Două ochiuri de apă din Munții Vrancei; unul râde, altul plânge !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

În articolul nostru, Lacuri de alunecare în Munții Trotușului, semnalam existența a două lacuri pe valea Palcăului – afluent al Zăbalei – din Munții Vrancei: unul de baraj natural, celălalt pe o treaptă a alunecării ce l-a produs pe primul.

foto: Google Earth Pro

Palcăul este un afluent important al Zăbalei, pe care aceasta îl primește pe stânga cu puțin înainte de a ieși din munți, în Depresiunea Vrancei. Își are izvoarele sub Vârful Zboina Frumoasă (1.657 m), vârsându-se în Zăbala după cca 8,5 km. La 3,8 km de la gura sa, acum mai bine de 10 ani, ..

 

foto: Radu Pușcarciuc (24 august 2019)

… valea i-a fost barată de fruntea unei alunecări masive produsă pe versantul său stâng…

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc (24 august 2019)
– imagine din poienile de sub Vf. Zboina Frumoasă,
deasupra obârșiilor Palcăului

… și pornită tocmai de sub Culmea Neagră, aflată cu 250 m mai sus de vale (aceasta la 958 m alt.), …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc (24 august 2019)

… alunecare favorizată de înclinarea stratelor masive de gresie…

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc (24 august 2019)

… de sub pătura foarte subțire de sol !

 

 

 

 

 

 

 

În spatele barajului s-a format un lăculeț lung de 130 m (la ape mari, 250 m) și cu lățimea maximă de 45 m. Astăzi însă lacul nu mai există, apa a străpuns barajul la contactul acestuia cu versantul drept al văii, în urmă rămânând …

foto: Marelena Pușcarciuc (24 august 2019)

… fundul acoperit de aluviuni nisipoase, pe care vegetația se grăbește să se instaleze, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc (24 august 2019)

… și de un haos alcătuit din trunchiuri de copaci împinse de forța apei spre baraj, provenite din tăierile din preajmă; …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc (24 august 2019)

… capătul amonte al lacului, care funcționa ca … lac doar în caz de supraplin al cuvetei principale, este acoperit de un strat relativ superficial de aluviuni, semn că lacul n-a ființat prea mult.

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc (24 august 2019)

Pe treapta de maximă altitudine a alunecării (1.187 m) s-a format încă un lac în urma atingerii pânzei freatice și a acumulării apei eliberate astfel la suprafață.

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc (24 august 2019)

Lăculețul (o elipsă cu axele de 100 m și 45 m), nu prea adânc – până într-un metru -, se menține în viață, desigur și datorită adaosului de apă meteorică, dar bănuim că este încă alimentat prin subteran.

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

Pe celelalte trepte sau fragmente de trepte de alunecare, s-au format și alte mici ochiuri de apă, probabil temporare, pe care însă nu le-am cercetat !

 

 

 

 

Accesul la aceste lacuri se face din localitatea Brădăcești/Nereju – accesibilă pe DJ 205D (33 km, asfaltați), ramură a DN 2D, Focșani – Târgul Secuiesc (Tinoasa), pornită din localitatea Valea Sării aflată la 46 km de Focșani și 69 km de Tinoasa. Din Brădăcești, doar per pedes se poate ajunge la fostul Lac de pe Palcău, pe drumul forestier de pe Valea Zăbalei, cale de 4,2 km până la gura Palcăului și încă 4 km pe drumul forestier de pe valea Palcăului. Cu jumătate de km în urmă, un drum de taf coboară în albia Palcăului pentru a urca apoi până sub Lacul Palcău de Sus (2 km).

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.