Poveste din “cartierul” de … nord al Carpaților: Munții Lăpușului !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Expediția <Maramureș-2017>, în Munții Gutâi, Țibleș, Lăpușului

Motivații:
– o anume atracție … maramureșeană, în speță pentru Gutâi; [Marelena Pușcarciuc]
– o fixație pentru Țibleș cauzată de o ilustrată, văzută cu vreo … 40 de ani în urmă, a Refugiului Arcer. [Radu Pușcarciuc]
Munții Lăpușului s-au potrivit să fie … la mijloc și să poată răspundă necesității completării celor două zile destinate <dus-întorsului> !

background-ul hărții: Google Maps

4 zile, 13-16 august 2017,
pentru 3 … superlative altitudinale maramureșene !

 

 

 

 

Ziua I: în Munții Lăpușului, la Groapa lui Cotoz și la Piatra Totoșului [click aici pentru fotoreportaj !]
Ziua a II-a: în Munții Gutâi pe culmea principală până la Creasta Cocoșului [click aici pentru fotoreportaj !]
Ziua a III-a: în Munții Țibleș, pe cele trei vîrfuri emblematice, Bran, Țibleș, Arcer [click aici pentru fotoreportaj !]
Ziua a IV-a: a Munților Lăpușului, pe primele două, cele mai înalte vârfuri ale lor, Prislop și Văratec, și la Tăul Văratec [fotoreportajul, mai jos !]

background-ul hărții: Google Maps

Munții Lăpușului – context geomorfologic
[Treimile, nordică și sudică, incluse, pe hartă, în cadrul structurii montane – din considerente … morfologice -, aparțin Depresiunii Maramureș, respectiv, Depresiunii Colinare a Transilvaniei]

 

 

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

Traseu: Budești – M-rea Roșia (auto, 7 km, drum asfaltat) – Măgura cu Scoruși – Vf. Prislop – Șaua Silha – Mt. Roșu – Vf. Tomnatec – Tăul Tomnatec – Mt. Sermețieș – Izvorul Roșu – M-rea Roșia

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Km 0, ora … H = 6:30, la poarta Mânăstirii Roșia !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

După 150 m de mers în … urmă, părăsim drumul comunal ce ne-a adus la mânăstire pentru o cărăruie vagă ce ne suie pe Măgura cu Scoruși !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Ne trebuie doar 10 minute pentru a sălta de pe versantul împădurit într-o poiană acoperită de fâneață !

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Fiind încă la început de drum mai sunt de lămurit … chestiuni !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Viceversa: din poiană în pădure !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Și iar … viceversa, …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și înc-o dat-așa, …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și iar așa; …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… până ieșim pe plaiurile largi, deschise ale Muntelui Prislopu; deocamdată, ne fură privirile, de departe …

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și nu prea, Gutâiul !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Îi întoarcem spatele, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… îndreptându-ne cu … spor …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… spre vârful Prislopului !

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Sporesc și … priveliștile !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

(8:15) Pe Prislopu, la 1.332 m, și, totodată, pe culmea principală a Munților Lăpușului, marcată cu bandă roșie; …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… leagă munții Țibleșului …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… de cei ai Gutâiului !

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Vom urma drumul așternut pe culmea principală, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… țintind Văratecu !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Drumul coboară ușor, …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… ocolind vârful împădurit din stânga noastră, …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… până în Șaua Selha !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Apar câteva semne sporadice și șterse ale marcajului bandă roșie, ce însoșesc drumul de tractor …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… care ne scoate pe culmea ce leagă Văratecul de Muntele Sermețieș – căruia, deocamdată, îi întoarcem spatele, noi cotind spre dreapta !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Destul de repede ne … solicită un … puseu altitudinal, când depășim, evitând-o, coama stâncoasă a Muntelui Roșu.

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Urmează o perioadă de calm …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

…  timp în care drumul se îndepărtează mult de coama muntelui ieșind la marginea unui fost parchet ce a afectat versantul nordic al Văratecului !
Deși am putea sui spre vârful Văratecului pe unul dintre multele drumuri de exploatare ce străbat tăietura, …

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… preferăm să ne întoarcem pe muchia culmii ce leagă Roșu de Văratecu, cu un mic efort …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… răsplătit însă !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Foarte repede, părăsim iar muchia, având ca reper un foișor de vânătoare și ca motivație, drumul bun, de coastă, ce duce relativ spre el; …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și, de ce nu, și belvederea largă !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Drumul ne duce de-a coasta pe deasupra unui staul de vite …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și pe sub releul TV de pe Piatra Șoimului, …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… revenind apoi pe culmea principală a Văratecului, printre mai multe antene GSM; cea … mai de sus …

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… se află pe vârful Văratec, la 1.351 m (11:00) !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Ne întoarcem la antene, de unde alegem să coborâm …

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

… ignorând marcajele (bandă roșie și cruce roșie), ale căror semne lipseau (cu excepția unei cruci roșii de pe unul dintre stâlpii de electricitate dintre antene),  spre colțul de nord-vest al defrișării de pe pantele nordice al Văratecului !

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

O facem oarecum … neortodox, nu urmând prezumtivul marcaj, doar pentru a evita … repetarea unei porțiuni din traseul urmat la urcare !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Un drumeag de exploatare a vechiului parchet ne conduce la traseul marcat, …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… puțin prăvălatic la început, liniștindu-se însă repede, odată ce ajunge …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… lângă Tăul Văratec (11:45) !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Din punctul în care am părăsit “crucea roșie” pentru a merge la tău plecăm în direcție diametral opusă, pe un drum de exploatare forestieră.

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Coborâm spre valea Glodoasa, pe care o traversăm, trecând pe un nou drumeag forestier …

 

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

… pentru a păstra direcția inițială, nord-vest !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Suim ușor pe nou drum …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… ajungând pe culmea … mare, cea care leagă Vârful Văratec de Muntele Sermețieș …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… (pe care l-am și zărit ceva mai devreme)!

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Drumul de culme traversează calm poieni și margini de pădure, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… burzuluindu-se ici-…

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… colo, …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… ocolind larg culminațiile stâncoase ale Sermețieșului !

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

(13:15) Finalul ocolului este … marcat proaspăt !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Un izvor … revigorant este și semnul că lăsăm Sermețieșul în urmă …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… coborând pe un picior al său !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

O rariște ne prilejuiește o ultimă belvedere mai amplă, …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… după care poteca rămâne în pădure …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… iuțindu-și panta …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… până să ajungă în valea Izvorului Roșu !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Două cascăduțe ne oferă un mic spectacol de … culoare … conformă !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Poteca lată, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… suspendată deasupra firului apei, …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… se lasă în cele din urmă la nivelul său !

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

O Jumătate de kilometru de drum forestier …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… ne desparte de Mânăstirea Roșia (construită în 1996) și de sfârșitul drumeției și al expediției (14:30) !

 

 

 

 

 

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.