Flori rare, o cetate dacică, mai multe lacuri … verzi și … altele pe Dealurile Istriței !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

Prelucrare (după Geografia României, vol IV, Editura Academiei, București, 1992) de lector dr. Iulian-Marius Săndulache, căruia îi mulțumim pentru accept !

Context geomorfologic !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta: Google Maps

1 mai 2017
[O descriere complexă și documentată a Dealurilor Istriței se poate citi pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealurile_Istri%C8%9Bei !]

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

Traseu: Sărata Monteoru – Plaiul Păducelului – Plaiul Sărății – Piatra Hoților – Vârful Istrița – Lacul Istrița – Lacurile din Poiana Ochiul Boului – Cetatea dacică Gruiul Dării – Lacul din Pădure – Dealul Ciuhoi – Plaiul Rotărilor – Sărata Monteoru

 

foto: Google Earth Pro, Marelena & Radu Pușcarciuc

8:15 – În amonte, pe valea Sărății.

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Traversăm, prin spatele pensiunii La Păducel, Sărățeanca, puțin mai sus de confluența ei cu Păducelul; imediat, prindem muchia Plaiului Păducelu, marcată cu benzi verticale roșii ale unui hotar silvic între parcele.

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Suntem, imediat, … întâmpinați cu flori – nu foarte comune (mai puți leurda) !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Dar, de cum ajungem pe culmea Păducelului, dau … năvală, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… din ce în ce mai multe: unele cu … lanul, cum o fac mărgelușele (Buglossoides purpurocaerulea), …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… altele, … mai cu … fereală, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… precum frumoasa Orchis purpurea (gemănariță); …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… ca și și alte orhidee !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

O altă floare încă … neînflorită este smeoaica (Laserpitium latifolium), …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… iar cu floarea trecută deja este sorbul (Sorbus torminalis); …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… alături, în plină floare, un arbust mai rar, clocotișul (Staphylea pinnata) !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

De atâta încântare …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… ne dau … lăcrămioarele (Convallaria majalis) !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Puctul culminant a fost întâlnirea cu bujorii (Paeonia daurica), specia fiind una cu adevărat rară și, posibil, endemică aici relativ la România (http://www.muntesiflori.ro/paeonia/) !

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Drumul de pe Piciorul Păducelului ne scoate la șoseaua ce leagă valea Sărății de valea Nișcovului și, mai departe, de valea Buzăului, Sărata Monteoru de Haleș și, apoi, de Măgura.
[10:00]

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Mai mult pe … asfalt, doar din când în când – de dragul florilor – … alături, …

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

… străbatem aproape 3 km !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciu

Când șoseaua cotește decisiv spre nord-est pentru a coborî în valea Nișcovului, cotim și noi, dar spre sud-vest, rămânând astfel pe interfluviul Sărata-Nișcovu !
[11:30]

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Monotonia drumului de pe culmea împădurită a interfluviului e ruptă, doar pe o porțiune, de colții Pietrei Hoților …

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și apoi …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… de o veche tăietură, ce ne prilejuiește contactul cu … depărtările; …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… temporar însă, căci pădurea ne … înghite iar !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Ne mai atrag atenția, când și când, de ici, de colo, tot felul de … chestii !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Ultima jumătate de kilometru de pădure o străbatem pe drumul auto …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… care deservește complexul de relee de radio-tv, antene GSM și ale stației seismice de pe Vârful Istrița !
[14:15]

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Câmpia Română !

 

 

 

foto: Google Earth Pro

Vom traversa cam de-a coasta și … neconvențional – urmând potecile oilor/vacilor – coastele estice ale Istriței, …

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… trecând în revistă orice ni se pare interesant: …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… lăculețul de sub vârful Istriței, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… Piatra Dărâmată, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… Piatra Șoimului, …

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… florile !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Urmează o … felie de pădure cu sectoare mai … agitate, …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… altele mai puțin, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… iar altele calme de-a binelea – răsfățându-ne prin pajiștile cu leurdă !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

<Lacul codrilor … verde> !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Ieșim din pădure și … intrăm …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… în Poiana Ochiul Boului, numele luându-și-l de la unul din satele comunei Pietrosele, acum Pietroasa Mică; …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… dar care să aibă la bază cele câteva … ochiuri de apă – …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… lăculețe formate pe trepte ale alunecărilor de pământ ce marchează versanții estici ai Dealurilor Istriței.

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Lângă unul dintre ele se remarcă, pe un soi de promontoriu de pământ evidențiat prin șanțul ce-l înconjoară, o piatră aflată într-o poziție curioasă; e numită, se pare, Piatra Cojocarului și … nimic nu ne împiedică să o legăm de cetatea dacică de pe Gruiul Dării, aflată nu departe, …

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… spre care ne îndreptăm, …

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și unde ajungem curând (și … pe rând) !
[16:45]

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Primele săpături datează din anii 1974-1989, fiind reluate după 2001 și continuate până în zilele noastre (2016). Ele au scos la iveală trei nivele istorice distincte: unul eneolitic (sec IV î. C.), altul din Epoca Bronzului (sec. III-II î.C.), ultimul fiind geto-dacic (sec. I î.C.-I d.C.), acesta din urmă neprezentând urme de locuire , ci doar de cult (gândul ne și fuge la Piatra Cojocarului) !

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Alte amănunte, pe http://www.muzeulbrailei.ro/index.php?pn=2&idn=2500130493278316513 !

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Părăsim cetatea coborând pe versantul nordic, în valea pârâului Gruiu; de versantul său drept – …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

– pe care cresc numeroase gemănarițe, …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și câteva exemplare, excepționale ca dezvoltare, de pecetea-lui-Solomon (Polygonatum latifolium) –

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

se ține, un timp, un drum forestier ce se desparte repede în mai multe brațe; …

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

Îl alegem pe cel care o ia spre est, coborând la obârșia Sărățencei. De aici drumul suie spre Piscul Fetii.

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Noi am … preferat un traseu ceva mai … încâlcit, …

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… care ne-a dus – căutând Lacul Verde – tot la un lac … verde, dar din cuza căruia l-am … ratat pe cel oficial, …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… trecând la doar câțiva pași de el !

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Suind însă pe culmea Piscului Fetii …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… primim ca bonus …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… o amplă … belvedere …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… și o floare cum n-am mai văzut: un … albinos al speciei Ajuga laxmannii (barba-boierului) !

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Spre Dl. Ciuhoiu !
[18:30]

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Din șaua ce-l precede, drumul cotește spre stânga, înscriindu-se pe o curbă de nivel, evitând încălecarea inutilă a Ciuhoiului; trece, astfel, cam pe unde se afla satul Ciuhoiu, depopulat în mod natural, dar desființat definitiv odată cu apariția unității militare de pe vârful dealului !

foto: Radu Pușcarciuc

Traversăm pădurea Ciuhoiu, pe drumul cel mai scurt, ajutați fiind de marcajul turistic triunghi roșu …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… care ne coboară pe Piciorul Rotărilor !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Salutăm din mers … imaginea Buzăului …

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și un măr … de lângă drum; …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… apoi ne lăsăm spre valea Sărățencei, conduși … impecabil de triunghiurile roșii !

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

La capătul traseului redescoperim informații care nu ne-au fost de folos; ar putea însă fi, pe viitor sau … altora !
[19:45]

 

 

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

4 Comments

 1. Buna ziua,
  Va felicit pentru foto reportajul turistico-botanist foarte complex si atractiv.
  Sunt un turist al locurilor descrise si ma declar incantat si provocat de realizarea performanta pe care ati avut-o in mai putin de 12 ore de traseu!
  Dovediti ca sunteti buni cunoscatori ai zonei, cartografi foarte exacti, iar ca descriere a florei sunteti profesionisti.
  Am apreciat marcarea pe harta sub semnul intrebarii privind Schitul lui Negoita, asa este, se afla situat intre valea Paducelului si limita cu Plaiul Paducelului, spre drumul modernizat care leaga Sarata Monteoru de Leiculesti. De cca doi ani traseul nu mai are marcaje.
  Stima!

  • Vă mulțumim pentru aprecieri; care ne … produc o satisfacție pe care, iată, nu o disimulăm ! Dar principala satisfacție este că informația conținută în fotoreportaj a fost … recepționată !

 2. Bună ziua!
  Îmi poți da mai multe poze cu Piatra Hoților și detalii despre poziție. Mulțumesc anticipat!

  • Poziția se poate deduce din schița traseului de pe fotografia capturată de pe Google Earth; după ce am părăsit șoseaua asfaltată, urmărind strict culmea (marcată silvic), se ajunge fără greș pe creasta presărată cu stâncăriile numite Piatra Hoților (sau vârful ei cel mai înalt) !
   Piatra HoțilorAm mai găsit o singură fotografie, cât de cât, semnificativă !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.