Pe “Culmea morfologică” a Carpaților de Curbură, din Pasul Ojdula sub Vârful Mușat !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Cum nu există un acord al geografilor privind … conținutul sintagmei “Carpații de Curbură”, în cele ce urmează, ne vom referi la el dintr-un … oarecare punct de vedere; …

foto: Google Earth Pro

… din satelit !

Pe schița alăturată am evidențiat masivele muntoase pe care le considerăm ca făcând parte din categoria Carpații Curburii (Externe); cu galben, cele legate oromorfologic, cu alb, celelalte. “Banda roșie” – “traseului magistral” al Carpaților – nu este însă fidelă culmii morfologice lucru pe care l-am sugerat desenând cu roșu traseul ce o părăsește … vremelnic !

Un proiect de parcurgere a culmii în cauză este descris, în amănunt, aici ! Descrierea ce urmează e bazată pe parcurgerea culmii pe fragmente – ca părți ale unor trasee de sine stătătoare, dar gândite în sprijinul proiectului respectiv. Ar fi de dorit ca această descriere să fie urmată și, dacă e cazul – dar sigur va fi (de va fi să fie) -, completată de fotoreportajul prilejuit de … împlinirea proiectului !

Dar să purcedem la drum: pas cu pas (vom descrie acești pași – nu sunt aceeași cu ai proiectului – nu neapărat în ordine … morfologică, nici măcar după vreo regulă, succesiunea prezentării depinzând, de fapt, de (re)parcurgerea lor efectivă pe teren) ! În articol vor fi, desigur, când le va veni rândul, articulați în succesiunea lor…  canonică !

Fotodescrierea traseului corespunzător primilor doi pași, din pasul Oituz până în Pasul Ojdula, poate fi accesată de aici !

Pasul 3: Din Pasul Ojdula până sub Vârful Mușat
– descrierea se bazează, în principal, pe o drumeție efectuată de noi în 30 mai 2021 (a se vedea aici traseul ei), dar și pe altele, anterioare; fotografiile din acestea din urmă vor fi datate corespunzător.

foto: Google Earth Pro

Date tehnice:
– punct de plecare: 45.972070N, 26.351495E, 1.074 m alt.
– punct de sosire: 45.938730N, 26.387893E, 1.435 m alt.
– lungime traseu: cca 8,5 km
– denivelare pozitivă cumulată: cca 550 m
– durată (cu popasuri): 4h
– dificultate (inclusiv orientarea): medie

 

Pasul Ojdula, …

 

… punct de plecare în Pasul 3 – …

 

… spre sud, pe versantul nordic al Înzăpezitului Mic !

 

Suim ușor, coborâm ușor, iar suim ușor …

 

… până ce ne instalăm, oarecum, pe o curbă de nivel …

 

… cu … ceva belvedere !

 

În foarte scurt timp, la prima intersecție, avem de ales: …

 

… între a începe deja să suim spre vârful Înzăpezitului Mic – varianta marcată … cândva –  și a o face puțin mai … lent !

 

În prima variantă ne … întrebuințăm puțin, la început …

 

… ; …

 

… ne recuperăm …

 

… în partea a doua a urcușului, când ocolim vârful Înzăpezitului Mic pe o curbă de nivel, …

 

… pentru a ieși, dincolo de el, într-o largă poiană transformată în pășune.

 

Popasul este … canonic; …

 

… chiar dacă ajungem aici pe varianta mai … soft: …

 

 

 

 

… !

 

Putem traversa poiana Înzăpezitului Mic pe latura ei de sus, …

 

… prin mijlocul ei …

 

… sau pe latura de jos, mai ales dacă vrem să … profităm de izvorul de aici !

 

De ieșit din poiană o facem pe sus !

 

Urmăm un (stră)vechi drum pastoral așternut pe culmea dintre cei doi Înzăpeziți (cel Mic sau Muncelul, cel Mare, numit de ciobanii de altădată, Muntele Curmăturii) – împădurită, mai mult …

 

… sau mai puțin !

 

Prin rariști putem avea șansa unor întâlniri insolite (ieruncă/găinușă-de-alun – Tetrastes bonasia) sau …

 

… ceva mai obișnuite (cinteză – Fringilla coelebs) !

 

Prins între cei doi Înzăpeziți, un vârf nevăzut – din cauza pădurii tinere ce-l îmbracă, …

 

… dar nu cu mult timp în urmă, încă plantație, – …

 

… îl ocolim pe versantul său sudic, …

 

pe care mai găsim, poate, vreo fereastră deschisă !

 

Dincolo de el revenim pe versantul nordic, …

 

… de acum, al Înzăpezitului Mare !

 

Descindem curând într-o vastă poiană …

 

… cu largi vederi spre și dincolo de izvoarele Oituzului; …

 

… cât de largi depinde de vreme …

 

… !

 

Desigur, nu și satisfacția !

 

Din poiană putem trece dincolo de Muntele Înzăpezitul Mare pe una dintre cele două căi sugerate !

 

Dacă vrem să … cucerim vârful Înzăpezitului Mare părăsim poiana prin punctul ei cel mai de sus.

 

Drumul care ne conduce pe … sub vârful împădurit complet …

 

… ne scoate însă, apoi, pe marginea versantului sudic al Înzăpezitului Mare, în mare parte despădurit și, deci, cu belvederi; din care extragem detalii, …

 

… și interesante – Lăcăuțiul fiind al doilea vârf din Munții Vrancei () -, dar și … de interes – Vârful Stogu Mare fiind unul dintre obiectivele Pasului 4, …

 

… ca și marea Poiană a Hârtanului !

 

Până acolo, deocamdată, coborâm în șaua joasă dintre Înzăpezitul Mare și Muntele Mușat, unde ajungem și pe cealaltă variantă, teoretic purtătoarea marcajului “bandă roșie”; deși, urme foarte vechi ale acestui marcaj pot fi descoperite pe ambele variante !

 

Pentru a aborda varianta “de jos” a traseului din poiana de pe versantul nordic al Înzăpezitului Mare spre Curmătura coborâm prin poiană până pe la mijlocul ei, unde vom prinde drumul care intră, spre sud, în pădure.

 

Drumul se ține mai tot timpul pe o aceeași curbă de nivel, …

 

… totuși, cu mici … variații altitudinale.

 

Pădurea se rărește treptat cu puțin timp înainte de a ajunge …

 

…  în Curmătură, de unde cotim cu 90 de grade spre est !

 

Atenție: cu vreo 70 de metri înainte, tot din Poiana Curmăturii, pleacă, tot spre stânga, un alt drum pe care, bineînțeles, îl ignorăm !

 

Am ales să urcăm pe un drum pastoral …

 

… ce se aține de marginea pădurii care îmbracă culmea piciorului vestic al Mușatului – cel pe care urcăm. Spre dreapta – sud – versantul este acoperit de pășune …

 

… și deschis priveliștilor largi; lărgimea e, desigur, în funcție de vreme !

 

Poteca-drum se arcuiește ușor …

 

… pentru a prinde o mică șa de pe culmea piciorului, …

 

… de unde suim spre culmea Mușatului; suntem pe un drum de tractor paralel cu muchia piciorului și care va ajunge pe culmea Mușatului și apoi pe vârf, mult la nord de poiana în care trebuie să ieșim noi. Așa că vom părăsi drumul …

 

… în momentul în care întâlnim marcajul cruce roșie; vine din dreapta și se instalează pe drumul de tractor ce duce spre vârful Mușatului (de unde coboară apoi în pasul Mușat, pe DN 2D). Noi o luăm la dreapta …

 

… pe poteca marcată …

 

… ce ne scoate în Poiana Mușatului, moment pe care îl considerăm finele Pasului 3 !

Descrierea traseului corespunzător Pasului 4 – din Poiana Mușat în Poiana Butuci – poate fi accesată de aici ! – în construcție

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Apps