La Vârful Leaota pe un traseu cu multe lacuri !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Proiectul <Leaota> a rămas, pentru noi, ani de zile, unul de … sertar. “Îl inițiasem de pe când, satisfăcându-mi stagiul militar (anul 1978), pentru petrecerea mai plăcută a orelor de studiu individual, copiam ghidurile turistice din colecția Călăuza Turistului descoperite la biblioteca unității militare; printre care, cel al Munților Leaota.” – Radu Pușcarciuc !
Abia de câțiva ani am intrat, în fine, în perimetrul masivului, cucerind chiar și vârful omonim, cel mai înalt. Această ultimă … realizare nu ne-a satisfăcut decât parțial, din cauza vremii nefavorabile, ceața transformându-ne demersul turistic într-un act … sportiv, de palmares ! Pentru a nu ne pierde interesul proaspăt activat pentru masiv am purces în grabă să proiectăm încă un traseu (rar repetăm un traseu, chiar … semieșuat) de cucerire a vârfului, în limitele unei zile de vară, incluzând și accesul auto de la Onești la punctul de intrare și retur. Ce a ieșit a fost o reușită deplină și … mai mult decât atât; căci ne-am … ameliorat planul adăugându-i un … apendice, Piatra Dragoslavelor, și, în consecință, încă o zi ! Deci:

background-ul hărții: Google Maps

în prima zi, 12 septembrie 2020: deplasarea de la Onești la Dragoslavele (cca 200 km), traseu în circuit pe Piatra Dragoslavelor, parcurgerea drumului forestier de pe valea Ghimbavului, până la cabana silvică Andolia (cca 8 km), înnoptare în mașină lângă cabană;
a doua zi: traseu în circuit de la cabană la Vârful Leaota, întoarcere în Onești.

 

 

 

 

 

 

În continuare, povestea:
Mențiune: Amănunte despre drumurile de acces la cele două trasee pot fi citite aici !

1. Prima zi: fotoreportajul, aici !
2. A doua zi: fotoreportajul, mai jos !

foto: Google Earth Pro

Traseu: Cabana Andolia – Valea Ghimbavului – Mt. Cumpărata Crucii – Mt. Mitarca – Vf. Leaota – Mt. Râiosu – Mt. Cioara – Mt. Albescu – Cabana Andolia
L = 20,5 km;
Habs = 1.500 m;
Ttotal (cu popasuri) = 12 h 30 min !

 

 

Loc propice campării – de care am profitat -, în preajma cabanei silvice Andolia ce aparține ocolului silvic privat Obștea Moșnenilor Dragoslăveni; alături este o pensiune.

 

[7:00] Intrarea propriuzisă în traseu, după ce defilăm prin fața cabanei silvice, se află la intersecția dintre drumul Secăruia Mare cu cel de pe valea Andoliei.

 

Vechi indicatoare turistice ne … informează … ceva; oricum deducem că există un marcaj triunghi albastru; cel puțin pe valea Ghimbavului, dar în aval de intersecție, căci în amonte nu există niciun fel de marcaj (“triunghiul roșu” despre care vorbesc Nae Popescu și Dănuț Călin în descrierile traseelor de pe harta Munților Leaota – Edit. pt. Turism, București, 1981 -, că ne-ar însoți pe traseul propus de noi până pe culmea Leaotei a dispărut).

 

Urmăm drumul forestier de pe valea Ghimbavului, Secăruia Mare fiind, de fapt, un afluent al Ghimbavului aflat cu 1,3 km mai sus; …

 

… ținem în continuare valea Ghimbavului, doar încă 1 km, …

 

… până la confluența sa cu pârâul Cumpărata Mare (pe harta “Munții Noștri”, Leaota).

 

În legătură cu hidronimia, dar și cu oronimia Munților Leaota lucrurile nu sunt în totalitate clare; dacă analizăm hărțile aflate în circulație. Mărginindu-ne doar la pârâul Ghimbav, am sintetizat informațiile de pe aceste hărți dând credit sporit celor mai vechi dintre ele: Planul de Tragere din sec. XIX și Planul Pădurilor Moștenilor Dragosloveni de la începutul sec XX.

 

În fine, noi schimbăm direcția spre stânga, suind ușor prin patul pârâului, să-i spunem, Ghimbavu; doar vreo 800 de metri, …

 

… până la confluența lui cu pârâul Cumpărata Mică ce ne vine din dreapta. Suim pe el nu mai mult de 20 de metri, atât cât să prindem pe versantul său drept capătul umui drum  de tractor …

 

… abrupt și rupt de ape; …

 

… dar ne duce rapid, în serpentine, pe coama interfluviului !

 

După puțin peste 1 km, pe o diferență de nivel de 300 m, ieșim într-o zonă defrișată relativ recent, deci cu ceva vizibilitate: …

 

… !

 

Ajungem îndată la o intersecție, unde refuzăm să o luăm spre dreapta, dar nici înainte nu avansăm prea mult: când drumul pornește să coboare, îl părăsim ….

 

… și suim mai pieziș, mai în serpentine scurte spre marginea pădurii ce se întrezărește nu departe !

 

La gol !

 

Stâna Veche arată încă bine, sugerând a fi un bun adăpost de noapte, chiar și, sau mai ales, iarna !

 

Mai avem puțin de urcat, …

 

… și o facem pe un covor de gală, …

 

… ca să ne instalăm pe culmea principală a Leaotei (marcată, rar și doar pe pietre, cu bandă albastră) !

 

Belvederile, pur și simplu, ne taie răsuflarea: …

 

 

… !

 

Suntem pe Muntele Mitarca, privit așa cum este înțeles el ca nume de ciobani.

 

Dar ochii noștri sunt ațintiți spre vârful … vârfurilor Leaotei; …

 

… pe măsură ce ne apropiem de el distingem mai clar poteca pastorală pe care îl vom aborda !

 

Ajunge, în fine, și sus, de unde pleacă poteca în cauză !

 

Privind în urmă și evaluând traseul parcurs, …

 

… ne lăsăm furați și … încântați de … amănuntele peisajului; …

 

…  dar nu pentru mult timp, căci purcedem a ne împlini scopul principal al drumeției noastre: așa cum am prevăzut !

 

Poteca suie ușor …

 

 

… în timp ce taie coastele Leaotei pe deasupra izvoarelor Mitărcii.

 

Pe piciorul Stânei Mitarca urcă un drum pastoral și duce sus pe plaiul Muntelui Leaota; e o variantă de a ajunge pe vârf !

 

Noi rămânem pe drumul de coastă, …

 

… la fel de … pseudoorizontal ca și în prima sa parte …

 

 

… !

 

Urmează, însă și așa-zisul urcuș … final !

 

Pe măsură ce suim spre vârf, orizonturi noi …

 

… adaugă repere noi !

 

Iar vârful …

 

… vine cu oferta maximă:

 

… 3600 !

 

Plecăm spre vest însoțind, pentru un timp scurt, “punctul albastru” și “banda albastră”, ambele recondiționate !

 

“Punctul albastru” pleacă spre stânga pe Muchia Vâja, ajungând în valea Bădenilor.

 

Încă puțin și … scăpăm și de “banda albastră” !

 

Încă nu scăpăm de … atracția zilei: Bucegiir; care vin totuși cu o ofertă mai generoasă: …

 

… Podul cu Florile de pe Muntele Zănoaga …

 

… și vârful Muntelui Lespezi !

 

Nu suntem singurii care ne … zgâim la împrejur !

 

În fine, noi ne întoarcem cu fața spre … ceea ce urmează să parcurgem: coborârea de pe Muntele Leaota, Râioasa, Geabelea, Poiana Albescu, Piciorul Bragadiru (ascuns în spatele Piciorului Popii) !

 

Văzut și … făcut: coborâm de pe Leaota …

 

… cu ochii la Râiosu !

 

Șaua lungă dintre cei doi munți e frământată și marcată de numeroase alveole de nivație; …

 

… în unele … mai zăbovesc lăculețe !

 

Suim până pe vârful Râiosului, …

 

… dincolo de care descoperim un culoar poienit aflat sub creasta împădurită aflată în dreapta noastră; din capătul lui coborâm pentru a ocoli o zonă mai abruptă a crestei; …

 

… poteca pastorală pe care o urmărim taie în continuare pâlcuri de pădure și luminișuri sau poieni.

 

Ajungem astfel deasupra clădirii părăsite a Stânei Geabelea. Un vechi drum pastoral trece pe lângă ea spre Muntele Cioara. Noi rîmânem atașați marginii de sus a versantului, pe unde e trasată și poteca turistică marcată cu bandă galbenă; de altfel, încă mai apare câte un semn ici, colo !

 

Ceva mai sus de vechea Stână Geabelea întâlnim un lăculeț de aceeași natură, crionivală, ca cele de mai jos ! Acesta este important din punct de vedere al orientării: câțiva metri mai sus, din poteca pastorală ce ne-a adus până aici, se formează un braț …

 

… ce intră în pădure.

 

Este cvasifidel unei singure curbe de nivel de pe coastele nordice ale Vârfului Geabela, astfel că, …

 

… fără niciun efort, după scurt timp, …

 

… atingem muchia racordului dintre munții Geabelea și Albescu; reîntâlnim “banda galbenă”, care a urcat pe vârful Geabelei. ceva mai jos, în dreapta, zărim un lăculeț înverzit de vegetație lacustră, semn de permanență a ochiului de apă.

 

După alte câteva minute trecem pe lângă încă un lăculeț, ceva mai firav, mai degrabă o baltă de … conjunctură … pluviometrică !

 

Dar următoarea “baltă” e, totuși un lac ! Imediat dincolo de el …

 

… ieșim din pădure; în dreapta noastră ni se arată un nou lac crionival; i-am spus Lacul de Jos.

 

“De Jos”, …

 

… pentru că mai sus întâlnim Lacul Mic (numit astfel de unul dintre geografii (Viorica Sultana – Lacurile de nivație din vestul Munților Leaota, Terra, 5/1972) care au cercetat zona. De lângă el pleacă spre dreapta, puțin în coborâre, drumul pastoral ce duce la Stâna Albescu (recondiționată, foarte bun loc de popas iarna).

 

Noi ținem, însă drumul ce suie spre vârful Albescului, …

 

… pentru a vedea de sus Lacul Domniței, …

 

… dar și … altele !

 

De pe Muntele Albescu mai avem de văzut doar Lacul Verde ..>

 

… care, și el, ne e în drum !

 

Dincolo de el prindem o muchie ce devine repede oarecum stâncoasă …

 

…, …

 

… lărgindu-se și chiar estompându-se ceea ce a implicat ceva mai multă atenție privind orientarea.

 

O schimbare bruscă a denivelării  e semnul că va trebui să alegem între dreapta – Piciorul Popii – și stânga – Piciorul Bragadiru.

 

Bragadiru ni se pare a avea panta mai blândă, ba chiar și cu urme … antropice pe cărăruia ce pornește pe el.

 

Cărare a fost și nu prea a fost, am putut însă decela muchia piciorului cu suficientă ușurință până aproape de talpa sa; pentru a evita panta abruptă dinspre valea Ghimbavului am coborât însă la drumul de tractor de pe valea Bragadiru, încheind drumeția după 1 km parcurs pe drumul forestier de pe valea Ghimbavului.

Sinteze … satelitare:

foto: Google Earth Pro

Trecerea de pe Râiosu pe Albescu:
– din surse încă neconfirmate, din dreptul Lacului 1 de sub Râiosu, noul drum pastoral – aferent stânei noi de pe Geabelea – taie coastele sudice ale Râiosului mult sub vârful acestuia

 

 

foto: Google Earth Pro

Coborârea de pe Albescu la cabana Andolia:
– sperăm să aflăm cum ar fi fost coborârea pe Piciorul Porcului !

 

 

 

 

Addenda:
Alte trasee posibile spre Vârful Leaota, aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.