Lacuri de alunecare în Munții Trotușului

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

În contextul unei abordări exclusiv informativ-turistice, vom da sintagmei ”Munţii Trotuşului” conotaţii mai ample, incluzând, pe lângă munţi, dealurile subcarpatice adiacente ce bordează Valea Trotuşului şi din care acesta îşi culege apele, precum şi unităţile muntoase sau deluroase imediat de dincolo de cumpenele de ape ale Trotuşului.

Prolegomene: alunecările de teren

Pe scurt, alunecările de teren  sunt deplasări gravitaţionale ale unei mase de rocă compactă, material detritic, pământ de-a lungul unei pante.
Alunecările sunt clasificate pe baza materialului implicat (strate de rocă, detritus, pământ, noroi) şi după tipul de deplasare: căderi, rostogoliri de blocuri sau de fragmente mici de piatră detaşate de pe faţa stâncilor, alunecări, curgeri şi dispersări. Alunecările de suprafaţă  implică doar stratul de pământ superficial şi cuvertura de sol, în timp ce  alunecările localizate la adâncime antrenează şi mase de rocă din profunzime. Volumul alunecării poate varia de la câteva zeci de metri cubi până la câţiva kilometri cubi de materie, în cazul alunecărilor gigantice. Viteza de alunecare se înscrie între limite de la câţiva centimetri pe an, pentru alunecările de pământ lente, pâna la zece km pe oră, pentru cele rapide care sunt şi cele mai distrugătoare. În ce priveşte starea de  activitate sau de deplasare curentă, alunecările de pământ se clasifică în: active, latente (potenţial reactivabile), inactive (adesea relicte sau fosile).

Cauzele alunecărilor de teren pot fi mai multe, fiind corelate cu instabilitatea din interiorul pantelor, în timp ce factorul declanşator este evenimentul singular care, în final, iniţiază alunecarea şi care poate fi determinat abia după ce aceasta s-a petrecut. Cauzele alunecărilor pot fi legate de proprietăţile terenului, ale patului de rocă şi ale solului, dar şi de condiţii de mediu, care pot fi, după natura lor:

– geologice, reprezentând: materii dezagregate sau forfecate, materii articulate sau  fisurate, discontinuităţi orientate advers, contraste de permeabilitate, materii contrastante;
– morfologice, precum: unghiul pantei, gradul de încărcare a pantei;
– fizice: activitatea seismică, erupţiile vulcanice, precipitaţiile prelungite, ploile intense, topirile rapide ale zăpezii, scăderea rapidă a nivelului apei, schimbări de nivel al pânzei freatice, presiunea apei în porii solului, infiltrările/scurgerile de suprafaţă, alternanţa dezgheţ-îngheţ, eroziunea: fluvială, a valurilor, a marginilor laterale, a solului;
– antropice: escavările, forările, schimbarea modului de utilizare a terenurilor, mineritul, exploatarea prin cariere, vibraţiile produse de explozii, aducţiunile de apă, funcţionarea instalaţiilor de teren, despăduririle, modificarea vegetaţiei, utilizarea structurii solului, poluarea.

În majoritatea cazurilor, principalul factor declaşantor al alunecărilor de teren îl constituie ploile puternice, scurte, dar şi cele uşoare şi prelungite. Ploile contribuie la creşterea presiunii  apei în porii din sol; iar când panta se îmbibă cu apă, presiunea lichidului conduce la flotabilitatea maselor, reducându-le  rezistenţa la deplasare.

Alunecările sunt hazarde majore ce se produc, cel mai adesea, în regiunile  montane şi de deal, precum şi în zonele râurilor cu maluri abrupte şi litorale.

De multe ori, în urma alunecărilor  pot rezulta baraje naturale care blochează cursul râurilor, în spatele acestora formându-se lacuri. Aceste baraje naturale cauzează astfel producerea inundaţiilor în amonte şi, subsecvent, prin apariţia unor breşe în baraj produse de presiunea apei din lac, generează inundaţii fulgerătoare sau curgeri de material detritic în aval.
Pe lângă distrugerile provocate amenajărilor antropice, alunecările pot infesta şi solul cu diferite substanţe provenite din afectarea minelor sau a câmpurilor de petrol.

În Munţii Trotuşului au apărut, de-a lungul timpului, numeroase lacuri, mai mari sau mai mici, în urma unor alunecări de teren ai căror factori declaşantori au fost fie ploile abundente, fie cutremurele. Cauzele sunt atât de natură geologică şi fizică, cât şi de natură umană, precum defrişările, folosirea inadecvată a solului, foraje la mare adâncime etc.

Lacurile de alunecare

În categoria <lacuri de alunecare> le includem pe cele a căror cauză principală de formare o reprezintă alunecările de teren; acestea le pot provoca apariţia prin două modalităţi generice:
– valul de alunecare glisat în albia unui râu creează un baraj care îi blochează cursul, dând naştere unui lac de baraj natural;
– apele provenite de la de la izvoare, pâraie (preexistente sau eliberate în urma ruperii pânzei freatice) ori precipitaţii se acumulează în cuvete sau alveole  de pe trepte relativ orizontale ale solului, rezultate în urma alunecării, apărând  astfel aşa-numitele lacuri pe trepte de alunecare.
Acestea din urmă sunt mult mai numeroase, dacă includem printre ele multele lăculeţe/bălţi mai mult sau mai puţin temporare, formate adesea pe trepte de alunecare succesive sau în mici cuvete prinse între valuri minore de alunecare şi a căror existenţă e legată direct de regimul pluviometric. Însă lacurile alimentate substanţial din izvoare permanente şi care au emisari cu debite comparabile cu cele ale alimentării pot dăinui mult timp, dacă alunecările cauzatoare s-au stabilizat şi dacă procesele de colmatare, din diverse motive, sunt lente.

Structura şi morfologia reliefului sunt particularităţi care, în general, conduc la o oarecare diversitate a acestor tipuri de lacuri, din punctul de vedere al caracteristicilor morfometrice, al duratei de viaţă, al aspectelor de ordin biologic etc. Aceste specificităţi vor reieşi, sperăm, într-o măsură corespunzătoare aşteptărilor, şi din descrierile sumare ale lacurior de alunecare din munţii Trotuşului vizitate de noi.

I. Lacuri de baraj natural

Documentându-ne asupra subiectului în cauză, am constat că majoritatea articolelor/lucrărilor se referă la doar două exemple devenite clasice: Lacul Roşu – pe merit, şi Lacul Bolătău care însă, din cauza colmatării, s-a tot micşorat, ajungând la dimensiunile unei bălţi de câţiva metri pătraţi, remanentă doar în anii mai puţin secetoşi.
Deşi, deja de o vreme, este deţinătorul recordului naţional în ce priveşte suprafaţa ocupată, Lacul Cuejdel este amintit, pe ici-colo, doar ca atracţie turistică, fiind cunoscut mai ales de cei din zonă. Lacul fără Nume şi Lacul Verde de pe pârâul Lepşa, dispărut între timp, sunt consemnate totuşi în câteva lucrări turistice cu tiraj de masă, dar editate cu ani buni în urmă. În fine, în două-trei articole sau doar notiţe, publicate pe Internet relativ recent, se vorbeşte despre lacurile Agăş, Palcău şi Condratu. Celelate lacuri pe care le descriem sunt cunoscute doar de către localnici, iar noi ne-am făcut o datorie de onoare să le scoatem la lumină din ascunzişurile lor, unele din chiar … inima pădurii, şi să le prezentăm în premieră, în speranţa că se vor găsi destui curioşi, interesaţi să le cunoască şi, eventual, să aprofundeze subiectul şi dintr-un punct de vedere ceva mai ştiinţific.

Deşi ne-am concentrat căutările asupra zonei noastre de interes, Munţii Trotuşului, suntem convinşi că nu doar aici sau numai în Carpaţii Orientali se pot naşte asemenea lacuri.
Acest articol ar putea să fie privit, şi din acest motiv, ca un imbold, pentru deţinătorii de informaţii privitoare la existenţa altor lacuri de baraj natural, să le facă publice!

Lacuri de baraj natural din Munții Trotușului (și vecinii) – opis
[Executând click aici, accesați un articol cu descrierea lacurilor de baraj natural din cuprinsul opisului;
executând click pe numerele dintre paranteze, accesați articole cu informații despre lacul respectiv !]

Nr. Lacul Subunitatea montană Bazinul hidrografic Localitatea de acces
Munții Berzunți și munceii lor subcarpatici
1. Lacul cu Boglari (1)
Subcarpații Tazlăului Secătura>Strâmba>Tazlău>Trotuș Berești-Tazlău/BC

 

Munții Ciucului
1. Bălătăul Ciutelor Muntele Cărunta Crăciunoaia>Șușău>Trotuș Preluci/Agăș/BC
2. Lacul Filigeni Obcina Lapoșului Șupănelu>Șupanu>Trotuș Comănești/BC

 

Munții Hășmaș
1. Lacul Roșu Suhard Bicaz>Bistrița Lacul Roșu

 

Munții Nemira
1. Fostul Lac Bălătău (Bolătău) Plaiul Ruget-Dl. Mare Pârâul Negru>Uz>Trotuș Sălătruc/Dărmănești/BC
2. Lacul temporar de la Dofteana Plaiul Ciunget-Steja Dofteana>Trotuș Dofteana/BC

 

Munții Tarcăului
1. Lacul Agăș Preluca Tâlharului Agăș>Trotuș Agăș/BC
2. Lacul Toplița Runcu Stânelor Toplița>Tazlăul Sărat>Tazlău Zemeș/BC
3. Lacul Iapa Goșmanu Iapa>Bistrița Negulești/Piatra Șoimului/NT

 

Munții și Subcarpații Vrancei
1. Lacul Condratu Condratu Tișița Mică>Putna>Siret Greșu/Tulnici/VN
2. Lacul Fără Nume (Negru) Pietrele Albe-Frumoasele Zăbala>Putna Brădăcești/Nereju/VN
3. Lacul de pe Palcău Zboina Frumoasă Palcău>Zăbala Brădăcești
4. Lacul Slănic Furu Slănic>Buzău Terca/Lopătari/BZ
5. Fostul Lac Verde Macradeu Lepșa>Putna Lepșa/Tulnici/VN

 

Culmea Pietricica și ceilalți subcarpați ai Moldovei
1. Lacul Mirăuții Culmea Pietricica Trotuș Slobozia/Onești/BC
2. Balta Călugărei Culmea Pietricica Tazlău Gura Văii/BC

 

Munții Stânișoara
1. Lacul Cuejdel (Crucii) CulmeaTarnițele Cuejdel>Cuejdiu>Bistrița Cuejdiu/Gârcina/NT

 

II. Lacuri pe trepte de alunecare din Munții Trotușului (și vecinii) – opis
[Executând click pe numerele dintre paranteze, accesați articole cu informații despre lacul respectiv !]

 

Nr. Lacul Subunitatea montană Bazinul hidrografic Localitatea de acces
 
Munții Berzunți și munceii lor subcarpatici
 
1. Balta Boian Dl. Boian La Verșești>Strâmba>Tazlău Berești-Tazlău/BC
2. Lacul de la Verșești Dl. Stejarii Mândrii Verșești>Tazlău Verșești/Sănduleni/BC
3. Balta Verde  Dl. Stroești Șipotele>Strâmba Berești-Tazlău
4. Lacul cu Arini Dl. Stroești P. lui Gheorghiță>Cernu>Tazlău Berești-Tazlău
5. Iazurile de la Cernu Dl. Gruiu Cheșchi>Păltiniș>Cernu Cernu/Poduri/BC
6. Lacul Tarnița Vf. Tarnița Tarnița>Trotuș Vermești/Comănești/BC
7. Balta de lângă Lac Vf. Tarnița Tarnița Vermești
8. Balta Ascunsă Vf. Tarnița Tarnița Vermești
9. Balta Seacă Vf. Tarnița Tarnița Vermești
10. Lacul de lângă Drum Plaiul Priporului Valea Șoșii>Cernu Valea Șoșii/Poduri
11. Lacul de la Șipot Dl. Popii Șipot>Halda>Trotuș Vermești
12. Lacul Pufu Piatra Pufului Groapa lui Crăciunel>Trotuș Plopu/Dărmănești/BC
13. Lacul lui Pricoche Muchia Poienii Stânei  Conți>Hemeiuș>Trotuș Păgubeni/Dărmănești
14. Balta lui Moțoc  Piciorul Stânelor  P. Rupturilor>P. Cărămizilor>Trotuș  Păgubeni
15. Balta Mare de sub Stejari Dl. Chicerei Ursu>Larga>Trotuș Larga/Dofteana/BC
16. Balta Mică de sub Stejari Dl. Chicerei Ursu Larga
17. Lacul din Poiana Vacii Vf. Măgura Cucuieți>Trotuș Cucuieți/Dofteana
18. Lacul cu Arini Plaiul Bolțunu Chicera>Mihălci>Bârsănești>Tazlău Bârsănești/BC
19. Lacul Brătești Dl. Osoiu Caraclău>Trotuș Brătești/Bârsănești
20. Balta Mare din Livadă Dl. Osoiu Caraclău Brătești
21. Balta Mică din Livadă Dl. Osoiu Caraclău Brătești
22. Balta de Sus Dl. Bourul Vâlcele>Trotuș Vâlcele/Târgu Ocna/BC
23. Balta de Mijloc Dl. Bourul Vâlcele Vâlcele
24. Balta de Jos Dl. Bourul Vâlcele Vâlcele
25. Balta de lângă Gard Dl. Bourul Vâlcele Vâlcele
26. Balta de la Sondă Dl. Bourul Vâlcele Vâlcele
27. Balta din Drumul Oilor Dl. Grebleșu Vâlcele Vâlcele
28. Lacul cu Stuf Dl. Grebleșu Vâlcele Vâlcele
29. Lacul Ciocârla Dl. Stupinei Găleanu Târgu Ocna
30. Lacul Găleanului Dl. Gălean Găleanu Târgu Ocna
31. Lacul de la Stupină Dl. Stupinei Vâlcele Vâlcele
32. Lacul Mare de la Baraj Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
33. Lacul Mic de la Baraj Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
34. Balta de la Salcâmul Bolnav Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
35. Balta de la Izvor Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
36. Lacul Mare Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
37. Balta cu Piatră Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
38. Balta Rotundă Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
39. Balta Murdară Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
40. Lacul Sec Mare Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
41. Lacul Sec Mic Dl. Fețele Târgului Vâlcele Vâlcele
42. Balta Harapului Dl. Muncel Vâlcele Vâlcele
43. Balta Roșie Dl. Mătăsaru Tazlău Brătila/Helegiu/BC
44. Balta Mătăsaru Dl. Mătăsaru Cafa>Tazlău Brătila
45. Balta Slobozia Dl. Perchiu Trotuș Slobozia/Onești
46. Lăculețul dintre Cioate Dl. Țâcău Țicău>Cernu>Tazlău Tescani/Berești-Tazlău/BC

Localizarea, imagini cu ele, descrieri pentru lacurile din Munții Berzunți, aici !

 

Munții Ciucului
1. Lacul Șolintaru (1), (2)
Mt. Șolintaru Ciobănuș/Trotuș Caralița/Ciobănuș/Asău/BC

 

Munții Nemira
1, 2. Bălțile Nemirei (1), (2), (3)
Nemira Mare Pârâul Negru Sălătruc
-Mică  
-Mare  
3. Lacul de la Ariniș (1)
Plaiul Ciunget-Steja Strigoaia (Caprelor)>Dofteana Ștefan-Vodă/Dofteana
4. Lacul din Poiana Ciungii Tulei Dl. Ciungii Tulei Dofteana Bogata/Dofteana
5. Lacul Păcuriței Dl. Mare Dofteana Dofteana

 

Munții Tarcăului
1. Lacul Foroja (1) (2)
Preluca Tâlharului Agăș>Trotuș Agăș/BC
2. Lacul Asău (Osoi, Sâmbeteanu) (1), (2), (3)
Preluca Tâlharului Asău>Trotuș Asău/BC
3-5. Lacurile Stirigoiului (1)
Runcu Stânelor Asău Păltiniș/Asău
– Stirigoiul Mic  
– Stirigoiul Roșu  
– Stirigoiul din Drum  
6-9. Lacurile Șantei (1), (2)
Runcu Stânelor Șanta>Asău Apa Asău/Asău
– cu Rugină  
– Nou  
– Șanta  
– Șanta Mare  
10. Lacul Veselaru (1), (2), (3)
Intrefluviul Nechit-Iapa Iapa>Bistrița Luminiș/Piatra Șoimului
11. Lacul de la Petricheni (1)
Locul lui Stan Bolovăniș>Trotuș Bolovăniș/Ghimeș-Făget/BC
12, 13. Bălțile Uturei (1)
Utura Mare Pustiul>Solonț>Tazlăul Sărat>Tazlău Solonț/BC
– Pustia Mică  
– Pustia Mare  
14. Balta cu Chioșc Tașbuga Ormeniș>Trotuș Văsiești/Moinești/BC
15. Lacul Modârzău (Runcu, Boiereasca ?) (1)
Munceii Uture Tazlăul Sărat Zemeș/BC
16. Balta Piatra Crăpată (1)
Munceii Uture Tazlăul Sărat Zemeș

 

Munții și Subcarpații Vrancei
1-6. Lacurile Stânișoarei (1), (2)
Stânișoara   Oituz/Brețcu/CV
– de la Păstrăvărie Oituz>Trotuș
– de pe Drumul Lateral Oituz
– Porcilor Oituz
– de pe Culme Lepșa
– din Groapă Cașin>Trotuș
– Secului Oituz
7-10. Lacurile de la Varnița (1)
Dl. Momâia   Varnița/Străoane/VN
– Tutovanului (Moțoc) Șușița>Siret
– de Sus Șușița
– Balta Puturoasă Șușița
– de sub Rupturi Vizantea>Siret
11-13. Lacurile de la Buciumi Dl. Buciumi/Dealurile Oușorului Buciumi>Cașin Buciumi/BC
– Balta Buciumi  
– Balta de la Stadion  
– Iazul din Livadă  
14, 15. Lacurile de la Bogdana (1)
Dealurile Oușorului Bogdana Bogdana/Ștefan cel Mare
– Balta cu Bizami (de la Cișmele ?)  
– Lacul Codrilor  
16. Iazul Negoiești Valea Trotușului Trotuș Negoiești/Ștefan cel Mare
17, 18. Lacurile de la Bâlca Dealurile Oușorului Bâlca>Trotuș Bâlca/Coțofănești/BC
– cu Lozii  
– de sub Înaltă  
19, 20. Lacurile Gârbovanei Dealurile Oușorului Gârbovana/Ștefan cel Mare
– de la Poiana lui Dumnezeu Podul>Trotuș
– Verde Gârbovana>Trotuș
21, 22. Lacurile de la Căiuți (1)
Trotuș Căiuți
– Balta de la Căiuți (Cocoare ?) (2)
Dealurile Oușorului  
– Balta Râioasa Valea Trotușului  
23-25. Lacurile Beleleu (1)
Platforma Zăbrăuți   Trotușanu/Movilița/VN
– Beleleu Caregna>Trotuș
– cu Șovar  
– Bătrân Zăbrăuți>Siret
26. Lacul de sub Clăbuc Culmea Clăbuc-Zboina Neagră Lepșa Scutaru/Mânăstirea Cașin/BC
27. Lacul cu Pești (1)
Dealurile Oușorului Mohara>Popeni>Trotuș Blidari/Căiuți/BC
28. Lacul Cârja (1)
Dl. Cârja/Dealurile Oușorului Valea Rea>Cașin Cașin
29. Lacul Palcăul de Sus (1)
Zboina Frumoasă Palcău Brădăcești
30. Lacul Verde Zboina Neagră Chiua Mică Soveja/VN
31. Lacul de la Focul Viu   Andreiașu de Sus/VN
32-36. Lacurile de la Vintileasca Muntioru Râmnic Cerbu/Jitia/VN
– Fără Fund (Mare, de pe Plai, Vintileasca)  
– lui Giurgiu (Cerbu)  
– La Cruce  
– de la Buduroi  
– Mirică  
37. Lacul Purcelu Furu Râmnic Vintileasca/VN
38. Lacul din Poiana Mașinii Furu Râmnic Vintileasca
39. Lacul Negru Dl. Negru-Tichertu Năruja Brădetu/Nistorești/VN

 

Culmea Pietricica și ceilalți subcarpați ai Moldovei
Culmea Pietricica
I. Dealul Baraboi
1. Lacul lui Murariu Dl. Scaunele Baicului>Nichizelu>Nechit>Bistrița Rediu/NT
II. Culmea Principală
1. Lacul Sărat Dl. Căpățâna Slatina>Trebeș>Bistrița Luncani/Mărgineni/BC
2. Iazul de la Helegiu Dl. Stafia Tazlău Helegiu/BC
3. Iazul Delenilor Dl. Delenilor Tazlău Helegiu
4. Heleșteul Brătila Dl. Heleșteului Tazlău Brătila/Helegiu
5. Balta din Cot Dl. Heleșteului Tazlău Brătila
6. Lacul Slobozia Dl. Chiorului Tazlău Slobozia/Onești/BC
7. Balta Seacă de Sus Dl. Chiorului Tazlău Slobozia
8. Balta Călugăra Dl. Apărătoarea Călugăra>Trotuș Slobozia
9. Balta Seacă de pe Călugăra Dl. Apărătoarea Călugăra Slobozia
10. Iazul Parava Dl. Chișcanilor Parava>Siret Parava/BC
11. Balta de Jos Dl. Chișcanilor Parava Parava
12. Balta de Sus Dl. Chișcanilor Parava Parava
13. Balta de lângă Drum Dl. Drăgușanilor Parava Parava
14. Iazul Boieru Dl. Paravei Parava Parava
15. Iazul Boca Dl. Răzdăvan Căprianu>Răcăciuni>Siret Dumbrăveni/Fundu Răcăciuni/Răcăciuni/BC
16. Balta din Drum Dl. Răzdăvan Căprianu Dumbrăveni
17. Balta de Vizavi Dl. Fălcilor Tisa>Căprianu Capăta/Gura Văii/BC
18. Lacul de la Stână Dl. Sloi Cleja>Siret Cleja/BC
19. Lacul de la Fosta Sondă Valea Rea Dl. Stănii Valea Rea>Tazlău Livezi/BC
III. Platforma Păncești
1. Lacul fără Fund Dl. Chicerei Trotuș Pătrășcani/Gura Văii/BC
2. Lacul Lung Dl. Chicerei Trotuș Pătrășcani
3. Iazul Mic Dl. Chicerei Trotuș Pătrășcani
4. Lacul de la Stână Dl. Poiana Părului Trotuș Pătrășcani
5. Lacul de la Curte Dl. Poiana Părului Trotuș Pătrășcani
6. Lacul Sec de la Curte Dl. Poiana Părului Trotuș Pătrășcani
7. Balta de la Ungurașu Dl. Ungurașu P Mâței.>Corbu>Trotuș Motocești/Gura Văii/BC
8. Balta Seacă de la Ungurașu Dl. Ungurașu P. Mâței Motocești
9. Balta de la Stâna Păltinata Dl. Ungurașu Păltinata>P. Mare>Trotuș Păltinata/Gura Văii
10. Lacul din Pădure Dl. Bălănelu Păltinata Dumbrava/Gura Văii
11. Lacul din Fâneață  Dl. Bălănelu Păltinata Dumbrava
12. Balta fară Fund  Dl. Bălănelu Păltinata Dumbrava
13. Iazul Frumos Dl. Gropilor Siliștea>P. Mare Dumbrava
14. Balta Mare a Bălănelului Dl. Bălănelu P. Drăgușanilor>Siret Dumbrava
15. Balta Mică a Bălănelului Dl. Bălănelu P. Drăgușanilor Dumbrava
16. Balta Orbeni Dl. Drăgușanilor și Orbenilor P. Orbenilor Orbeni/BC
17. Lacul Drăgușani Dl. Piscu Mare P. Drăgușanilor Schit/Drăgușani/Parava
18. Lacul Durnoi Dl. Mijei P. Fetii>Trotuș Viișoara/Ștefan cel Mare/BC
19. Balta de La Lacuri Dl. Făgetului P. Corbului>Trotuș Viișoara
20. Balta de lângă Drum Dl. Stânii Heltiu>Trotuș Heltiu/Căiuți/BC
21. Iazul Vechi Dl. Stânii Heltiu Heltiu
22. Iazul Nou Dl. Stânii Heltiu Heltiu
23. Lacul cu Lozii Dl. Stânii Pietrosu>Trotuiș Heltiu
24. Balta Boiștea Dl. Pietroasa Trotuș Boiștea de Sus/Căiuți
25. Lacul Andreoaiei Dl. Pietroasa Trotuș Boiștea de Sus
26. Fostul lac cu Lozii Dl. La Lac Conțești>Siret Conțești/Sascut/BC
27. Fostul lac de la Movilă Dl. Poiana Lungă Conțești Urechești/BC

 

Localizarea, imagini cu ele, descrieri pentru lacurile de pe Culmea Pietricica, aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.