Listă specii S

CARYOPHYLLACEAE
Sagina apetala
– subsp. erecta
Sagina nodosa
Sagina maritima
Sagina procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata

ALISMATACEAE
Sagittaria latifolia
Sagittaria sagittifolia
Sagittaria subulata
Sagittaria trifolia

GESNERIACEAE
Saintpaulia ionantha

AMARANTHACEAE
Salicornia europaea
– var. patula
– var. prostrata
Salicornia procumbens var. stricta
Salicornia ramosissima

SALICACEAE
Salix alba
– subsp. caerulea
– subsp. vitellina
Salix alpina
Salix aurita
Salix babylonica
Salix bicolor
Salix caprea
Salix cinerea
Salix daphnoides
Salix eleagnos
Salix fragilis
Salix hastata
Salix herbacea
Salix kitaibeliana
Salix marrubifolia
Salix myrtilloides
Salix pentandra
Salix purpurea
– subsp. lambertiana
Salix reticulata
Salix retusa
asalix rigida
Salix rosmarinifolia
Salix x rubens
Salix silesiaca
Salix starkeana
Salix triandra
– subsp. discolor
Salix viminalis

AMARANTHACEAE
Salsola acutifolia

Salsola collina
Salsola kali
– subsp. ruthenica
– subsp. tragus
Salsola soda

LAMIACEAE
Salvia aethiopsis
Salvia amplexicaulis
Salvia austriaca
Salvia glutinosa
Salvia nemorosa
– subsp. tesquicola
Salvia nutans
Salvia officinalis
Salvia pratensis
– subsp. dumetorum
Salvia reflexa
Salvia ringens
Salvia sclarea
Salvia transsylvanica
Salvia verbenaca subsp. horminoides
Salvia verticillata

SALVINIACEAE
Salvinia natans

VIBURNACEAE
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sambucus racemosa

PRIMULACEAE
Samolus valerandi

ROSACEAE
Sanguisorba minor
– subsp. polygama
Sanguisorba officinalis

APIACEAE
Sanicula europaea

ASPARAGACEAE
Sansevieria zeylanica

CARYOPHYLLACEAE
Saponaria bellidifolia
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Saponaria pumilio

LAMIACEAE
Satureja coerulea
Satureja hortensis
Satureja montana subsp. kitaibelii

ASTERACEAE
Sausurea alpina
Saussurea discolor
Saussurea porcii

SAXIFRAGACEAE
Saxifraga adsecndens
Saxifraga aizoides
Saxifraga androsacea
Saxifraga bryoides
Saxifraga bulbifera
Saxifraga carpathica
Saxifraga cernua
Saxifraga corymbosa
Saxifraga cuneifolia subsp. robusta
Saxifraga cymbalaria
Saxifraga demissa
Saxifraga exarata subsp. moschata
Saxifraga hieracifolia
Saxifraga hirculus
Saxifraga marginata
Saxifraga mutata
Saxifraga oppositifolia
– subsp. rudolphiana
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana subsp. cymosa
Saxifraga retusa
Saxifraga rotundifolia
– subsp. heucherifolia
Saxifraga stellaria
– subsp. alpigena
Saxifraga tridactylites

DIPSACACEAE
Scabiosa argentea
Scabiosa canescens
Scabiosa columbaria
– subsp. banatica
– subsp. pseudobanatica
Scabiosa lucida subsp. barbata
Scabiosa micrantha
Scabiosa ochroleuca
Scabiosa triniifolia

APIACEAE
Scandix australis
Scandix pecten-veneris
– subsp. macrorhyncha

BRASSICACEAE
Schivereckia podolica

SCHEUCHZERIACEAE
Scheuchzeria palustris

ASTERACEAE
Schkuhria pinnata

POACEAE
Schlerochloa dura

CYPERACEAE
Schoenoplectus (x) carinatus
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus litoralis
Schoenoplectus mucronatus
Schoenoplectus supinus
Schoenoplectus tabernamontani
Schoenoplectus triqueter

Schoenus ferrugineus
Schoenus nigricans

ASPARAGACEAE
Scilla amoena
Scilla bifolia
– subsp. drumensis
– subsp. subtriphylla
Scilla sibirica

CYPERACEAE
Scirpoides holoschoenus – papură, pipirig

Scirpus radicans
Scirpus sylvaticus

CARYOPHYLLACEAE
Scleranthus annuus
– subsp. polycarpos
– subsp. verticilatus
Scleranthus perennis
– subsp. dichotomus
– subsp. marginatus

ASTERACEAE
Scolymus hispanicus

SOLANACEAE
Scopolia carniolica

ASTERACEAE
Scorzonera austriaca

– var. latifolia
Scorzonera cana
Scorzonera hispanica
– subsp. asphodeloides
Scorzonera humilis
Scorzonera laciniata
Scorzsonera lanata
Scorzonera mollis
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea
Scorzonera rosea
Scorzonera sublanata
Scorzonera tuberosa

SCROPHULARIACEAE
Scrophularia heterophylla subsp. laciniata
Scrophularia nodosa
Scrophularia scopolii
Scrophularia umbrosa
– subsp. neesii
Scrophularia vernalis

LAMIACEAE
Scutellaria albida
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Scutellaria columnae
Scutellaria hastifolia
Scutellaria galericulata
Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida
Scutellaria supina
Scutellaria velenovskyi

POACEAE
Secale cereale
Secale strictum
Secale sylvestre

CRASSULACEAE
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum annuum
Sedum atratum
Sedum borissovae
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum dasyphyllum
Sedum grisebachii
– subsp. flexuosum
Sedum hispanicum
Sedum hybridum
Sedum ochroleucum
Sedum rubens
Sedum rupestre
Sedum ruprechtii
Sedum sarmentosum

Sedum sexangulare
Sedum spurium
Sedum telephium
– subsp. maximum
– subsp. fabaria
Sedum urvillei
– subsp. hillebrandtii
Sedum villosum

SELAGINELLACEAE
Selaginella helvetica
Selaginella selaginoides

APIACEAE
Selinum carvifolium

CRASSULACEAE
Sempervivum erythraeum
Sempervivum marmoreum

Sempervivum montanum
– subsp. carpaticum
– subsp pallidum
Sempervivum tectorum
Sempervivum zeleborii

ASTERACEAE
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
Senecio aquaticus
Senecio cacaliaster
Senecio congestus
Senecio x decipiens
Senecio x dominii
Senecio doria
– subsp. umbrosus
Senecio doronicum subsp. carpathicus
Senecio erraticus
Senecio erucifolius
– subsp. tenuifolius
Senecio grandidentatus
Senecio hercynicus
– subsp. dacicus
– subsp. ucranicus
Senecio inaequidens
Senecio incanum subsp. carniolicus
Senecio integrifolius
– subsp. aurantiacus
– subsp. capitatus var. leiocarpus
Senecio jacobaea
– subsp. borysthenicus
Senecio paludosus
– susbsp. angustifolius
– subsp. lanatus
Senecio nemorensis
– subsp. bulgaricus
– subsp. jacquinianus
Senecio ovatus
Senecio paposus
Senecio rivularis
Senecio sarracenicus
Senecio squalidus subsp. rupestris
Senecio subalpinus
Senecio x subnebrodensis
Senecio sylvaticus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Senecio x weylii

CUPRESSACEAE
Sequoiadendron giganteum

ASTERACEAE
Serratula bulgarica

Serratula coronata
Serratula lycopifolia
Serratula radiata
Serratula tinctoria

PEDALIACEAE
Sesamum indicum

FABACEAE
Sesbania exaltata

APIACEAE
Seseli annuum

Seseli arenarium
Seseli campestre
Seseli gracile

Seseli gummiferum

Seseli hippomarathrum

Seseli libanotis
căpcăună, smeoaie, tămâioară, zmeoaie, zmeoaie-de-munte
– subsp. intermedium
Seseli osseum
Seseli pallasii
Seseli peucedanifolium
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum

Seseli tortuosum

POACEAE
Sesleria bielzii
Sesleria caerulea
Sesleria coerulans
Sesleria filifolia
Sesleria heuflerana
Sesleria rigida
– subsp. haynaldiana
Sesleria uliginosa

Setaria faberi
Setaria italica
subsp. pycnocoma
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria verticilliformis
Setaria viridis

RUBIACEAE
Sherardia arvensis
– subsp. maritima

MALVACEAE
Sida spinosa

ASTERACEAE
Sigesbeckia orientalis

APIACEAE
Silaum silaus
– subsp. alpestre

LAMIACEAE
Sideritis montana
– subsp. comosa

CARYOPHYLLACEAE
Silene acaulis
– subsp. bryoides
Silene armeria
Silene baccifera – guşa-porumbelului, guşa-porumbului, plescaiţă, pleşcaiţă
Silene borysthenica
Silene bupleuroides
– subsp. staticifolia
Silene chalcedonica – arsenic, arsenică, arşinic, opaiţel, opăiţel, scaunul-popii, scânteioară
Silene chersonensis

Silene chlorantha
Silene compacta
Silene conica
– subsp. subconica
Silene coronaria – barba-împăratului, curcubeu, floarea-cununii, flocoşele, flocoşică, opaiţă, trei-fraţi-pătaţi, urechea-iepurelui
Silenene csereii
Silene dichotoma
– subsp. racemosa
Silene dioica – opaiţă-roşie
Silene dinarica
Silene donetzika
Silene exaltata
Silene flavescens
Silene flos-cuculi – cocoşei, cuculeasă, floare-cucului, schinteuţa-lupului
Silene gallica
Silene gallinyi
Silene heuffelii – opaiţ, opăiţel
Silene italica
– subsp. nemoralis
Silene latifolia – opaiţ, opaiţă, opăiţel
– subsp. alba
– subsp. eriocalycina
Silene lencherfeldiana
Silene multiflora
Silene nivalis – guşa-porumbelului, opaiţa-munţilor Rodnei, opaiţă, opaiţul-munţilor Rodnei
Silene noctiflora
Silene nutans
– subsp. dubia
– subsp. livida
Silene otites subsp. hungarica
Silene pendula
Silene pusilla
– subsp. pudibundum
Silene rupestris
Silene saxifraga
Silene sibirica
Silene spergulifolia
– subsp. longicarpa
Silene thessalonica
Silene thymifolia
Silene uniflora
Silene viridiflora
Silene viscaria
– subsp. atropurpurea
Silene viscosa – opaiţă
Silene vulgaris
– subsp. commutata
Silene zawadskii – opaiţă

ASTERACEAE
Silybum marianum

BRASSICACEAE
Sinapis alba
– subsp. dissecta
Sinapis arvensis
– var. orientalis

GESNERIACEAE
Sinningia speciosa

APIACEAE
Sison amomum

BRASSICACEAE
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium austriacum
Sisymbrium irio
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale – micsandră-de-munte, micsandră-sălbatică, micsandră-sălbatică-de-munte
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polymorphum
Sisymbrium strictissimum
Sisymbrium volgense

APIACEAE
Sium latifolium
Sium sisarum

SMILACACEAE
Smilax excelsa

APIACEAE
Smyrnium perfoliatum

SOLANACEAE
Solanum alatum
Solanum carolinense
Solanum cornutum
Solanum dulcamara
Solanum heterodoxum
Solanum melongena
Solanum nigrum
– subsp. schultesii
Solanum retroflexum
Solanum triflorum
– var. ponticum
Solanum tuberosum
Solanum villosum

PRIMULACEAE
Soldanella angusta
Soldanella haretii
Soldanella hungarica
Soldanella major
Soldanella marmarossiensis
Soldanella oreodoxa
Soldanella pusilla
Soldanela x richteri
Soldanella rugosa

ASTERACEAE
Solidago altissima
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Solidago graminifolia
Solidago virgaurea

Sonchus arvensis
– subsp. uliginosus
Sonchus asper
– subsp. glaucescens
Sonchus palustris
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus

FABACEAE
Sophora japonica
Sophora jaubertii

ROSACEAE
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
– subsp. glabrata
Sorbus austriaca
Sorbus borbasii
Sorbus chamaemespilus
Sorbus dacica
Sorbus domestica
Sorbus graeca
Sorbus x paxiana
Sorbus x semipinnata
Sorbus torminalis
Sorbus umbellata subsp. banatica

SPARGANIACEAE
Sparganium emersum
Sparganium erectum
– subsp. microcarpum
– subsp. neglectum
– subsp. oocarpum
Sparganium natans

POACEAE
Sorghum halepense

FABACEAE
Spartium junceum

ARACEAE
Spathiphyllum wallisii

CARYOPHYLLACEAE
Spergula arvensis
Spergula morisonii
Spergula pentandra

Spergularia marina
Spergularia media
Spergularia rubra

AMARANTHACEAE
Spinacia oleracea

ROSACEAE
Spiraea x arguta
Spiraea x billiardii
Spiraea x bumalda
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea cana
Spiraea cantoniensis
Spiraea crenata
Spiraea douglasii
Spirea hypericifolia
Spiraea japonica
Spiraea media
Spiraea prunifolia
Spiraea salicifolia
Spiraea thunbergii
Spiraea tomentosa
Spiraea x vanhouttei

ORCHIDACEAE
Spiranthes spiralis – sprâncenică

ARACEAE
Spirodela polyrhiza

POACEAE
Sporobolus pungens

LAMIACEAE
Stachys alpina
Stachys angustifolia
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys atherocalyx
Stachys germanica
Stachys maritima
Stachys obliqua
Stachys officinalisbetonică, creţişor, cuişoriţă, iarbă-de-răni, iarbă-de-tieturi, vindecea
Stachys palustris
Stachys pradica
Stachys recta
– subsp. labiosa
– subsp. subcrenata
Stachys sylvatica

APOCYNACEAE
Stapelia variegata

STAPHYLEACEAE
Staphylea pinnata

CARYOPHYLLACEAE
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria longifolia
Stellaria media
– subsp. neglecta
– subsp. pallida
Stellaria nemorum

Stellaria palustris
Stellaria uliginosa

APOCYNACEAE
Stephanotis floribunda

AMARYLLIDACEAE
Sternbergia colchiciflora

POACEAE
Stipa bromoides
Stipa capillata
Stipa borystenica
Stipa crassiculmis
Stipa danubialis
Stipa dasyphylla
Stipa epilosa
Stipa eriocaulis
Stipa lessingiana
Stipa pennata
Stipa pulcherrima
Stipa tirsa
Stipa ucrainica

HYDROCHARITACEAE
Stratiotes aloides

LILIACEAE
Streptopus amplexifolius

AMARANTHACEAE
Suaeda confusa

Suaeda maritima
– subsp. pannonica
– subsp. salsa
Suaeda splendens

DIPSACACEAE
Succisa inflexa
Succisa pratensis

GENTIANACEAE
Swertia perennis
– subsp. alpestris
– susp. punctata

CUCURBITACEAE
Sycios angulatus

CAPRIFOLIACEAE
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos orbiculatus

CAMPANULACEAE
Symphyandra wanneri

ASTERACEAE
Symphyotrichium cilliatum

BORAGINACEAE
Symphytum cordatum
Symphytum officinale
– subsp. bohemicum
– subsp. uliginosum
Symphytum ottomanum
Symphytum tauricum
Symphytum tuberosum
– subsp. nodosum

BRASSICACEAE
Syrenia cana
Syrenia montana
– subsp. brachycarpa

OLEACEAE
Syringa josikaea
Syringa vulgaris

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.