Un “clasic” făgărășan: Stâna lui Burnei – Moldoveanu – Galbena !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Când am inventariat 2,5 miarii Făgărașului, proiectând totodată circuite de abordare a lor, Dara – culmea, cel mai mic dintre ei (2.501 m) – ne-a dat cea mai mare bătaie de cap. Traseele … clasice – cele folosite de cvasimajoritatea “făgăreșenilor” porniți în a … face Dara – presupun câte un du-te-vino pe ruta Sâmbăta de Sus – Fereastra Mare a Sâmbetei – Dara – Hârtopul Darei sau Gura Bândei – Valea Bândei – Portița Lacului Urlea – Dara – Hârtopul Darei ! O asemenea abordare nefiind în … firea noastră, am purces la răsfoirea vastei “bibliografii” a Făgărașului – ghiduri, bloguri, pagini de Facebook -, doar-doar vom putea afla amănunte despre cele două culmi sudice care converg în vârful Darei: Muntele Dara/Brâul Darei și Mușetescu, ca și despre valea dintre ele: Dara; esențiale au fost informațiile de pe site-ul Romania-natura, ele și altele conducându-ne la un traseu în circuit cu plecare din gura Darei. Și, trebuind să ajungem acolo, cam la … capătul lumii pentru noi, presupunând pracurgerea lungii văi a Doamnei, am inclus traseul într-o miniexpediție făgărășană, adăugând Darei alte două obiective abordabile … cam din aceeași zonă: Moldoveanu și Urlea. Concret:
– Ne-am fixat ca “tabără de bază” gura Bândei …

foto: Radu Pușcarciuc

… – un spațiu larg, cu suficiente locuri pentru campare și parcare pentru mașini, chiar și în condițiile aglomerărilor din week-end-uri; …

 

… am ajuns aici pe drumul forestier de pe Valea Doamnei – 18,5 km cu multe porțiuni foarte rele în prima parte – continuat cu cel de pe Valea Rea (17 km). Accesul pe Valea Doamnei se face din localitatea Domnești (25 km de Câmpulung-Muscel, 20 km de Curtea de Argeș) de pe DN 37, urmând spre nord DJ 371, cale de 19 km asfaltați, până la părăsirea localității Slănic.

foto: Marelena Puscarciuc

După următorii 16 km se ajunge la barajul lacului de acumulare Valea Doamnei aflat la confluența cu Văsălatu.

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Puscarciuc

Încă 19 km îi parcurgem pe Valea Doamnei și apoi pe Valea Rea; deși bornele kilometrice pe care le vom întâlni – până la gura Bândei – ne spun altceva ! La 2,5 km de la baraj, Valea Doamnei primește din dreapta – cum urcăm – un important afluent, Zârna; de aici, în amonte, Valea Doamnei își schimbă numele în Valea Rea.
Atenție: Pe afluenții Doamnei sunt parchete în exploatare ceea ce poate crea momente – mai mult sau mai puțin lungi – de stagnare a circulației pe drumul Văii Doamnei, așteptând încărcarea camioanelor cu buștenii din rampe.

foto: Marelena Puscarciuc

În week-end-uri recomandăm parcarea mașinilor la gura Bândei și nu la Stâna lui Burnei, aglomerația care se poate crea aici putând ajunge … infernală ! În imagine, drumul de la gura Bândei spre Stâna lui Burnei (1 km), vineri, la ora 16.00; curând, se va ocupa cu mașini și jumătate din celălalt “sens” al drumului !

 

 

– Am proiectat următoarele 3 trasee:

foto: Google Earth Pro

1. Gura Darei – Vf. Dara – Mt. Mușetescu – Gura Darei – fotoreportajul poate fi accesat aici !
2. Stâna lui Burnei – Vf. Moldoveanu – Căldarea Galbena – Stâna lui Burnei – fotoreportajul, mai jos !
3. Gura Darei – Mt. Slănina – Urlea – Vf. Dara – Valea Bândei – Gura Bândei – fotoreportajul, aici !

 

 

Ziua 2 (19 august 2019):

foto: Google Earth Pro

Traseu: Stâna lui Burnei – Cascada Văii Rele – Iezerul Triunghiular – Portița Viștei – Vf. Viștea Mare – Vf. Moldoveanu – Șaua Moldoveanului – Vf. Galbena – Căldarea Galbenei (Lacul Galbena) – Șaua Pojarnei – Stâna lui Burnei

– intrare în traseu, ora 7.15′
– ieşire din traseu, ora 16.30′
Ttotal (cu popasuri) = 9 h 15 min
L = 11 km
Habs = 1.250 m

Observații:
– toate marcajele pomenite sunt, în general, în regulă !
– doar marcajul cruce albastră de pe Mt. Galbena prin Șaua Pojarna până la Stâna lui Burnei are intercalați în Căldarea Galbena câțiva stâlpi marcați cu bandă albastră !

 

La Stâna lui Burnei !

 

Pentru … feeling, un zoom spre cascada din mijloc de pe Valea Rea !

 

Dar, dinspre stânga, ne atrage atenția prin zgomot și dimensiuni, Cascada Zbuciumatu; pârâul adună mai toată apa ce izvorâște în Căldarea Galbena !

 

Ceva mai sus de stână (cu 500 m) poteca trece prin fața gurii Izvorului Roșu, …

 

… săltând puțin pe versantul stâng al Văii Rele în timp ce traversează o rariște de molizi.

 

… dincolo de care va urma, efectiv, urcușul pe Valea Rea a Moldoveanului, …

 

…, …

 

… dar după ce traversăm …

 

… firul Văii Rele a Gălășescului.
[Una pe o piatră, alta pe un stâlp, două benzi albastre ne stârnesc nedumerirea: ce traseu marchează?!]

 

Încă în urcuș ușor, poteca ne conduce pe deasupra cascadei de jos …

 

… spre cascada din mijloc …

 

… !

 

Îi vom întoarce repede spatele suind ceva mai consistent spre peretele vestic al Budurului Mare.

 

[În cale vom tot întâlni flori, pe care nu le vom trece cu vederea !]

 

Luăm act, cam de departe – nedrept, căci e cea mai mare -, de cea de a treia cascadă a Văii Rele …

 

… !

 

De la baza Budurului poteca ne va conduce pe deasupra ei …

 

 

…, …

 

… scoțându-ne pe prima treaptă a căldării Văii Rele a Moldoveanului.

 

Poteca urmează meandrele largi ale Văii Rele, trecând și pe lângă o căscăduță ce pregătește căderea apei în cascada de sus …

 

 

Ne-a luat cca trei sferturi de oră traversarea căldării inferioare a Văii Rele a Moldoveanului; ultima pantă, ceva mai accentuată, ne ridică după vreun sfert de oră, …

 

… pe buza căldării superioare, cea care adăpostește, discretul Iezer al Moldoveanului.

 

Ne-a mai luat apoi jumătate de oră pentru a ajunge în Portița Viștei !

 

În Portița Viștei, întâia curiozitate: ce e … dincolo; …

 

… apoi privim înapoi cu … mândrie și înainte cu … determinare !

 

[Fâsă-de-munte (Anthus spinoletta)]

 

Spre Viștea Mare, …

 

… pe 200 m diferență de nivel.

 

După 50 de minute suntem pe vârf …

 

… !

 

[Flori din … drum !]

 

De pe Viștea Mare pe Moldoveanu nu facem decât maximum jumătate de oră; dacă nu trebuie să stâm la coadă, îndeosebi la trecerea prin Spintecătura Moldoveanului …

 

 

… !

 

Completări la orizonturile Viștei Mari …

 

… cu un zoom spre Iezerul Văii Rele a Moldoveanului/Triunghiular …

 

… și un altul, spre poteca ce ne va sui, curând, pe Vârful Galbena; …

 

… spre care ne și îndreptăm !

 

Din … drum, aruncăm o privire spre căldarea Izvorului Roșu și, bineînțeles, spre crestele ce ne marchează orizontul estic; …

 

… iar mai multe spre florile de primprejur …

 

… !

 

Din Curmătura Galbenei/Moldoveanului facem exact jumătate de oră …

 

… până pe Vârful Galbena; …

 

… de unde avem imaginea completă a ceea ce mai avem de făcut până a coborî în căldarea Galbenei, optând pentru una din variantele: …

 

– la întâlnirea stâlpului cu marcajului cruce albastră, dar și cu o săgeată indicatoare, coborâm direct în căldare;

 

– continuăm pe coama Muntelui Galbena urmând marcajele triunghi albastru și cruce roșie până în Curmătura de sus a Galbenei, de unde vom coborî în Căldarea Galbenei pe o potecă de oi nemarcată.

 

desen: Gabriel Silvășanu, Ică Giurgiu, Ileana Bocanciu
[Extras din Circul glaciar Galbena (…) are 11 lacuri, Romania-natura]

[Foto-opis al lacurilor glaciare din Căldarea Galbenei; dintre cele 14 lacuri, 11 descrise în articolul citat, 3 adăugate de noi, doar 4 sunt permanente, cele colorate; și încă o precizare, emisarul lacului G7 are un parcurs independent față de al pârâului Galbena, colectorul celorlalte 3 lacuri principale !]

 

 

 

 

Ajungem în Curmătura de sus a Galbenei – pe interfluviul dintre Galbena și Modoveanu – …

 

… pe o potecă trasată, în general, de-a coasta !

 

Înainte de a ne lăsa spre Căldarea Galbenei, …

 

din curmătură am suit, preț de 10 minute, 50 m diferență de nivel, …

 

… până pe interfluviul Vâlsan-Moldoveanu, curioși de a vedea starea Lacului Vâlsan: era sec !

 

Reîntorcându-ne apoi în Curmătura Galbenei coborâm pe o potecă de oi …

 

… spre Lacul Galbena !

 

Ne vom îndrepta spre gura de deversare a lacului pentru a ne reîntâlni cu marcajul cruce albastră, trecând și pe lângă Lacul G1bis …

 

… !

 

Ignorând pentru puțin timp mrcajul turistic și coborând puțin, relativ paralel cu emisarul Lacului Galbena, vom trece pe lângă Lacul G2, de unde, deviind spre dreapta, …

 

… vom reîntâlni marcajul lângă Lacul G3 !

 

Coborâm odată cu pârâul Galbena, …

 

 

 

… care se îndreaptă ușor șerpuitor spre Lacul G6, ultimul său … popas înainte e a se arunca fără opreliști în șirul de cascade ce-i schimbă numele în Zbuciumatu ! Noi cotim însă spre dreapta …

 

… cum ne indică marcajul turistic (chiar dacă pe stâlpi marcajul e greșit: bandă albastră în loc de cruce albastră), pentru a ieși prin Poarta Pojarnei, …

 

… spre Șaua Pojarnei !

 

Din Șaua Pojarnei …

 

… ne așteaptă …

 

… o coborâre rapidă, dar priporoasă ! Ne atrage atenția fuiorul împletit în cascade al apelor Galbenei !

 

E printre ultimile imagine … alpine, …

 

… căci poteca intră, curând, în pădure …

 

 

Coborâm aproape 350 m diferență de nivel, deci e de așteptat povârnișul potecii, …

 

… cu rare momente de îndulcire a pantei.

 

Suntem jos, după exact o oră de la părăsirea Șeii Pojarna !

Fotoreportajul primei zile – întâia cucerire a Darei – aici !
Fotoreportajul zilei a 3-a – recucerirea Darei, pe altă cale – aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.