Spre Cetatea Zânelor

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

harta: Google Maps

harta: Google Maps

13 iulie 2014

Onești – Târgu Secuiesc (pe DN 11/E 574, 69 km, în stare bună pe această porțiune) – Catalina – Imeni – Zăbala – Pava – Covasna
(22 km pe DJ 121, în stare bună)

 

 

 

 

 

 

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectivul 1: Catalina (pe DJ 121, la 4 km de Târgu Secuiesc) & Imeni (pe DJ 121, la 4 km de Catalina)

– sat (1332-Santa Catherina), comună (Catalina, Imeni, Hătuica, Mărtineni, Mărcușa & Mătișeni)
– obiective: statuile și casa memorială Bálint Gábor, biserica romano-catolică, parcul și monumentul eroilor, conacul Basa-Sinkovits (1649), biserica romano-catolică din Imeni, biserica romano-catolică (sec XVI) și complexul balnear din Hătuica, biserica reformată Mărtineni (1754), biserica reformată (sec XVII) din Mătișeni, statuia și obeliscul pictorului Barabás Miklós din Mărcușa

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Bálint Gábor (1844-1913), fiu al satului (și-a adăgat la nume apelativul “Szentkatolnai”/de Catalina), a fost profesor de limbi comparate (cunoștea 21 de limbi) la Universitatea din Cluj-Napoca și un pionier al promovării limbii esperanto. O statuie a sa, plasată la prima intersecție importantă din sat, a fost ridicată în 2009; o altă statuie se află în curtea școlii din sat, care îi și poartă numele.

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Biserica romano-catolică “Sf. Ecaterina” a fost construită între anii 1815-1823 în locul alteia ce data din 1332.
[În cimitir este ascunsă o geocutie: www.geotrekking.plus.ro]

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

În părculețul din fața bisericii se află trei monumente închinate eroilor din comună, cel principal (1936) este în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial, celelalte două, eroilor din 1848, respectiv, celor din Al Doilea Război Mondial !

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Prima biserică romano-catolică din Imeni (1561-Imecsfalva) datează din 1538; cea actuală, cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, a fost construită în 1805.
[În cimitirul de lângă biserică se află un geoascunziș: www.geotrekking.plus.ro, …

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… ca, de altfel, și în preajma porții secuiești (www.geotrekking.plus.ro.poarta-secuiasca) ce precedă intrarea dinspre Covasna în Imeni.]

 

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectiv 2: Zăbala (pe DJ 121, la 6 km de Imeni) & Pava (cătun în extremitatea sudică a Zăbalei, pe DJ 121, la 2 km de la intrarea nordică în Zăbala)

– sat (1466-Zabola) și comună (Zăbala & Pava, Peteni, Surcea, Tamașfalău)
– obiective: Biserica reformată-calvină, bustul lui Mikó Imre, monumentul eroilor, biserica romano-catolică, kuria de “La Patru Case”, bisericile ortodoxe din lemn (1828) și Sf. Ilie, Muzeul etnografic ceangăiesc, Castelul Mikes (sec XVI), Cimitirul medieval, Lacul Zăbala, biserica reformată și monumentul eroilor din Pava, biserica romano-catolică (1790) și Băile Fortyogo din Peteni, biserica reformată, capela romano-catolică și Conacul Thúry-Bányai din Tamașfalău (1810-1820), biserica reformată calvină (1780), capela romano-catolică și bălțile de la Surcea

foto: Maerelena Pușcarciuc

foto: Maerelena Pușcarciuc

 

 

Popas la benzinăria părăsită de “La Patru Case” (pe DJ 121, 3 km de Peteni) pentru a căuta o geocutie (www.geotrekking.plus.ro.patru-case) !

 

 

foto: Marelena Pulșcarciuc

foto: Marelena Pulșcarciuc

 

 

 

Mai descoperim aici un … răzor cu flori-de-colț (!) …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

… și o frumoasă kurie (despre care nu am găsit nici o informație) !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

În centrul Zăbalei, lângă zidul bisericii fortificate (reformate) este instalat bustul lui Mikó Imre conte de Hidvég (1805 în Zăbala – 1876) guvernator al Transilvaniei în anii 1848-1849 și 1860-1861. A avut o bogată activitate (administrativ-)politică, culturală și științifică – în domeniul istoriei. [O biografie ce merită citită se găsește pe http://fr.wikipedia.org/wiki/Imre_Miko.]

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Lângă o altă latură a zidului se află monumentul eroilor comunei căzuți în timpul Revoluției din 1948-1949 și al celor două războaie mondiale.

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Cât privește biserica reformată (calvină), aceasta a fost construită în sec. XV-XVI, suferind transformări în sec. XVIII-XIX (de exemplu, turnul a fost reconstruit în 1778). Dincolo de aspectul exterior spectaculos – de cetate -, impresionează și prin tavanul prevăzut cu 124 casete pictate. Executați click aici pentru câteva imagini din interior !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Pe aceeași stradă, la circa 300 m distanță, se ridică biserica romano-catolică cu hramul “Înălțarea Sfintei Cruci”. A fost construită prin anii 1850 de groful local Mikes Benedek, în locul unei capele de pe domeniul familiei sale, ce data din sec. XVI, când reformații au ocupat biserica fortificată.

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

În satul Pava (1567-Pawa), actualmente cătun înglobat satului Zăbala, ființează o altă biserică reformată.

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

A fost înălțată în sec XIII, dar a suferit transformări ulterioare. Turnul ce domină peisajul dimprejur a fost construit în 1616.
[Și aici, există un geoascunziș: www.geotrekking.plus.ro.pava]

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

Jocul (foto)întâmplării amintește de un aspect interesant în ceea ce privește locuitorii satului Pava: erau șoimari renumiți; într-un document din 1616 erau consemnate 13 familii de șoimari, dintre care cea mai renumită era familia Marthi, a cărei stemă zidită în relief se poate vedea pe peretele sanctuarului bisericii (informații de pe  http://www.monumentul.ro). Un alt amănunt interesant este legat de imaginea unui păun în cadrul stemei, ceea ce ar susține părerea că numele satului provine de la numele maghiar al acestei păsări.

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

Întorcându-ne pe DN 121, spre centrul Zăbalei, cca 100 m de pârâul Pava, vom vedea pe stânga șoselei școala din Pava, în curtea căreia este amplasat monumentul eroilor satului.

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectivul 3: Covasna-satul/cartierul Voinești (1548-Kowazna/1567-Koazna; primele documente ce vorbesc despre familiile de români – concentrate în satul Voinești – datează din 1602)
obiective în zona Voinești: Biserica reformată, biserica ortodoxă nouă, biserica ortodoxă veche, biserica ortodoxă pe stil vechi, Cetatea de pe Dâmbul Sărat, podul căii ferate înguste de peste pârâul Hanko, vila de protocol a lui Ceaușescu de pe Valea Zânelor, cascada de pe pârâul Lorinț, Cetatea Zânelor, Planul înclinat

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

De cum intrăm în Covasna (3,5 km de Pava), la prima intersecție (asfaltată) schimbăm brusc direcția cu aproape 180 de grade spre stânga, pe strada Ștefan cel Mare, către cartierul Voinești; la aproape 100 m după intersecție, întâlnim, pe partea stângă a străzii, una dintre bisericile reformate, calvină, din oraș. Se pare că aceasta dăinuie din 1930, dacă ne luăm după anul înscris pe frontispiciul bisericii !

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

După încă 300 m ajungem înr-o intersecție largă marcată de prezența unei biserici ortodoxe cu anvergură de catedrală. Cu hramul Înălțarea Domnului, a fost ridicată între anii 1992-2002 (la sfințirea ei din 2002 participând și corala “Armonia” din Onești), pe baza unui proiect al arhitectului Virgil Florea.

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Monumentul eroilor voineșteni căzuți în cele două războaie mondiale (numit și “Eliberatorul”), operă a sculptorului Teodor Ionescu, a fost ridicat în 1973 pe soclul altuia, construit în 1938 și distrus în 1940; sub soclu fuseseră depuse osemintele a 8 ostași români și ale unuia german. În urma construcției bisericii, monumentul a fost mutat, soclul rămânând sub fundația acesteia.

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

Din intersecția pomenită pornește spre est strada M. Eminescu (asfaltată). După 250 m se remarcă pe partea stângă Biserica Sf. Nicolae, monument istoric.

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

Istoria ei începe în 1777 prin construcția unei bisericuțe de lemn, dărâmată în 1800; pe locul altarului s-a așezat o frumoasă troiță sculptată dintr-un singur lemn de stejar.
În locul bisericii de lemn s-a înălțat între 1794-1800 actuala biserică, din piatră și cărămidă.

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

Pe strada Mihai Eminescu, cu aproape 1,5 km mai sus de Biserica Sf. Nicolae, se află un părculeț unde oprim, …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… pentru că vizavi se află Biserica ortodoxă pe stil vechi “Duminica tuturor Sfinților”. A fost construită în 1994; cortodocșii de stil vechi din Voinești folosiseră anterior un paraclis înființat în 1957 de actualul episcop vicar al Bisericii ortodoxe de stil vechi din România, Demosten Ioniță, voineștean de fel. Aspecte ale interesantei sale biografii pot fi citite pe http://ro.wikipedia.org/wiki/Demosten_Ionita !

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

Traseul auto spre Cetatea Zânelor ia sfârșit lângă Uzina de Apă a orașului Covasna, de unde începe traseul per pedes; …

 

descrierea sa, aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.