O cascadă nouă-nouță, veche … de când lumea, pe valea Șupanului (Munții Ciucului) !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

harta: Radu Pușcarciuc

harta: Radu Pușcarciuc

Extremitatea estică a Munților Ciucului, reprezentată de Obcina Lapoșului este o zonă destul de … frământată, chiar și turistic (în raport cu întreg teritoriul ocupat de Munții Ciucului) – atracția principală fiind însăși Obcina Lapoșului ce domină, imagistic vorbind, Depresiunea Comăneștiului. Accesul clasic la ea, facilitat cândva de un marcaj (triunghi roșu) din care n-a mai rămas nicio urmă, se face pe valea Șupanului, un afluent al Trotușului cu izvoarele sub obcină și cu … gura în Comănești. E un traseu frecventat și datorită unei pitorești cascade aflată pe cursul mijlociu al pârâului.
Revenind la caracterizarea de la început, ea are și un sens mult mai propriu, derivat din geologia specifică: existența unor substanțiale zăcăminte de cărbuni în subsol ce au dus la dezvoltarea unui intens minerit în zonă (o activitate, acum, doar amintire) ! Și tot geologia și, în subsidiar, tectonica, reprezintă cauza aspectului aparte al reliefului, ce apare, în parte – spre est și nord-est -, căzut destul drastic din punct de vedere altidudinal, cu cca 500 m, sub cei peste 1.000 m ai culmii principale a Lapoșului. E ca o vastă terasă, erodată însă profund de afluenții Șupanului, precum și de procese de alunecare de mică amploare, dar extinse (în două cuvinte, multe și mărunte), cu unele urmări benefice pentru peisaj: mici lacuri/bălți formate în spatele valurilor de alunecare; se adaugă, precum … cireașa pe tort, depozitele de steril, unele cu stabilitate precară – vezi lacul de baraj “natural” Filigeni -, altele, cât de cât, ecologizate. Referindu-ne, deci, și la aspectele antropice, se evidențiază rețeaua extrem de densă și de … haotică a drumurilor de exploatare forestieră (unele moștenite de la lucrările miniere) și, mai ales, dezastrul silvic pe care aceasta l-a … deservit. Să încheiem aceste considerațiuni privind peisajul zonei într-o notă mai … senină, amintind și despre pitorescul pășunilor, cu turmele de oi … aferente, al gospodăriilor de vară, împrăștiate aiurea, chiar dacă în mare parte, părăginite, cu pâlcuri de livezi în preajmă, părăsite cele mai multe, ori de pini, scăpați ca prin farmec de dinții drujbelor.

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Traseu: (1 decembrie 2015) Valea Șupanului (gura Galeonului) – Valea Coastei Luminii – Cascada Scăricica – Coasta Luminii – Valea Chiricelului – Cascada Șupanu – Lacul Filigeni – Plaiul lui Darie – gura Șupănelului – Sub Țigla Mare [Stânca Faraonul] – gura Galeonului
[Pentru descrierea traseului, executați click aici ! – în construcție]

foto: Google Earth & Radu Pușcarciuc

foto: Google Earth & Radu Pușcarciuc

Imediat ce se iese din cartierul Șupanu valea se lărgește, substanțial, spre  stânga, de unde vine pârâiașul Galeon/Galion. Un bogat izvor mineral cu apă puternic sulfuroasă marchează cel mai bun loc de parcare, …

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… având în vedere starea execrabilă a drumului ce suie în continuare pe valea Șupanului.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

După cca 1 km, timp în care avem parte și de un … flavour de cascadă, …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… ajungem la un grup de case (unele pustiite), de unde, folosind una dintre cele două variante, …

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

… coborâm în albia Șupanului. O traversăm …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

… pentru a sui pe afluentul său, Lumina, … desțelenind un traseu, …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… de la care speram ceva … spectacol, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

… dar fără pretenții !

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

Numai că, amenințarea … malițioasă cu … marea cascadă ce va să vină, …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… pur și simplu, s-a adeverit !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

Și uite așa s-a mai născut o … stea !

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Context …
[Pentru detalii … animate click aici !]

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Urcăm prin stânga cascadei (în sensul de mers), …

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

… deasupra ei (unde amenajăm un geoascunziș) !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

Pe lângă gardul unei gospodării, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

… ieșim pe un tăpșan cu un început de belvedere spre est; …

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… apoi, și spre … celelalte orizonturi !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Toate se deschid …

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… tot mai larg !

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

Urmăm drumul de pe Coasta Luminii, versantul drept al văii Luminii …

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

… (apropo de lumină) !
Suntem pe un mare depozit de steril, ecologizat !

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

De aici, schimbăm direcția spre sud, ținând o curbă de nivel paralelă cu valea Șupanului, …

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

… intenționând să traversăm Chiricelul, pentru a … ne da drumul apoi în valea Șupanului !

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

Varianta “de jos”, aleasă pentru a depăși primul bot de deal, se dovedește a fi … câștigătoare !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Traversăm, după un ocol spre amonte, unul dintre firele … Chiricelului, …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… apoi pe al doilea !

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Lăsăm drumul de tractor de pe malul său drept …

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… și cotim spre sud, …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… instalându-ne pe un drumușor de coastă aninat pe versantul stâng al Șupanului; …

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… dar, după scurt timp,  …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… ne lăsăm de-a dreptul pe o potecă, … relativ priporoasă, în valea Șupanului.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Suntem deasupra …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

… Cascadei Șupanului (geoobiectiv) !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc (17 martie 2015)

Coborând în albia Șupanului cu cca 400 m în aval de cascadă și suind apoi de-a lungul pârâului, avem parte de un  bonus de … adrenalină, trebuind să depășim o succesiune de săritori nu chiar comode …

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc (17 martie 2015)

 

… și chiar cascada însăși (lucru neindicat, totuși) !
[Click aici, pentru un filmuleț !]

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

De la cascadă … înainte mai rămânem doar doi, celalți preferând sensul … înapoi, afectați fiind de udeala excesivă de prin bocancii … de prea puține … anotimpuri !

 

foto: Radu Pușcarciuc (17 martie 2015)

foto: Radu Pușcarciuc (17 martie 2015)

 

 

 

[Pe la jumătatea drumului, până la mașini, vor trece pe lângă un lăcușor format pe o treaptă de alunecare ! ]

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Noi am lăsat valea Șupanului pentru a ocoli izvoarele a doi dintre afluenții săi: primul … insignifiant, al doilea, mai important, Șupănelu/Fierăstrău !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

După ce trecem pe deasupra acestuia din urmă, prindem o muchie înierbată ce ne coboară în valea sa, …

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

… la coada unui mic lac de baraj, format în urma alunecării unei halde de steril de la Mina Filigeni
(galeria – închisă – se află pe valea Șupanului, cam vizavi de punctul de unde am părăsit-o pentru a ajunge la lac) !

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

Lacul Filigeni, așa cum l-am văzut prima oară (17 martie 2015), când l-am înscris printre obiectivele jocului Geotrekking !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

Revenind în … prezent, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

… urmărim un drum de tractor ce șerpuiește de-a coasta, pe versantul Plaiului lui Darie, …

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… țintindu-i muchia terminală !

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Rămânem … sus …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

… până ce ne apare în zare imaginea Moineștiului, …

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… când, hotărâm să coborâm câteva … curbe de nivel mai jos.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Ne atrag atenția câteva bălți, cele mai multe de nivație, una chiar cu izvor … propriu !

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Dăm Șupanu pe Șupănel; …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… pentru puțin timp, căci, curând după ce-l traversăm, …

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

… ajungem iar deasupra văii Șupanului !

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

În dreapta noastră, Țigla Mare își etalează … țiglele de gresie din care este alcătuită …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

Printr-atâta stâncăraie era imposibil să nu descoperim și un … sfinx ! L-am botezat Faraonul și l-am dotat cu o … geocutie !

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

O troiță cu o … pseudosculptură în tehnica altorelief, totuși … frumoasă, marchează …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… închiderea circuitului !

 

 

 

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

12 Comments

 1. Pe Lapoș (acolo unde este releul de televiziune) s-au dat lupte în primul război mondial ?

  • Aproape sigur, având în vedere că Valea Uzului a fost una din căile pe care s-a desfășurat ofensiva din 1916 a armatei române !

 2. Ma bate gandul sa fac traseul asta in toamna impreuna cu creasta Berzuntilor (alt week-end)? Ne sincronizam ? Am fi 4 persoane interesate ca si prieteni.

  Dam o fuga in zona !! Avem o masina.
  Mai discutam.

  • Pentru … spectacolul cascadei e bine de găsit o perioadă … ploioasă. Cascada fiind foarte aproape de Comănești, vizitarea ei necesitând 2-3 ore, v-ați gândit bine să o legați de Berzunți ! Pentru … spectacolul Berzunților, toamna este ideală !

 3. Frumos articol si foarte frumoase pozele ! Eu sunt din Bucuresti , dar pot veni cu 2-3 prieteni intr-o masina daca e nevoie. M-as bucura sa parcurgem trasee din Muntii Ciucului impreuna.

  O sa urmaresc si grupul si sper sa reusim sa ne sincronizam o data , m-as bucura tare mult. Incerc pe cat posibil sa ies de 2-3 ori pe luna in munte, din pacate doar in week-end pot 🙁

  Mihai – un impatimit al muntelui.

  • Așa cum v-am scris și pe Facebook, ne-ar face plăcere să ne cunoaștem pe munte. Urmărindu-ne … mișcările reciproc, poate se va întâmpla !

 4. glumind putin , as putea spune , ca pentru a fi sigur ca prind momentul cand plecati pe vreun traseu montan , sau in orice iesire ce presupune natura , as fi in stare sa dorm langa usa voastra (ce e in mana , nu-i minciuna – glumesc desigur) …
  sincer , va admir foarte mult , iar daca nu as fi conditionat de faptul ca trebuie sa plec din Comanesti (lupta existentiala), va asigur ca procentul iesirilor impreuna cu voi ar fi mare , mare de tot …
  oricum , spiritul meu va fi impreuna cu voi si nu pot sa va doresc decat MULTA SANATATE , si sa fiti feriti de orice accidente sau intamplari nedorite .
  cu mult respect ptr tot ceea ce faceti si santeti … un mare admirator … Sorin .

  • Foarte multe dintre drumurile noastre, ce duc spre punctele de intrare în traseele pe care ni le propunem, trec prin Comănești. De cele mai multe ori, în mașina noastră sau în ale amicilor cu care mergem sunt locuri libere. Vă sugerăm să … profitați (fără glumă), când e cazul ! Mai mult de atât, din Comănești, merge adesea cu noi, un grup de … împătimiți de munte (al cărui lider se numește tot Sorin …, dar Iov); ați putea lua legătura și cu ei (https://www.facebook.com/search/more/?q=Catalina+Iov&init=public) !

 5. santeti MAGNIFICI ! va iubesc fara sa va cunosc … !!!!!!!!!!!!!!!!!! v-o spune asta un impatimit al muntelui , dar mai ales al acestui traseu ! sincer , as vrea sa ne cunoastem … 0763.68.68.60.

  • Ne bucurăm că site-ul nostru, sau măcar postarea la care vă referiți, v-a stârnit … entuziasmul exprimat; cum am mai spus, tot ce prezentăm este dedicat … împătimiților de munte și, în egală măsură, … împătimibililor !
   Cel mai simplu mod de a ne cunoaște, la propriu, este să ne întâlnim pe un traseu. Cum noi antepublicăm pe site (rubrica “Hai-hui cu noi pe munte”) sau pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/muntesiflori/) traseul drumețiilor de final de săptămînă, e suficient să vă exprimați dorința de a merge împreună cu noi într-una dintre aceste ieșiri !

 6. A inventariat cineva vreodata toate cascadele din Romania ? (nu numai din Carpati ! )
  Ce-i drept, inca nu-i clara diferenta intre repezis si cascada, cadere libera sau in trepte, si nici o anumita dimensiune de la care sa se numeasca “cascada”. Altfel, se insira cu sutele (forme tranzitorii, mici praguri de 1 metru) pe vaile cu energie de relief.

  • Evident, nu ! Nici măcar din vreun masiv sau altul. Singurele “sinteze” sunt listele cu “cele mai …” !
   Până la urmă, chiar fără restricții de genul celor pe care le pomeniți, orice început de opis al cascadelor dintr-o zonă e binevenit ! Ulterior se pot face trieri !
   Ne-ați … ambiționat punând în discuție această chestiune (a doua oară), așa că vom face efortul și vom inventaria cascadele din munții Trotușului (pe care le-am vazut, dar și cele despre care doar am auzit și încă n-am ajuns la ele, precum cele din Munții Tarcăului: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Tarc%C4%83u).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.