Traseele noastre în Munţii Ciucului

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj;
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii.

harta: Radu Pușcarciuc

Sectorizare masiv

Suprafaţa relativ mare pe care se întind  Munţii Ciucului, fragmentarea lor de către numeroasele cursuri de apă ce-şi au obârşiile în măruntaiele lor, impun o minimă sistematizare a teritoriului aferent. În acest sens, criteriul adoptat este tocmai amintita fragmentare. Astfel, parcurgerea traseelor turistice ce străbat Munţii Ciucului  – fie şi prin lectură – are menirea să conducă la formarea unei imagini de ansamblu, cvasiexhaustivă, despre aceşti munţi, având drept fundament cunoaşterea şi înţelegerea exactă a trăsăturilor lor particulare.
Din punct de vedere turistic, principala unitate este culmea principală, cuprinsă între pasurile Oituz şi Ghimeş, fiind cumpănă de ape între cele două bazine hidrografice majore ce drenează râurile acestor munţi, al Trotuşului şi al Oltului. Celelalte culmi reprezintă interfluvii determinate de principalii afluenţi ai celor două mari râuri: Uz-Ciobănuş, Ciobănuş-Sulţa, Sulţa-Ciugheş, Ciugheş-Trotuş, Olt-Fişag.

Aşa cum am specificat şi în cazul celorlalte masive muntoase ce alcătuiesc Munţii Trotuşului, toate traseele (cu excepţia celor “de creastă”) sunt circuite de o zi pe coamele interfluviilor ce delimitează bazinele  numeroşilor afluenţi  ai tuturor râurilor pomenite mai sus, şi ale căror guri sunt uşor abordabile cu mijloace auto (proprii).

Trasee “de creastă”

1. Traseul culmii principale: Pasul Oituz – Vf. Mailat – Vf. Boca – Vf. Ghepar – Vf. Ceangău – Vf. Capul Vitei – Vf. Negru – Vf. Răchitiş – Pasul Cărpineni – Vf. Gombaş – Vf. Repat – Vf. Capostaş – Vf. Botşarca – Pasul Uzului – Mt. Agăş – Vf. Viscolul – Pasul Ghimeş (*) (**)

2. Traseul … principalelor culmi … secundare: Ciobănuş – Vf. Lăloiţa – Obcina Lapoşului – Vf. Muieruş – Vf. Şoiul Mare – Mt. Cristin – Mt. Agăş – Vf. Viscolul – Mt. Burda – Vf. Cărunta – Vf. Iedera – Ciobănuş (*) (**)

harta: Radu Pușcarciuc

I: Culmea principală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. Comiat – Mt. Frumos – Pasul Ghimeş – izvoarele Trotuşului – Mt. Drept – Comiat (*) (**)
2. M-rea Făgețel – Valea Trotușului – Izvorul Trotușului – Plaiul Smochinei – Pasul Ghimeș – Capela Laszlo – Vârful Păgânul – Vf. Rața – M-rea Făgețel (*) (**)
2a. M-rea Făgețel – Valea Trotușului – Mt. Agrișului – Pasul Ghimeș – Mt. Păgânului – Piciorul Raței – M-rea Făgețel (*) (**)
3. Lac Frumoasa – Capela Sf. Laszlo – Mt. Păgânilor – Pasul Ghimeș – Dl. Smochinei – Culmea Aluniș – Lac Frumoasa (*) (**)
4. (V.1) Coșnea – Obcina Coșnei – Mt. Vițeilor – Vf. Viscolul – Mt. lui Petru – Dl. Berbecilor – Coșnea (*) (**)
5. (IV.3) Armășeni – Mt. Altarului – Mt. Mic – Mt. Tomotu – Mt. Colosu – Vf. lui Alexandru – Vf. Fagul Mare – Dl. Racului – Armășeni (*) (**)
6. Armășenii Noi – Dl. Oroniaș – Mt. Uriașul – Mt. Capul Trecătorii –  Mt. Agăș – Mt. Piscu Fagului – Mt. Trecătorii – Mt. Caprei – Mt. Armășeni – Armășenii Noi (*) (**)
7. Gura Izvorului Alb – Izvorul de apă minerală – Mt. Ciutacoș – Mt. Capostaș – Mt. Ocloș – Mt. Carpenului – Mt. Chend – Gura Izvorului Alb (*) (**)
8. Gura Pârâului Alb – Izvorul Piatra Albă – Interfluviul Pârâul Alb-Repatu Mic – Mt. Repatu Mare – Mt. Ciutacoș – Mt. Gal – gura Pârâului Alb (*) (**)
9. Plăieșii de Sus (gura Carpenului) – Mt. Cândei – Piciorul Umbrei – Gâlma Bradului – Mt. Györödszed – Plaiul Cărpinișului – Dl. Carpen – gura Carpenului (*) (**)
10. Plăieșii de Sus – Măgura Mesteacănului – Colțul Vagaș –
a. Vf. Repatu Mare – Vf. Repatu Mic – Plăieșii de Jos (*) (**)
b. Mt. Bradului – Valea Repatu Mare – Plăieşii de Sus (*) (**)
11. Plăieșii de Jos – Culmea Fagului – Vf. Botșarca – Capul Vișinii – Vf. Popii – Capul Trestiei – Plăieșii de Jos (*) (**)
12. Cozmeni – Dl. din Față – Dl. Ferteș – Dl. Caprei – Dl. Porcului – Dl. Vango – Dl. Pietrei – Dl. Pleșuv – Cozmeni (*) (**)
13. Casinu Mic [Băile Fântâna Sărată] – gura Pârâului Primejdios – Dl. Noroios – Vf. Interzis – Vf. Capul Corbului – Șaua Știubeiului – Vf. Balázs – Vf. Inului – Pasul Casin – Vf. Mocirlos – Vf. Capra – Vf. Popii – Vf. Agrișului – gura Pârâului Primejdios (*) (**)
14. Iacobeni – Dl. Buta – Mt. Mesteacănul – Mt. Gombaș – Mt. Mociar – Mt. Piatra Ascuțită – Dl. Licat – Iacobeni (*) (**)
15. Catroșa – Dl. Odoica – Gâlma Neagră – Vf. Gombaș – Mt. Mesteacănului – Piscul Mare – Catroșa (*) (**)
16. Gura Văii Cetății – Dl. Odoica – Gâlma Neagră – Plaiul Mestecănișului – Mt. Gombaș – Dl. Jidanului – Dl. Cetății – Valea Cetății – Gura Văii Cetății (*) (**)
17. Estelnic (gura Matișului) – Valea Matișului – Pasul Cărpineni – Mlaștinile de pe Valea Lină – Vf. Smochinei – Vf. Gombaș – Vf. Poian – Piciorul Csihányos – Piciorul Hordo – gura Matișului (*) (**)
18. Estelnic – Dl. Clopoțelului – Pasul Cărpinenii – Vf. Gombaș – Mt. Poian – Estelnic (*) (**)
19. Casinu Nou (Gura Oboiului) – Dl. Lung – Dl. Caprei – Vf. Popii – Dl. Agrișului – Gura Oboiului (*) (**)
20. (V.14) Coșnea – Călcâiul Ursului – Colțul Bradului – Mt. Vițeilor – Vf. Viscolul – Culmea Păltinișului – Mt. Bereș – Culmea Coșnei – Călcâiul Lung – Coșnea (*) (**)
21. Sânmartin – Dl. Mestecenilor – Vf. Bălții/Gruiul Mare – Pasul Uz – Vf. Rugatu Mare – Gurguiu – Vf. Merișoarelor – Dl. Cioatelor – Sânmartin (*) (**)
22. (II.10) Eghersec – Mt. Arșiței – Mt. Frunții – Mt. Capul Trecătorii – Mt. lui Andrei – Vf. Agăș – Mt. Cristin – Colțul Negru – Eghersec (*) (**)
23. Plăieșii de Sus – Dl. cu Mesteceni – Plaiul Cărpiniș – Dl. Fagului – Plaiul Fagului – Vf. Răchitei – Pârâul Câinelui – Plăieșii de Sus (*) (**)
24. Imper – Valea Kurta – Colțul Tăieturii – Piciorul Diacului – Vf. Agrișei – Piscul Pietrei – Piciorul Țapului – Imper (*) (**)

O sinteză a traseelor din sudul culmii principale – cuprinsă între pasurile Cărpinenii, Uz și Casin – este prezentată pe http://www.muntesiflori.ro/ciuc-sinteza/ !

harta: Radu Pușcarciuc

II: Interfluviul Uz – Ciobănuș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. Ciobăniș – Mt. Moșneagului – Mt. Cristin – Mt. Agăș – Mt. Călărețului – Ciobăniș (*) (**)
2. Valea Uzului – Gura Raței – Culmea Frasinului – Mt. Șoiu Mare – Mt. Șoiu Mic – Mt. Soveto – Valea Soveto – Valea Uzului (*) (**)
3. Valea Uzului (gura văii Mueruşului) – valea Mueruşului – Colţul Tablei – Plaiul Dragote – Mt. Mueruş – Mt. Glodului – Plaiul Şoveto – gura văii Mueruşului (*) (**)
4. M-rea Poiana Uzului – Valea Plopului – Obcina Lapoșului – Plaiul Țapului – Plaiul Chinului – M-rea Poiana Uzului (*) (**)
5. Dărmănești – Plaiul Brădățelu – Piciorul Arsurii – Obcina Hijmelor – Obcina Mânăstirii – Dl. lui Mândrilă – Dl. Osoiu – Măguricea Piticilor – Dărmănești (*) (**)
6. Valea Șupanului (gura Galeonului) – Valea Coastei Luminii – Cascada Scăricica – Coasta Luminii – Valea Chiricelului – Cascada Șupanu – Lacul Filigeni – Plaiul lui Darie – gura Șupănelului – Sub Țigla Mare [Stânca Faraonul] – gura Galeonului (*) (**)
7. Comănești  [Cartier Șupan] – Valea Șupanului [Cascada Șupanului] – Obcina Lapoșului – Plaiul Șupanului – Valea Fierăstrăului [Lacul Filigeni] – Cartier Șupan (*) (**)
8. Gura Lapoșului – Culmea Dragote– Obcina Lapoșului – Vf. Lăloița – Plaiul Popilor – gura Lapoșului (*) (**)
9. Cartier Lăloaia – Valea Lăloaia – Plaiul Rus – Vf. Lăloaia – Vf. Lăloiţa – Coasta Plopişului – cartier Lăloaia (*) (**)&(**)
10. (I.22) Eghersec – Mt. Arșiței – Mt. Frunții – Mt. Capul Trecătorii – Mt. lui Andrei – Vf. Agăș – Mt. Cristin – Colțul Negru – Eghersec (*) (**)
11. Lacul Poiana Uzului (Gura Plopului) – Piciorul Arsurii – Obcina Hijmelor – Plaiul Mânăstirii – Obcina Lapoșului – Plaiul Țapului – Plaiul Chinului – Mt. Răchițiș – Gura Plopului (*) (**)

– trasee prezentate pe alte site-uri:

1. Valea Uzului (Sânmartin, Harghita) – Valea Soveto – Mt. Soveto – Mt. Şoiul Mic – Mt. Şoiul Mare – Culmea Stejarului – Culmea Frasinului – Valea Uzului

harta: Radu Pușcarciuc

III: Interfluviul Ciobănuș – Sulța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.4) Coșnea – Obcina Coșnei – Mt. Vițeilor – Vf. Viscolul – Mt. lui Petru – Dl. Berbecilor – Coșnea (*) (**)
2. Coșnea (Gura Delniței) – Obcina Coșnei – Vf. Colțul Tăieturii – Vf. Burda – Piciorul Copău – Gura Pietrosului (*) (**)
3. Valea Sulței – vf. Pirișca – Mt. Cristeș – Burda Nouă – Culmea Balint – Valea Sulței (*) (**)
4. Ciobăniș  – Mt. Șolintaru – Mt. Cristeș – Ciobăniș (*) (**)
5. Gura Șolintarului – Valea Șolintaru – Vf. Șolintaru – Vf. Cristeș – Vf. Pirișca – Gura Șolintarului (*) (**)
6. Gura Șolintarului – Valea Șolintaru – Mt. Șolintaru – Vf. Cărunta – Mt. Arșița – Dosul Sulței – Gura Șolintarului (*) (**)
7. Diaconești – M-rea Diaconești – Plaiul Crăciunoaiei – Plaiul lui Tuluc – La Pietrele de Moară – Vf. Cărunta –
a. Plaiul Arșiței – Dosul Sulței – Diaconești (*) (**)
b. Plaiul Tulburatului – Gura Crăciunoaia – Diaconești (*) (**)
8. Preluci (gura P. lui Tuluc) – Plaiul lui Tuluc – La Cărunta – Valea Crăciunoaia – Bălătăul Ciutelor – Stâna Cărunta – Pietrele de Moară – Plaiul Ilinca – Gura P. lui Tuluc – Preluci (*) (**)
9. Goioasa – Mt. Piciorul Lat – Vf. Cărunta – Plaiul Grohotului – Goioasa (*) (**)
10. Goioasa – Plaiul Ciungăriei – Plaiul Glodului – Vf. Glodului – Vf. Iederei – Goioasa
11. Goioasa – Gura Grohotului – Piciorul Grohotului – La Pietrele de Moară – Vf. Cărunta – Poiana de Mijloc – Valea Grohotului – Goioasa (*) (**)
12. M-rea Diaconești/Preluci – Arșița Crăciunoaiei – La Pietrele de Moară – Bălătăul Ciutelor – Plaiul Cărunta – M-rea Diaconești (*) (**)

O sinteză a traseelor de pe Munții Cărunta, Șolintaru și Cristeș este prezentată pe http://www.muntesiflori.ro/carunta-sinteza/ !

harta: Radu Pușcarciuc

IV: Interfluviul Olt – Fișag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.3) Lac Frumoasa – Capela Sf. Laszlo – Mt. Păgânilor – Pasul Ghimeș – Dl. Smochinei – Culmea Aluniș – Lac Frumoasa (*) (**)
2. Coada Lacului Frumoasa – Mt. Gozoru Mare – Mt. Piricica – Mt. Coloș- Vf. lui Alexandru – Culmea Muntelui – Culmea Ciutacoș – Coada Lacului Frumoasa (*) (**)
3. (I.5) Armășeni – Mt. Altarului – Mt. Mic – Mt. Tomotu – Mt. Colosu – Vf. lui Alexandru – Vf. Fagul Mare – Dl. Racului – Armășeni (*) (**)
4. Șumuleu [mânăstirea franciscană, Băile Călugărilor] – Dl. Șumuleul Mic – Dl. Șumuleul Mare (*) (**)
5. Misentea [biserica fortificată] – Dl. Capul Fagului – Capela Xantusz – Castelul Xanthus – Vf. Fagul Mare – Hosasău [biserica]  – Dl. Capul Fagului – Misentea (*) (**)
6. Nicolești/HG – Dl. Mâțului – Vf. Capul Apei – Dl. Ciutacoș – Mt. Mic – Nicolești (*) (**)

 

harta: Radu Pușcarciuc

V: Interfluviul Sulța, Ciugheș – Trotuș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.4) Coșnea – Obcina Coșnei – Mt. Vițeilor – Vf. Viscolul – Mt. lui Petru – Dl. Berbecilor – Coșnea (*) (**)
2. (I.1) Comiat – Mt. Frumos – Pasul Ghimeş – izvoarele Trotuşului – Mt. Drept – Comiat (*) (**)
3. Coșnea [Monumentul lui Rupert Mayer] – Pajiștea [Troița Eroilor] – Pârâul Smida Roșie – Mt. Fagu Rotund – Mt. Lupului – Mt. Comiat – Mt. Lung – Mt. Bereț – Mt. Coșnea – Mt. Buci – Mt. Porumbeilor – Pajiștea (*) (**)
4. Gura Comiatului – Dl. Ceaca – Mt. Bereș – Mt. Lung – Dl. Comiat (*) (**)
5.
Cădărești – Mt. Lupului – Mt. Comiat – Mt. Nilenc/Săgeții – Mt. Voica – Cădărești (*) (**)
6.
Izvorul Trotușului (Gura pârâului Măciuca) – Culmea Măciuca – Vf. Măciuca (Dl. Drept) – Culmea Păltiniș – Culmea Comiatului – Izvorul Trotușului (*) (**)
7. Lunca de Sus – Mt. Drept – Mt. Nilenc – Mt. Fagul Alb – Culmea Ugra – Lunca de Sus (*) (**)
8. Ciugheș (gura Păliștănenilor) – Vârful Tatălui – Mt. Fagul Alb – gura Păliștănenilor (*) (**)
9. Valea Boroș – Culmea Ugra – Mt. Tatălui – Fântâna Rece – Mt. Popoiu – Mt. Minit – Mt. Capelei Valea Boroș (*) (**)&(**)
10. Popoiu – Piscu Aldămașu – Mt. Popoiu – Fântâna Rece – Mt. Tatălui – Plaiul Fântâna Seacă – Bâtca Ciugheșului – Popoiu (*) (**)
11. Aldămaș/Ghimeș – Valea Aldămaș – Mt. Antal – Mt. Popoiu – Aldămaș (*) (**)
12. Lunca de Jos – Valea Capelei – Mt. Capelei – Mt. Antal – Culmea Mare – Lunca de Jos (*) (**)
13. Lunca de Jos  [Capela Valea Buha, capela Valea Band] – Gura Văii Reci – Piciorul Mare (vechiul cimitir evreiesc, cazemate) – Dl. Mare – Vf. Ascuțit – Mt. Petrenics (cazemată) – Gura Văii Reci – Ghimeș [Cetatea Rakoczi, Capela & Complexul Memorial Kontumac] (*) (**)
14. (I.20) Coșnea – Călcâiul Ursului – Colțul Bradului – Mt. Vițeilor – Vf. Viscolul – Culmea Păltinișului – Mt. Bereș – Culmea Coșnei – Călcâiul Lung – Coșnea (*) (**)
15. Cadarești (Gura Voicăi – Plaiul Voica – Vf. Voica – Vf. Tacacs – Vf. Fagul Alb – Plaiul Mioarelor – Plaiul Răchitei – Gura Voicăi (*) (**)

– trasee descrise pe alte site-uri:

1. Gura Văii Ugra (Lunca de Sus/HG) – Mt. Drept – Mt. Nielenc – Mt. Fagul Alb – Mt. Ugra – Culmea Ugra – gura Văii Ugra

O sinteză a traseelor de pe extremitatea nord-vestică a interfluviului este prezentată pe http://www.muntesiflori.ro/ciuc-nord-vest/ !

harta: Radu Pușcarciuc

VI: Interfluviul Sulța – Ciugheș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (V.3) Coșnea [Monumentul lui Rupert Mayer] – Pajiștea [Troița Eroilor] – Pârâul Smida Roșie – Mt. Fagu Rotund – Mt. Lupului – Mt. Comiat – Mt. Lung – Mt. Bereț – Mt. Coșnea – Mt. Buci – Mt. Porumbeilor – Pajiștea (*) (**)
2. (V.5) Cădărăști – Mt. Lupului – Mt. Comiat – Mt. Nilenc – Mt. Voica – Cădărăști (*) (**)
3. Ciugheș – Gura Grațioasei – Obcina Rotundă – Vf. Cotumba – Mt. Cotumbeț – Ciugheș (*) (**)
4. Sulța (Gura Cotumbiței) – Piciorul Rușilor – Vf. Cotumba – Obcina Rotundă – Piciorul Pădurețu – Gura Cotumbiței (*) (**)
5. Cotumba – Plaiul Grohotișului – Vf. Fălțuianu – Vf. Cotumba –
a. Poiana Înțărcătoarea – Plaiul Hângănești – Cotumba (*) (**)
b.  Plaiul Mânăstirii – M-rea Cotumba – Cotumba (*) (**)

– trasee descrise pe alte site-uri:

1. Palanca – Ciugheş – gura Graţioasei – Şaua Fagul Alb – Obcina Rotundă – Vf. Cotumba – Mt. Cotumbeţ – Piciorul Purcăreţului – gura Purcăreţului
2.
Agăş – Cotumba – M-rea Cotumba – Piciorul Grohotiş – Mt. Fălţuianu – Vf. Cotumba
a. – Piciorul Cotumba – Cotumba
b. – Poiana Ţărcătoarea
b.1. – Piciorul Ţărcătoarea – Cotumba
b.2. – Dealul Guşitoaia – Ciugheş – Palanca

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. Apropo de Cotumba am un articol care s-ar putea să vă intereseze:

    http://toponime.wordpress.com/2013/08/21/cotumba-istoria-si-originea-unui-toponim-din-muntii-ciucului/

    Dacă mai ajungeți prin zonă aș fi curios dacă localnicii au date – sau păreri – care să confirme sau să infirme această teorie.

    • Mulțumim pentru link. Sigur, vom mai … scormoni și noi pentru că e un toponim curios !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Apps