Pulsatilla vs Anemone și încurcatele lor căi … taxonomice !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Părintele taxonomiei botanice, Carl Linné, cel care a inventat, în 1753, numele de gen Anemone, a inclus în el nu doar … anemone rămase și cu acest nume – devenit comun –, cum ar fi floarea-paștelui – albă sau galbenă –, ci și alte specii, unele cu … aspecte morfologice discrepant diferite față, de pildă, de cele amintite, cum e cazul pulsatilelor. Acestea au fost reunite la un după inițiativa lui Linné, în propriul lor gen, Pulsatilla, de către botanistul scoțian Philip Miller. Prima revizuire mai importantă a genului Anemone, realizată de francezul Augustin Pyramus de Candolle în 1824, a readus pulsatilele printre anemone, dar următoarele sistematizări (germanul Oskar Eberhard Ulbrich în 1906, japonezul Michio Tamura în 1967, rusul N.V. Starodubtsev în 1991)  le-au redespărțit, situația rămânând astfel până în zilele noastre, când iar s-au tulburat apele, odată cu o serie de studii de filogenie moleculară (cele mai citate, ale austriecilor Friedrich Ehrendorfer și R. Samuel, din 2001), pe baza cărora pulsatilele sau, cel puțin unele dintre ele, sunt reconsiderate anemone. Ceea ce se reproșează acestor ultime studii este inconsistența lor, legată de numărul limitat al taxonilor studiați, așa că majoritatea botaniștilor rămâne partizană taxonomiilor bazate pe criteriile morfologice.(1 Dar, există urmări ale cvasidihotomiei filogenie-morfologie în sintezele promovate de site-urile specializate în domeniul taxonomiei botanice, și nu enumerăm decât două, poate cele mai importante/cunoscute/accesate: The Plant List și Euro+MedBase. Ambele acceptă cele două genuri, ca fiind de sine stătătoare, dar apar neconcordanțe, între ele și, după cum vom vedea, în cel puțin două situații, chiar … dileme – în cadrul unuia dintre ele.

Ne vom ocupa doar de aspectele taxonomice legate de speciile genului Pulsatilla prezente în România. Conform celor mai recente determinatoare (Vasile Ciocârlan – Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, București, 2009; Ion Sârbu, Nicolae Ștefan, Adrian Oprea – Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, București, 2013), acestea sunt:
1. P. micrantha (DC.) Sweet / alba Rchb.
2. P. patens (L.) Mill.
3. P. pratensis (L.) Mill.
– subsp. nigricans (Störck) Zämelis(2
– subsp. hungarica Soó / flavescens (Hazsl.) Holub
4. P. montana (Hoppe) Rchb.
– subsp. dacica Rummelsp.
– subsp. australis (Heuff.) Zämelis
5. P. grandis Wender. / P. vulgaris (Mill.) subsp. grandis (Wender.) Zämelis
6. P. balcana(3 Velen. (doar la Ciocârlan, op. cit.)

Confruntând această/aceste taxonomie/taxonomii cu cele de pe cele două site-uri pomenite, aflăm că:
– pe The Plant List:
P. micrantha Sweet, ca taxon nerezolvat, e considerat, mai degrabă, sinonim cu A. alpina L., cu care e sinonim și P. alba Rchb., cu precizarea că aceasta e o denumire ilegitimă.
P. patens (L.) Mill. este sinonim cu A. patens L.
P. pratensis (L.) Mill. este sinonim cu A. pratensis L.
P. pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans Zamels este sinonim cu P. nigricans Storck(4, taxon acceptat ca făcând parte din genul Pulsatilla. Pe de altă parte, printre sinonimele taxonului A. pratensis L. îl găsim și pe P. nigicans Storck ! Din această dilemă nu putem ieși !
P. pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó nu exisă ca atare, ci basionimul său, P. hungarica Soó, considerat nume nerezolvat; nu există nici P. pratensis (L.) Mill. subsp. flavescens (Hazsl.) Holub, dar apare o P. flavescens, cu autorii (Zucc.) Juz., sinonim cu A. flavescens Zucc., specie siberiană însă !
P. montana (Hopp(5) Rchb. este sinonim cu A. montana Hopp.
P. montana (Hoppe) Rchb. subsp. dacica Rummelsp. nu există, ci basionimul său, P. dacica (Rummelsp.) Tzvelev, nume nerezolvat.
P. montana (Hopp) Rchb. subsp. australis (Heuff.) Zämelis nu există, dar basionimul său,  P. australis (Heuff.) Soó, da, ca nerezolvat.
P. grandis Wender. este sinonim cu A. pulsatilla L., printre ale căror sinonime P. grandis Wender. nu este enumerat; apare însă P. vulgaris (Mill.) subsp. grandis (Wender.) Zamels ! Mai mult de atât, în lista nomenclaturală corespunzătoare genului Pulsatilla este inserat taxonul P. grandis Wend.(6 ca fiid unul acceptat pentru acest gen, iar ca sinonim al său apare P. vulgaris (Mill.) subsp. grandis Zam. ! Încă o dilemă din care nu putem ieși !
P. balkana Velen. este sinonim cu A. montana Hopp (și cu A. balkana (Velen.) Gürke !
– pe Euro+MedBase:
P. micrantha (DC.) Sweet nu există, dar P. alba Rchb. – nume ilegitim –, da, ca sinonim pentru P. alpina (L.) Delarbre, pentru care A. alpina L. e un alt sinonim !
P. patens (L.) Mill. este numele acceptat al speciei, A. patens L. fiindu-i sinonim.
P. pratensis (L.) Mill. este acceptat, basionimul său, A. pratensis L. fiindu-i sinonim, la fel P. nigricans Störck, ca și P. pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zämelis, precum și P. pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó; P. pratensis (L.) Mill. subsp. flavescens (Hazsl.) Holub nu există(7 !
P. montana (Hoppe) Rchb. este nume acceptat, iar A. montana Hoppe îi este sinonim.
P. montana (Hoppe) Rchb. subsp. dacica Rummelsp. este sinonimul lui P. montana (Hoppe) Rchb. subsp. jankae (F.W.Schultz) Zämelis et Paegle; la fel și basionimele P. dacica (Rummelsp.) Tzvelev și A. jankae  F.W.Schultz !
P. montana (Hopp) Rchb. subsp. australis (Heuff.) Zämelis et Paegle este sinonim pentru numele acceptat P. montana (Hopp) Rchb. subsp. balkana (Velen.) Zämelis et Paegle; printre sinonimele acestuia sunt enumerate P. balkana Velen. și A. balkana Gürke !
P. grandis Wender. este sinonim pentru P. vulgaris (Mill.) subsp. grandis (Wender.) Zämelis, care mai are ca sinonime pe A. grandis (Vender.) A.Kern (A. pulsatilla L. este sinonim pentru P. vulgaris Mill.)!

În concluzie, din punctul nostru de vedere, deocamdată (sic !), prezența genului Pulsatilla în România se restrânge la speciile/subspeciile:

1. P. alpina (L.) Delarbre [înlocuiește P. micrantha (DC.) Sweet și P. alba Rchb.]
2. P. patens (L.) Mill.
3. P. vulgaris (Mill.) subsp. grandis (Wender.) Zämelis [înlocuiește P. grandis Wender.]
4. P. pratensis (L.) Mill. [include P. pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zämelis, P. pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó și P. pratensis (L.) Mill. subsp. flavescens (Hazsl.) Holub]
5. P. montana (Hoppe) Rchb.
– subsp. jankae (F.W.Schultz) Zämelis et Paegle [înlocuiește P. montana (Hoppe) Rchb. subsp. dacica Rummelsp.]
– subsp. balkana (Velen.) Zämelis et Paegle [înlocuiește P. montana (Hoppe) Rchb. subsp. australis (Heuff.) Zämelis și P. balkana Velen.]

În fine, iată, analizând parte dintre aspectele morfologice ale acestor specii – evidențiate în determinatoarele noastre uzuale, sau în alte studii sau lucrări, unele citate deja(8 –, iată cîteva chei de determinare a lor:

1a. Frunze tulpinale scurt pețiolate; flori albe
………………………………………. P. alpina
1b. Frunze tulpinale sesile; flori violete, rareori gălbui
………………………………………. 2
2a. Frunze bazale palmat-divizate
………………………………………. P. patens
2b. Frunze bazale penat-divizate
……………………………………….. 3
3a. Flori erecte
……………………………………….. P. vulgaris subsp. grandis
3b. Flori nutante
……………………………………….. 4
4a. Tepale recurbate la vârf, cu puțin mai lungi decât staminele
……………………………………….. P. pratensis
4b. Tepale nerecurbate la vârf, de 2-3 ori mai lungi decât staminele
……………………………………….. P. montana
b1. Flori ± cilindrice, nr. lobilor hipsofilelor involucrare ≤ 25
……………………………………….. P. montana subsp. jankae
b2. Flori cilindric-campanulate, nr. lobilor hipsofilelor involucrare ≥26
……………………………………….. P. montana subsp. balkana

_______________________________

(1 – baza informațiilor, Svetlana N. Ziman, Elena V. Bulakh, Yuiki Kadota, Carl S. Keener – Modern view on the taxonomyof the genus Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae), J, Jpn. Bot., 83/2008

(2 – Alexander Zämelis (botanist rus, 1897-1943); Ciocârlan, în op. cit., folosește prescurtarea, greșită, <Zamels>, la fel apărând  și pe The Plant List, unde mai vedem și prescurtarea, neuzuală, <Zam.> !

(3 – tendința actuală este de a folosi grafierea <balkana> !

(4 – Anton  von Störck (medic austriac, 1731-1803); The Plant List grafiază prescurtarea corectă <Störck> sub forma <Storck> !

(5 – David Heinrich Hoppe (botanist, farmacist, medic, entomolog german, 1760-1846); prescurtarea corectă a numelui său este <Hoppe> !

(6 – Georg Wilhelm Franz Wenderoth (botanist și farmacist german, 1774-1861)  pentru care se folosește prescurtarea, corectă,  <Vender..>. <Vend..> este prescurtarea,  neuzuală,  a aceluiași !

(7 – Sinonimia P. pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó = P. pratensis (L.) Mill. subsp. flavescens (Hazsl.) Holub este, pe îndelete, explicată de Somlyay Lajos în A Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borb. emend. Boros prioritásának védelmében, Kitaibelia, V/2/2000, sau pomenită de Adrian Oprea și Aurel Ardelean în Researches regarding the species of plants from the sands in the nord-west of Romania, Studia Universitatis “Vasile Goldiș”, 19/1/2009.

(8 – mai adăugăm  The Bulgarian Flora Online

Update (12 iunie 2024):
În legătură cu Pulsatilla alba/micrantha/alpina a apărut, de curând, o mică problemă privind denumirea ei. În principalele noastre determinatoare sunt vehiculate următoarele nume:
Pulsatilla alba – în Flora RPR (Edit. Academiei) & Plante vasculare (Sârbu et alii)
Pulsatilla micrantha – în Flora ilustrată (Ciocârlan)
Conform Plants of de World Online (POWO) – site-ul care a updatat și a înlocuit The Plant List -, Pulsatilla alba este un sinonim pentru Pulsatilla alpina, iar Pulsatilla micrantha un sinonim pentru Pulsatilla alpina subsp. alpina și, tot conform, POWO, niciunul dintre acești doi taxoni nu crește în România. Tot conform POWO, planta numită la noi P. alba sau P. micrantha este, de fapt, Pulsatilla alpina subsp. alba, dar care este un sinonim pentru Pulsatilla scherfelii subsp. scherfelii.
O părere oarecum asemănătoare o au și cei de pe site-ul World Plants: ei consideră Pulsatilla alba un sinonim pentru Pulsatilla alpina subsp. alpina – ce nu crește în România -, iar Pulsatila micrantha un sinonim pentru Pulsatilla alpina subsp. alba, care crește în România, considerând Pulsatilla scherfelii un sinonim pentru anteriorul taxon.

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. Eu oricum am rămas puțin încîlcit. Noroc de sinteza finală. Mulțumim pentru material.

    • Aceea e totul! Prima parte … demonstrază necesitatea … ultimei părți !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.