Pe Cărunta Ciucului

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

harta: Radu Pușcarciuc

O sinteză a traseelor pe Muntele Cărunta este prezentată pe http://www.muntesiflori.ro/carunta-sinteza/ !
– în continuare, prezentăm trasee cu pornire din Halta Goioasa !

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

4 iunie 2006 : Halta Goioasa – Gura Grohotului – Plaiul Ciungăriei – Plaiul Glodului – Vf. Glodului – Mt. Piciorul Lat – Plaiul Căruntei – Vf. Cărunta – Stâna Cărunta – Plaiul La Cărunta – Plaiul Arșița Crăciunoaiei – Preluci – Halta Goioasa
28 februarie 2010: Gura Grohotului – Plaiul Ciungăriei – Plaiul Glodului – Vf. Glodului – Mt. Piciorul Lat – Plaiul Căruntei – Vf. Cărunta – Stâna Cărunta – La Pietrele de Moară – Plaiul Ilinca – Halta Goioasa – Gura Grohotului [Fotoreportaj aparte; click aici pentru vizionare]
6 noiembrie 2010: Gura Grohotului – Plaiul Ciungăriei – Plaiul Glodului – Vf. Glodului – Mt. Piciorul Lat – Plaiul Căruntei – Vf. Cărunta – Stâna Cărunta – La Pietrele de Moară – Plaiul Grohotului – Gura Grohotului

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În 2006 am parcat în incinta Haltei Goioasa ceea ce ne-a … costat aproape jumătate de kilometru de șosea până la podețul de peste Trotuș de la gura Grohotului. Urmele lăsate de inundațiile din urmă cu 1 an erau aproape intacte; doar podețul era refăcut înlocuindu-l pe cel luat de ape. [7:15]

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În 2010 am lăsat mașina chiar în dreptul podețului, acum un … fel de pod (în rest, aceeași imagine a dezastrului produs de inundațiile din 2004 și 2005); ceva mai sus de el se va construi un pod … adevărat ale cărui traverse erau în … așteptare din … 2005 !
[8:30]

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

Pe Plaiul Ciungăriei …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… încântați de belvederi …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

foto: Lucia Csudor & Marelena Pușcarciuc

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor

… !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În 2006, Plaiul Ciungăriei era în stăpânirea cailor !

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

La deal de ceairul cailor prindem un drum venit dinspre valea Grohotului …

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… care ne conduce la marginea pădurii …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… ce îmbracă Piciorul Glodului; …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

… se poate ajunge pe el urmând mai multe poteci; dintre ele, am ales în 2006 varianta a, cea care, din marginea pădurii urmează spre stânga un drum de coastă, pe care însă îl părăsește aproape imediat …

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

…  pentru o potecă ce suie arcuit …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… la creastă !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

În 2010 am urmat varianta b, urmând drumul de coastă spre dreapta, până la primul cot drastic spre stânga, …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… de unde am suit, aproape direct, la creasta Glodului !

 

 

 

 

 

 

foto: Lucia Csudor & Marelena Pușcarciuc

Inițial, lată, coama Glodului …

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

…, …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… pe măsură ce suim, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… începe să aducă a creastă, …

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

… numai că sfârșește repede, …

 

 

 

 

 

foto: Lucia Csudor & Marelena Pușcarciuc

… racordându-se la culmea principală a Căruntei; borna silvică I 24 și “H”-ul ce tocmai a apărut asta marchează. Ar fi trebuit să apară și “crucile roșii” ale unui (stră)vechi traseului turistic marcat prin anii 1970-80 și lăsat în … paragină !
[10:30 în 2006, 11:15 în 2010]

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

Schimbăm brusc direcția spre dreapta (vest) și, urmând “H”-urile silvice coborâm într-o șa …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… de unde poteca pastorală ne conduce, când suind – împreună cu marcajul silvic pe firul culmii -, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… când de-a coasta – pe sub ea -, prin poienile …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

de pe Piciorul Lat, …
[11:15 în 2006, 12:00 în 2010]

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

… dincolo de care ne reinstalăm pe culme; reîntâlnim”H”-urile și întâlnim chiar și o … bătrână cruce roșie !

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

Urmează un urcuș cvasicontinuu …

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

… pe cca 300 m diferență de nivel, între Piciorul Lat și vârful Căruntei !
[13:15]

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În 2010 am avut de învins aceeași diferență de nivel, …

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

… traversând cam același peisaj; …

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… numai că, aproape de culme, se dezvoltase un uriaș parchet …

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor

(cu … belvederi), …

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

… așa că am avut parte de o nouă față, mai … umană a Căruntei, …

 

 

 

 

 

Marelena & Radu Pușcarciuc

… inclusiv a lungii poieni de pe culmea somitală !
[14:00]

 

 

 

foto: Lucia Csudor & Radu Pușcarciuc

Coborâm de pe vârf, pe piciorul nordic al Căruntei, ajungând după aproape o oră …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… într- șa largă … amenajată … pastoral !
[14:00]

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Idem în 2010 …

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor

… (cu un bonus) ..

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… !
[16:00]

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

În 2006, prost … sfătuiți de … hărți, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… am hotărât să coborâm spre stânga, …

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Radu Pușcarciuc

… însemnând aceasta, spre Plaiul Arșița Crăciunoaiei, …

 

 

 

 

foto: Lucia Csudor & Marelena Pușcarciuc

… pe care am și ajuns (și de unde am coborât imediat printre cele câteva case ale satului Preluci, aflate pe malul drept al Trotușului, până la mașina lăsată în halta Goioasa având de mers încă 2,5 km), …
[15:00]

foto: Dominic Csudor

… dar după ce am … trecut în revistă – flora pajiștilor din cale (prilej de consemnare și a altor flori ce ne-au … zâmbit pe traseu, ca și a câtorva insecte mai … fotogenice):

 

 

 

 

foto: Lucia & Dominic Csudor, Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

 

 

 

foto: Lucia & Dominic Csudor, Marelena Pușcarciuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor, Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Dominic Csudor & Marelena Pușcarciuc

… !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În 2010 am hotărât să coborâm pe Plaiul Grohotului, ceea ce a presupus, ca după ce am plecat din “șaua pastorală” pe largul drum forestier, să-l părăsim aproape imediat după ce cotim pe el, în coborâre, spre stânga, luând-o pe primul drumeagul ce ne apare în dreapta.

foto: Dominic Csudor, Marelena & Radu Pușcarciuc

Coborâm, urmărind cu atenție linia culmii, mai ales când drumul o părăsește urmărind cât se pate și marcajul silvic cu benzi roșii verticale.

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

De la borna silvică I 79 am părăsit însă linia culmii, preferând să coborâm pe verasantul ei estic, neacoperit de pădure, dar și pentru a nu mai fi furați de drumul spre Plaiul Ilincăi – cum am pățit în iarnă (link-ul la finele reportajului); …

 

foto: Radu Pușcarciuc

… acum furăm noi însă o … amintire !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Ne reinstalăm pe coamă, …

 

 

 

 

foto: Lucia Csudor & Radu Pușcarciuc

… de pe care ne lăsăm rapid în valea Grohotului !
[18:00]

 

 

 

Pentru varianta de iarnă a traseului, executați click aici

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.