura Broaștei – Cătun Broasca – Valea Boului – Lacul Boului și retur (**)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.