Trasee în Munţii Nemira

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Legenda link-uri:

– link pe nume – fotoreportaj/fotoindicații de orientare;
– (*) – descriere traseu;
– (**) – informații din ziua parcurgerii;
– (***) – fotoreportaje pe alte site-uri.

harta: Radu Pușcarciuc

Sectorizare masiv

Pentru a facilita realizarea unei imagini cât mai clare a reţelei destul de dense de trasee ce acoperă multele culmi şi plaiuri ale Munţilor Nemira, am realizat o sistematizare sui generis a acestora, după cum urmează:

Am numit “culme principală” chiar culmea principală, aşa cum este ea evidenţiată din punct de vedere orografic şi cum apare descrisă în  toate monografiile dedicate Munţilor Nemira: începe  din sud, din Pasul Oituz, şi se termină în nord, cu căderea bruscă de pantă dinspre valea Uzului, prin culmea Botul Farcului. Am integrat în “culmea principală” şi toate contraforturile ei vestice.

Am delimitat două culmi “secundare”:

– prima, pe care am numit-o “Muntele Mic – Caraslău Mare”, pleacă din Vârful Ghepar şi formează un important interfluviu, separând două subbazine majore ale bazinului hidrografic al Trotuşului: al Oituzului şi al Slănicului. Acesteia i se adaugă pe baza aceluiaşi criteriu oro-hidrografic, plaiul “Păltiniş – Coşna” – un lung braţ desprins din Vârful Muntele Mic;

– a doua, “Mihalţ – Răchitiş”, se desprinde din Vârful Capul Vitei, de pe culmea principală, realizând şi ea o însemnată “despărţire a apelor” ce alcătuiesc reţeaua hidrografică a Munţilor Nemira, demarcând  bazinul Trotuşului de cel al Oltului; în plus, face şi racordul dintre Munţii Nemira şi cei ai Ciucului.

Dintre braţele sau picioarele numite de geografi Plaiurile Nemirei le-am reţinut pe cele mai dezvoltate din zonă, care formează şi interfluvii între cei câţiva afluenţi mai răsăriţi ai Trotuşului, direcţi sau indirecţi: plaiul “Pufu – Cireşoaia”, cel care este interfluviul Slănic-Dofteana, plaiul “Ciunget – Streaja Mică”, interfluviu între Dofteana şi Izvorul Negru, şi plaiul “Ruget – Dealul Mare”, interfluviu între Izvorul Negru şi Groza (ultimele două pâraie fiind afluenţi ai Uzului). Celelalte plaiuri mai mult sau mai puţin minore, Dealul Micica, Dealul Tulgheş, Dealul Caraslău Mic, Culmea Căprioarei, Muntele Cleja, Plaiul Prihodiştei le-am înglobat culmii principale.

Cvasitotalitatea traseelor descrise sunt trasee de culme, de fapt, circuite ale unor văi.
În proiectarea tuturor am avut în vedere criteriul abordabilităţii lor prin puncte uşor accesibile cu mijloace auto (proprii).

harta: Radu Pușcarciuc

I: Culmea principală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1.
Coada Lacului Poiana Uzului  – Valea Izvoru Alb – Șaua Botu Farcului – Poiana Farcu Mic – Vf. Farcu Mare – Poiana Farcului Mic – Botu Farcului – Valea Uzului – Cascada Nasolea Mare – Coada Lacului Poiana Uzului (**)
2. Coada Lacului Poiana Uzului – Gura Pârâului Alb – Plaiul Prihodiştei – Vf. Farcu Mare – Vf. Farcu Mic – Vf. Gura Farcului – Piciorul Secătura – Coada Lacului Poiana Uzului
3. Cantonul silvic Bărzăuţa – Vf. Chilişca Mare – Vf. Chilişca Mică – Vf. Poiana Stânii – Vf. Nemira Mare – Vf. Farcu Mare – Vf. Farcu Mic – gura Chilişcăi – cantonul silvic Bărzăuţa
4. Sălărie – Cheile Dofteanei – Porțile de Vânt – Vf. Nemira Mică – Vf. Nemira Mare – Bălțile Nemirei – Mt. Cleja – Sălărie (**)
5. Gura Slănicelului – Vf. Ghebosu – Vf. Capra- Vf. Șandru Mare – Plaiul Căpreana – Plaiul Jiroșu – gura Slănicelului (**)
6. Slănic-Moldova – Piciorul Pescarului – Mt. Mic – Vf. Ghepar – Vf. Ceangău – Vf. Capul Vitei – (Vf. Şandru Mare –) Poiana Căprioarei – Piciorul Căprioarei – Slănic-Moldova (*)
7. Lemnia (Valea Pârâului Negru) – Mt. Trecătoarea – Mt. Boca – Mt. Ghepar – Mt. Ceangău – Mt. Capul Vitei – Mt. Mihalț – Mt. Negru – Mt. Carhago – Mt. Mesteacănu – Valea Pârâului Negru (**)
8. (II.21) Gura Caraslăului (Cascada Caraslău) – Valea Caraslău (Lac) – Mt. Caraslău (Lac, Vf. Caraslău) – Mt. Mic – Vf. Ghepar (Cetatea Haiducilor) – Vf. Boca – Dl. Caraslău – Gura Caraslăului (**)&(**)
9. Oituz (Ardelean) [Gura pârâului Bütü] – Dl. Caraslăul Mic – Vf. Boca – Mt. Mailat – Dl. Tulgheș – Gura pârâului Bütü (**)
10. Breţcu – Cetatea Venetur – Vf. Micica – Vf. Siko – Vf. Hegyes – Vf. Mailat – Vf. Cireşului – Mt. Aluniş – Pasul Oituz – Mt. Mogoş – Breţcu (*)
11. Oituz (ardelenesc) – Dl. Zmeurişului (Munţii Vrancei) – Pasul Oituz – Muntele Aluniş – Dealul Stejarului – Oituz
12. Breţcu – Dealul Mogoş – Pasul Oituz – Dealul Zmeurişului (Munţii Vrancei) – Breţcu (*)
13. Gura Românului – Culmea Românului – Culmea Mihalțului – Vf. Capul Vitei – Vf. Șandru Mare – Plaiul Ursului – Valea Românului – Plaiul Ierbos – Gura Românului (**)

harta: Radu Pușcarciuc

II: Culmea secundară Ghepar – Muntele Mic – Caraslău Mare & Plaiul Muntele Mic – Păltiniș – Coșna

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. Tisești – Valea Strigoiului – Dl. Titelca – Dl. Chichilăului – Tisești (**)
2. Tisești – Biserica Sf. Gheorghe – Situl arheologic de la Podeiul Tiseștilor – Dl. Chichilău – La Lacuri – Tisești (**)
3. Tisesti/Tg.Ocna – Dealul Chichilău – Cetățuia Titelca – La Stânci – Dl. Pietricica – Tisești (**)
3bis. Tisești (Gura Pârâului Strigoiu) – Dl. Chichilău (La Jgheaburi) – Poiana Chichilău – Cetățuia dacică Titelca – La Stânci – Pârâul Boghii – Dl. Pietriș – Valea Strigoiului – Tisești (**)
4. Pârâu Boghii – Dealul Chichilău – Dealul Iştoc – Vârful Coşna – Dealul Iştoc – Pârâu Boghii (*) (**)
5. Nicoreşti – Iazul din Livadă – fostul sediu al Fermei Pomicole Bogdăneşti – Nicoreşti (**)
6. Gura Văii Rele – Cariera Velnița – Cascadele de sub Piciorul Porcului  – Poiana Lascărului – Cascadele de sub Dl. Cândea – Cariera Velnița – Gura Văii Rele (**)
7. Cireșoaia – Piciorul Porcului – Dl. Muncelu – Cireșoaia (**)
8. Oituz  – Piatra Șoimului (Dl. Pietrei) – Dl. Muncelu – Vf. Coșna – Monumentul Cavaleriștilor – Oituz (**)
9. Oituz- Dealul Ciuci [Cetățuia de pe Ciuci] – Dealul Micloșca [Cetățuia de pe Micloșca, Monumentul Eroilor Cavaleriști] – Valea Coșuri – Oituz (**)
10. Oituz – Piatra Șoimului – Dl. Muncel – Oituz
11. Ferăstrău – Dl. petrolier vechi – Dl. Moștica – Sch. Oituz – Dl. petrolier nou – Ferăstrău
12. Pensiunea Codreanu – Piciorul Martin – Dealul Ungureanu – M-rea Bolovanu – Dl. Bolovanu – Piciorul Şaroşa – Dl. Puşcaşu – Pensiunea Codreanu (**)
13. Hârja  – Dl. Păcurii – Dl. Vrânceanu – Vf. Golu Păltinișului – Vf. Păltiniș – Dl. Fescii – Hârja (**)
14. Slănic-Moldova – Valea Dobru – Păltiniș – Dl. Vrânceanu – Dl. Cernica – Dl. Dobru – Slănic-Moldova
15. Slănic-Moldova – 300 de Scări – Dl. Dobru – Slănic-Moldova
16. Hârja (gura Porcului) – Vârful Negru – Şaua Păltiniş – Culmea Păltiniş-Cernica – Vârful Porcului – gura Porcului (*) (**)
17. Hârja – Piscul Popii – Vf. Doroftei – Vf. Iancului – Dl. Canela – Hârja (**)
18.a Poiana Sărată – Valea Cernica – Cascada Cernica – Mt. Cernica – Piciorul Cernica – Poiana Sărată
18.b Poiana Sărată (Gura Cernicăi) – Plaiul Popii – Vf. Popii – Vf. Cernica – Piciorul Cernicăi – Gura Cernicăi (**)
19. Poiana Sărată – Piciorul Cernica – Mt. Cernica – La Ciupercă – Mt. Mic – Piciorul Brezoaiei – Poiana Sărată
20. Popas Poiana Sărată – Vf. Stejarului- Vf. Caraslău Mare – Plaiul Brezoaiei – Popas Poiana Sărată  (**)
21. (I.8) Gura Caraslăului (Cascada Caraslău) – Valea Caraslău (Lac) – Mt. Caraslău (Lac, Vf. Caraslău) – Mt. Mic – Vf. Ghepar (Cetatea Haiducilor) – Vf. Boca – Dl. Caraslău – Gura Caraslăului (**)&(**)
22. (I.6) Slănic-Moldova – Piciorul Pescarului – Mt. Mic – Vf. Ghepar – Vf. Ceangău – Vf. Capul Vitei – (Vf. Şandru Mare –) Poiana Căprioarei – Piciorul Căprioarei – Slănic-Moldova (*)
23. Gura Muncelului – Valea Muncelu – Plaiul Sabin – Valea Sabin – Plaiul Ungureanu – Valea Pavel – Plaiul Bortiș – M-rea Bolovanu – Dl. Ungureanu – Dl. Iordogatu – Vf. Muncel – Plaiul Muncel – Gura Muncelului (**)
24. Oituz (Gura Coșnei) – Piatra Șoimului – Piciorul Darvăn – M-rea Oituz – Dl. Muncelu – Cascadele de pe Valea Rea Mică – Cascadele de pe Valea Rea Mare – La Poarta Diavolului – Pârâul Sec – Piatra Acră – Gura Coșnei (**)
25. Pârâu Boghii (Gura Pârâului Boghii) – La Poieniță – Dl. Pietricica – Platoul cetății dacice (pp Utidava) – Dl. Lăzăroaie – Vf. Coșna – Monumentul Coșnei  – Dl. Chereșu – La Stânci – Poiana Ianăului – La Cotearu – Pârâul  Boghii (**)

harta: Radu Pușcarciuc

III: Culmea secundară Capul Vitei – Răchitiș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.7) Lemnia (Valea Pârâului Negru) – Mt. Trecătoarea – Mt. Boca – Mt. Ghepar – Mt. Ceangău – Mt. Capul Vitei – Mt. Mihalț – Mt. Negru – Mt. Carhago – Mt. Mesteacănu – Valea Pârâului Negru (**)
2. Lemnia – Mt. Carhago – Mt. Negru – Mt. Răchitiș – Vf. Popii – Lemnia
3. Lemnia – Cetatea Almaș – Mt. Piatra Șoimilor – Mt. Negru – Mt. Karhago – Lemnia
4. Lemnia  – Cetatea Mereni – Vf. Răchitiș – Vf. Popii – Cetatea Lutoasa – Lemnia (*) (**)
5. Estelnic – Dl. Clopoţelului – Mlaştinile eutrofe de pe valea Apei Line – Mt. Bărzăuţa – Stogul de Piatră – Vf. Răchitiş – Vf. Popii – Estelnic (**)
6. Estelnic – Dl. Clopoțelului – Mt. Răchitiș – Stogul de Piatră – Tinovul Apa Roșie – Mt. Răchitiș – Mt. Popii – Estelnic (**)
7. Estelnic (gura Matișului) – Valea Matișului – Pasul Cărpineni – Mlaștinile de pe Valea Lină – Vf. Smochinei – Vf. Gombaș – Vf. Poian – Piciorul Csihányos – Piciorul Hordo – gura Matișului (**)
8. Estelnic – Vf. Popii – Mt. Răchitiș – Pasul Cărpineni – Vf. Gombaș – Vf. Poian – Estelnic
9. Valea Pârâului Negru – Cracul Bifurcat – Mt. Capul Vitei – Vf. Mihalț – Culmea Stirigoaiei – Mt.Negru – Brațul Trecătorii – Valea Pârâului Negru (**)

harta: Radu Pușcarciuc

IV: Plaiul Șandru Mare – Pufu – Cireșoaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.5) Gura Slănicelului – Vf. Ghebosu – Vf. Capra- Vf. Șandru Mare – Plaiul Căpreana – Plaiul Jiroșu – gura Slănicelului (**)
2. Slănic (Gura Sasului) – Vf. Pufu – Plaiul Slănicului – Gura Ignatului
3. Slănic (Gura P. Pietrei) – Dl. Pietrei – Piatra Slănic – Plaiul Slănic -Gurs P. Pietrei
4. Cerdac – p. lui Toader – Dl. Pietrei – Dl. Pravilei (Țega) – interfluviul p. lui Toader-p. Câmpului – p. lui Toader – Cerdac (**)
5. Cireșoaia – Dl. Cimitirului – Dl. Cireșoaia – Dl. Bisericii – Cireșoaia (**)
6. Cireşoaia (gura Aurului) – Dl. Cireşoaia – Dl. Măgura – Poiana Antenei – Piciorul cu Sondă – gura Aurului (*) (**)
7. Tg. Ocna – Versantul estic al Dl. Măgura – Vf. Măgura – M-rea Măgura – Tg. Ocna (***)
8. Poieni – Dl. Balta Ilioaiei – M-rea Poieni – Dl. Masa Reginei – Dl. Cireșoaia – Dl. Titirezului – Cucuieți (***)
9. Bogata (Gura Arinișului) – Dl. Balta Ilioaiei – M-rea Poieni – Dl. Masa Reginei – Dl. Bogata – Gura Arinișului  (***)
10. Bogata (Gura Bogății) – Dl. Bogata – Dl. Masa Reginei – Dl. Cireșoaia – La Casa Roșie – Dl. Mare – Dl. Ciungii Tulei – Piscu Florilor – Gura Bogății (***)
11. Dofteana (gura Păcuriței) – Plaiul Păcuriței – Fundu Păcuriței – Dl. Mare – Lacul Păcurița – Dl. Bordeelor – gura Păcuriței (**)

harta: Radu Pușcarciuc

V: Plaiul Ciungetului & Plaiul Rugetului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Radu Pușcarciuc

Trasee:
1. (I.2) Coada Lacului Poiana Uzului – Gura Pârâului Alb – Plaiul Prihodiştei – Vf. Farcu Mare – Vf. Farcu Mic – Vf. Gura Farcului – Piciorul Secătura – Coada Lacului Poiana Uzului
2. Sălătruc – Dealul Mare – Dealul Secătura Grozei – Plaiul Rugetului – Bălţile Nemirei – Plaiul Ciungetului – Culmea Stega Mică – Dealul Pânca – Sălătruc (*)
3. Sălătruc – Dealul Mare – valea Costea – poiana fostului canton silvic Costea – valea Izvorului Negru – (Lacul Bălătău) – Culmea Stega Mică – Dealul Pânca – Sălătruc (*)
4. Dărmăneşti (gura Maşcaşului) – Dl. Deluceanu – Dl. Mândroaia – Dl. Pânca – Dl. Cărăboaia (Runc) – gura Maşcaşului (*)
5. Dofteana (Ştefan Vodă) – Dl. Arviţoi – Dl. Pânca – Dl. Mândroaia – Dl. Dosul Comorilor – Ştefan Vodă (*) (**)
6. Dofteana – valea Dofteniţei – Dl. Arsurii – Lacul Ariniş – Dl. La Pârloage – Dofteana (*) (**)
7. Dofteana – Dl. Angheluş – Dl. Bobotar – Dl. Baba Rea – Plaiul Ciunget – Culmea Stega Mică – Dealul La Pârloage – Dofteana (**) (***)

Trasee de creastă

1. Traseul crestei principale: Pasul Oituz – Vf. Mailat – Vf. Boca – Vf. Ghepar – Vf. Ceangău – Vf. Capul Vitei – Vf. Şandru Mare – Vf. Nemira Mică – Vf. Nemira Mare – Vf. Farcu Mare – Vf. Farcu Mic – Vf. Botul Farcului – “La Chibritărie”
2. Pe Traseul crestei morfologice a Carpaților Orientali (din Munții Vrancei/Pasul Oituz în Munții Ciucului/Pasul Cărpineni): Pasul Oituz – Vf. Mailat – Vf. Boca – Vf. Ghepar – Vf. Ceangău – Vf. Capul Vitei – Vf. Mihalț – Mt. Negru – Vf. Răchitiș – Pasul Cărpineni

Diverse

1. Uti … dava, nu e dava !
2.
Micul trovant din Cariera Slănic-Moldova

Trasee descrise pe alte site-uri

1. Ferăstrău – Sch. Oituz – Dl. Muncel – Dl. Iordogatu – M-rea Bolovanu –
a. Cireșoaia
b. Dl. Bolovanu – Șaua Păltiniș – Cerdac

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. Cum se poate ajunge din Dofteana pe Nemira ?
    Sau din Dofteana pana pe șaua Nemirei și dup-aia în vârful Nemirei ?
    Cu bicicleta !

    • Dofteana – Hăghiac – Valea Dofteanei – Sălărie – Cheile Dofteanei – traseul “cruce albastră” (pe fost drum de TAF) – La Table – Șaua Nemirei – Nemira Mare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.