Un nou caz de anomalie … vegetală !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Într-un articol mai amplu – Anomalii și malformații în lumea plantelor – am insistat – din cauza frecvenței – asupra unei categorii de malformații, urmări ale unui unui proces de creștere anormală, monstruoasă, a organelor unei plante, numit fasciere; e … datorat, de regulă, unor dereglări hormonale care afectează diviziunea celulelor meristemice (cele genetic-responsabile de creșterea plantei, echivalentul celulelor stem de la animale).
Adăugăm acum încă un exemplu de creștere fasciată, presupunem a frunzelor, unui răsfug – Chondrilla juncea L. – (frunze care, la specia în cauză, în mod normal, sunt mai … deloc – ici-colo, ițindu-se pe la subsuorile ramurilor, câte o frunzișoară, doar la bază existând o rozetă de frunze … serioase -, ajungându-se la cvasidispariția lor în perioada de fructificare – “vârstă” la care se afla și exemplarul “incriminat”).
Locul și data observației: Dl. Crucii/Culmea Pietricica/Subcarpații Tazlăului [Sărata/BC],
6 septembrie 2015.

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Răsfugul fasciat !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Tulpina, floarea, fructul, semințele sunt normale (probabil și rădăcina) !

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Detaliu: frunze fasciate !

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Răsfug (amețeala-cailor/oilor, chition, mestecă, mestică, sălățica-zidului/zidurilor) … normal !

[Dl. Perchiu/Subcarpații Tazlăului
31 august 2013]

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.