Trovanți, mânăstiri, cule și … piramide, prin Oltenia de sub munte

Atenție: fotografiile au ipostaze de zoom accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Expediția <Buila-Vânturarița – 2014>, ziua a III-a, 13 august 2014: “pauză de … munte !”

harta: Google Maps

harta: Google Maps

Bârzești – Trovanții de la Costești [5 km pe DN 67 – stare f. bună] – Mânăstirea Bistrița [1 km pe DN 67, 7 km pe DJ 646 – asfaltat, în stare bună] – Mânăstirea Horezu [7 km pe DJ 646, 3 km pe DN 67, 3 km pe DJ 669 – asfaltat, în stare bună] – Culele de la Măldărăști [3 km pe DJ 669, 1 km pe DN 67, 3 km pe DN 65C – în stare bună] – Piramidele de la Slătioara [1 km pe DN 65C, 3 km pe DJ 676H – asfaltat, în stare bună, 6 km pe DN 67, 2 km pe DJ 676 – asfaltat, în stare bună] – Piramidele de la Obrocești [3 km pe DJ 676, 3 km pe DC 131 – asfaltat, în stare bună] – Bârzești [3 km pe DC 131, 5 km pe DJ 676, 22 km pe DN 67]

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectiv 1Trovanții de la Costești
GPS:
45°8’16,3″N; 24°04’04,7″W; 460 mH

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

De la vizita noastră anterioară (2013), la rezervația naturală numită “Muzeul Trovanților” nu s-a întâmplat nimic notabil în ceea ce privește amenajarea sitului (doar bariera metalică de la intrarea în rezervație a fost înlocuită cu o poartă din scânduri, dar la fel de inestetică).

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

“Muzeul” (unde este ascunsă o geocutie) cuprinde o singură “sală” …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

… cu exponate …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… și o “magazie” cu … rezerve !
[Fotoreportaje de la alte situri cu trovanți sunt prezentate pe muntesiflori-trovanti !]

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Obiectiv 2: Mânăstirea Bistrița

Ctitorie a familiei Craiovescu (Barbu – mare ban, Pârvu – vornic, Danciu – armaș, Radu – postelnic) din anii 1492-1494; …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

… a fost distrusă din temelii în 1509 de fiul lui Vlad Țepeș, Mihnea cel Rău (1508-1509) – numit astfel chiar de boierii Craiovești -, dar refăcută între anii 1515-1519. [Alte amănunte, pe wikipedia.org !]

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

În administrarea mânăstirii este și Peștera Sf. Grigorie Decapolitul (ale cărui moaște sunt depuse în biserica mânăstirii, cumpărate fiind de  marele ban Barbu Craiovescu de la Constantinopol); …

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

… vizitarea peșterii – veche vatră sihăstrească, în care se află două bisericuțe – se face doar cu ghid din partea mânăstirii, dar după ce se formează un grup suficient de numeros de doritori ! [Amănunte despre peșteră, pe crestinortodox.ro !]

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Obiectiv 3: Mânăstirea Horezu/Hurezi

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

Dincolo de o primă poartă …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… intrăm într-o … primă incinta …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… în care se află arhondaricul/hotelul mânăstirii (cu cca 20 de locuri) și o clădire … anexă ?!

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Tot aici, pe latura stângă, este amenajată o parcare spațioasă.
Înainte de a trece prin cea de a doua poartă, remarcăm, spre dreapta, dincolo de gardul mânăstirii, biserica fostei bolnițe a mânăstirii.

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

De cum intrăm în incinta principală, ne atrage atenția biserica mânăstirii. Pridvorul deschis, fațada cu arcaturile sprijinite pe coloane zvelte sunt expresie a stilului numit “brâncovenesc” ce a debutat tocmai aici la Mânăstirea Hurezi, ctitorită, în al doilea an al domniei sale, de Constantin Brâncoveanu (1688-1714).

 

foto: Marelena Pușarciuc

foto: Marelena Pușarciuc

Interiorul pridvorului este pictat cu scene din Judecata de Apoi. O inovație proprie aceluiași stil brâncovenesc este imortalizarea chipurilor meșterilor constructori ai bisericii (Istratie – lemnarul, Caragea Vucașin – pietrarul, Manea – zidarul și ispravnicii/supraveghetorii – Badea, Apostol și Cernica Știrbei).

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Dincolo de ușa de lemn cu încrustații minuțioase (ce pare dintr-o epocă mai aproape de zilele noastre), cu ancadramentul bogat și … brâncovenesc sculptat în piatră, în pronaos sunt pictați membri ai familiilor Brâncoveanu și Cantacuzino – fiii, frații, părinții, bunicii – paterni și materni. Dar fotografiatul în interiorul bisericii este interzis (după cum avertizează înscrisurile … cabalistice atât de … armonios integrate printre frunzele de acant incrustate pe stâlpii de piatră ai ușii).

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

Apropo de sculptura (tipic brâncovenească) în piatră !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

De jur …
[Turnul de deasupra porții principale]

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 


[Paraclisul]

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… împrejur !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

Chilii !

 

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

 

 

Complexul monahal Horezu mai cuprinde, pe lângă biserica bolniței, schiturile Sf. Apostoli și Sf. Ștefan, precum și biserica Sf. Îngeri (actualmente parohială).
Informații despre Mânăstirea Hurezu ce merită a fi știute de cei ce doresc să o viziteze … cândva, prezentate sub forma unui filmuleț (profesionist), pot fi găsite pe YouTube !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

În capătul aleii ce ne scoate din perimetrul mânăstirii, se află un monument închinat eroilor satului Romani, căzuți în Primul Război Mondial (despre care n-am putut … încă afla când și cine l-a ridicat/realizat).

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectiv 4: Culele de la Măldărești

Culele (de la turcescul kule = turn) sunt locuințe boierești întărite, cu aspect de turn, cu planul rectangular și cu etajul având dimensiunile mai reduse decât ale parterului, care este mai larg și mai înalt (și, în general, fără ferestre și nelocuit); caracteristica esențială este reprezentată de amenajările pentru apărare, culele fiind construite în sec. XVI-XVIII, ca răspuns la desele invazii turcești. Cu deosebire, proprii spațiului balcanic (Albania și Serbia), la noi mai sunt astăzi în picioare doar 27, răspândite prin județele Olteniei și Munteniei vestice.
[Fotografiile și descrierile lor pot fi accesate aici !]

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

Intrarea principală …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

… în incinta Complexului Muzeal “Culele de la Măldărești”, ce cuprinde Casa Memorială I.G. Duca (dreapta) și Cula Duca.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Clădirea organizată drept casă memorială a fost construită de I.G. Duca (prim-ministru, nici două luni – în 1933 -, fiind asasinat de legionari),  drept casă de vacanță (intrase în viața profesională ca ajutor de judecător în plasa Horezu).
[Imagini din interior găsiți aici, ca și amănune din viața lui I.G. Duca; dar, pentru mai multe informații despre activitatea sa politică, executați click aici !]

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Cula a fost cumpărată de I.G. Duca în 1907/1910; fusese construită în 1812 de Gheorghiță Măldărescu.
[Pentru un scurt film ce prezintă interiorul culei, executați click aici !]

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

Vizavi de intrarea principală în complexul muzeal se deschide poarta …

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

… ce dă în Poiana Măldărești, unde se află Cula Greceanu !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Construită prin sec. XVII de familia Măldărescu (prin tradiție, de Tudor Maldăr), fiind refăcută în sec. XVIII de Gheorghe Măldărescu – tatăl lui Gheorghiță Măldărescu, constructorul Culei Duca -, cula a a juns, ca zestre, în posesia familiei Greceanu, ultimii proprietari fiind Nicolae și Olga Greceanu (care și-au construit, în vecinătate, și un conac – vezi aici imagini și informații despre acesta !).
[Despre personalitatea fascinantă a pictoriței Olga Greceanu, puteți citi aici !]

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

Pe aceeași stradă, imediat mai jos (spre est) de incinta Culei Greceanu, se află vechea biserică (acum părăsită) a satului Măldărești, ctitorie din 1774-1790 a familiei Gheorghe și Eva Măldărescu.

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

Biserica este înscrisă pe lista monumentelor istorice.

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Pe cealaltă parte a străzii se află un cimitir și un monument dedicate eroilor din comuna Măldărești, căzuți în Războiul de Independență și în cele două războaie mondiale.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

Și tot pe strada culelor, dar … imediat mai sus de ele, a fost ridicată, în anii 1991-1996, noua biserică a satului Măldărești, …
… iar recent a fost … ascunsă o geocutie !

 

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectiv 5: Piramidele de la Slătioara/Gorunești
[45°06’30,1″N, 23°53’15,9″W, 441 mH]

– o geocutie a fost ascunsă în preajma sitului !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

Spre … obiectiv !

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

Îl abordăm, suind pe un torent sec …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

… ce ne duce spre latura nordică a … ansamblului de piramide: martori ai eroziunii conjugate a apei de precipitație, înghețului-dezghețului și vântului produse asupra unor strate formate din nisipuri, pietrișuri și argile, slab cimentate.

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

Până la baza abruptului …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

… mai avem de … luptat; …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… bineînțeles, învingem, cucerind, punctele strategice, de maxime …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

… belvederi …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

… !

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

Detalii …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

… !
[Țintaură – Cenataurium erythraea]

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

Belvedere și detalii de dincolo de valea Cernei, de pe Măguricea !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Și tot … dincolo, pe celălalt mal al Cernei, se află “Biserica cu potecași” din Vioreștii Slătioarei, monument istoric, construită din cărămidă și piatră pe la 1781 (ctitori fiind vătavul Ion Urșanu și soția sa, Andreica).
[Potecașii erau formațiuni paramilitare conduse de vătavi de plai, menite să combată acțiunile lotrilor. Sub streașina bisericii este pictată o friză ce înfățișează grupuri de potecași (conform arhiepiscopia-ramnicului.ro); imagini, pe wikipedia.org !]

 

foto: Google Earth

foto: Google Earth

Obiectiv 6: Piramidele de la Stroești/Obrocești

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

Din Obrocești suim pe un interfluviu …

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

… prins între două văi torențiale  străjuite de … piramide, …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

… de pe care trecem pe culmea Măgurii.

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

O părăsim cu prima … ocazie – a se citi drum lateral …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

… ce ne scoate deasupra abruptului cu piramide (ascunse de vegetația … luxuriantă) – …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

… și coborâm printre ele, pe o râpă ceva mai accesibilă, în sat !

 

 

 

 

 

Addenda:

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

– bustul lui I.G. Duca – dezvelit în 2003;
– statuia lui Constantin Brâncoveanu – autor, Rodion Gheorghiță – dezvelită în 2014;
ambele în centrul orașului Horezu, vizavi una de cealaltă (prima, în părculețul de lângă Biserica din Târg/Veche, cealaltă în incinta liceului ce poartă numele domnitorului).

 

Fotoreportajul primei și a ultimei zile ce prezintă ebiectivele culturale vizitate pe drumul Onești-Bârzești și retur, poate fi accesat aici !

Fotoreportaje și descrierile traseelor pe munte, din zilele a II-a și a III-a, pot fi accesate aici și aici, dar și aici, respectiv, aici !
Un fotoreportaj al zilei a patra este prezentat aici  (în construcție) !

Un articol ce face referire la problemele de orientare pe traseele montane parcurse în cele trei zile de … munte, poate fi accesat aici !

6 Comments

 1. Foarte frumos. O zonă deosebită.

 2. M-a incantat “pelerinajul” postat poate nu intamplator de Buna Vestire.
  Mi-au placut totodata si culele si piramidele, de care, spre rusinea mea, recunosc ca nu stiam…
  Multumesc ca ne-ati impartasit si noua cunostintele si imaginile de pe acest traseu deosebit!
  Va felicit din toata inima pentru tot ceea ce faceti!

  • Și noi am fost … uimiți, aflând, cu puțin timp înainte de a porni în expediție, despre Piramidele de la Slătioara; o uimire aproape … oltenească (“așa ceva nu există”) ! Scormonind, unde altundeva se poate la repezeală, decât pe NET, am dat peste multe alte locații ce, culmea, păreau înșirate, precum … rândunelele pe sârmă, de-a lungul traseului nostru spre și dinspre Buila-Vânturarița; așa că … hotărârăm să le vizităm pe toate (o dovadă a acestei … lăcomii se poate vedea aici) ! Evident însă, că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, spre … rușinea noastră !

 3. VA FELICIT PENTRU TOT CE INTREPRINDETI SI REALIZATI CU ELAN TINERESC! TOATE TRASEELE PE CARE LE-ATI PARCURS , LE-AM URMARIT CU INTERES SI LE-AM APRECIAT . AM ADMIRAT FRUMUSETILE NATURII SI M-AM BUCURAT DE TOT CE ATI PRINS IN IMAGINI . MINUNAT ! FRUMOASE TINUTURI , FRUMOASA TARA MAI AVEM ! VOI SUNTETI SPECIALISTI IN REALIZAREA INCURSIUNILOR IN NATURA SI NEOBOSITI TOTODATA . E FOARTE BINE CA POZELE SUNT INSOTITE DE EXPLICATII . ASA IMI DA SENZATIA CA AM FOST PARTASA LA DRUM BA CHIAR IMI STARNESTE CURIOZITATEA DESCOPERIRILOR SI TRAIRILOR PE VIU A ACELOR LOCURI … VA DORESC SA AVETI SPOR IN TOATE SI SANATATE !
  VIORICA BERNEVIC , CU STIMA SI RESPECT !

  • Încercăm să rezistăm la … risipa de aprecieri la adresa noastră și a … produselor noastre de pe site, făcând … totul pentru a le merita și în continuare ! Dincolo de această glumă, puțin malițioasă (la adresa noastră, desigur), mulțumim, … mulțumiți fiind că scopul pentru care ne publicăm impresiile (cu adaosurile livrești de rigoare) este, se pare, atins, așa cum este el perceput de fiecare dintre … adrisanți; de pildă, în acest caz, împărtășirea trăirilor !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.