Undeva, cândva – recent – în Munții Stânișoarei !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

harta: Radu Pușcarciuc

Printre cele câteva vârfuri ce trec peste 1.500 m în Munții Stânișoarei se renarcă – prin poziția sa excentrică, fiind în afara culmii principale – Bâtca Comorii, de 1.513 m, sau Hăcigosu/Hăciugosu cum îi spun localnicii; adică un munte cu abrupturi rupte de stâncării, pe care domnesc hățișurile – hăciugile – de brazi.
Odată ce ne-a sărit în ochi, pe hărți, n-aveam cum să-l mai trecem cu vederea … pe teren ! Ca atare, după câteva zbateri … livrești, i-am găsit … nașul: un traseu în circuit, de o zi – în care să încapă și drumurile auto, dus-întors, acasă-punctul de intrare în traseu, ce avea să fie satul Pietrosa/Broșteni/SV; și ziua … evenimentului: 5 iulie 2020 !

foto: Google Earth Pro

Traseu: Pietroasa (Gura Pietroasei) – Pe Podiș – Bâtca Fundoaia – Bâtca Lacurilor – Vf. Gemenii – Vf. Migovanu – Bâtca Comorilor – Pietrele Hăciugosului – Măguricea – Gura Pietroasei
L = 20 km;
Habs = 1.500 m;
Durată = 13 h 30 min (cu popasuri).

 

 

8:00 h, la gura Pietroasei.

 

Îi părăsim repede valea și abordăm un drumușor de căruțe și de vite, primul pe dreapta (după cca 500 m) !

 

Ne supraveghează o codobatură-galbenă (Motacilla flava); …

 

… nu fără rost, căci va trebui să fim atenți să nu fim furați de o ramură mai nouă a drumului – forestieră – ce suie spre Bâtca Cărpenișului, noi rămânând fideli celui … străvechi, alipit gardului din stânga !

 

Ajungem astfel într-o șa joasă și largă – …

 

… la baza Podișului -, …

 

… cu deschideri spre sud, …

 

… din ce în ce mai largi, …

 

… pe măsură ce urcăm !

 

Ne ținem de urmele firave ale unui drum de căruțe  …

 

… ce taie fâneața încă necosită de pe Fața Podișului, …

 

… împestrițată cu flori …

 

 

 

… [orhidee] …

 

… (vizitate și de alții) !

 

Poteca atinge – în … treacăt – pădurea de pe Dosul Podișului …

 

,,, care, ceva mai sus, pe o bună porțiune, acoperă ambii săi versanți; suntem pe Bâtca Fundoaia !

 

Ieșim din nou într-un luminiș prelung …

 

… ce premerge depășirea vârfului Bâtcii Fundoaia; …

 

… o facem pe o veche potecă pastorală ce taie coastele vârfului pe versantul său nordic, dar care, spre final se cam încâlcește în vegetația luxuriantă ce crește peste resturile unor defrișări relativ recente !

 

[11:30] Răzbim însă repede la plaiul acoperit cu pășuni de sub Muntele Lacurilor, …

 

… al cărui vârf … impozant va fi ocolit tot pe o potecă de oi; …

 

… așa că nu ne lăsăm prea impresionați de el, …

 

… dar o luăm … sistematic la drum, …

 

… cucerind … pas cu pas …

 

… distanța și, …

 

… mai ales, diferența de altitudine de până la el !

 

Cum anticipaserăm, exisă o potecă pastorală ce evită vârful Bâtcii Lacurilor !

 

Pe la jumătatea traverseului trecem pe lângă un izvor puternic, …

 


… imediat apoi poteca racordându-se la un drum de tractor ce vine de prin valea Pietroasei …

 

… și care ne scoate în zona pășunilor …

 

… de pe versantul estic al Muntelui Lacurilor !

 

Există, iată, o explicație simplă, directă, dar … incompletă, a toponimiei locului !

 

[13:00] Din noianul de informații vizuale cu care ne năpădește orizontul reținem două: Hăciugosul – a cărui imagine o vedem întâia dată – și ieșirea de  pe Muntele Lacurilor spre Gemenii: …

 

… pe poteca oilor ce evită linia culmii de cea mai mare pantă; ceea ce ne convine, desigur !

 

Desigur, ajungem, totuși, pe culme !

 

Poteca, fiind a oilor, evită creasta stâncoasă …

 

… traversând șirul de luminișuri înierbate de sub ea !

 

Vârful Gemenilor este ocolit de poteca pastorală  pe coastele sale sudice, …

 

… trecând apoi pe cele estice !

 

Din șaua în care ajungem ținem culmea, mai mult …

 

… sau mai puțin strict, …

 

… “respectând” totuși denivelările culmii, …

 

… una din ele, un adevărat vârf !

 

Încă un … dinte …

 

… și … gata, …

 

… ieșim în zona pășunilor, cu deschiderile de rigoare !

 

Suim spre vârful Muntelui Migovanu …

 

 

 

 

… ! [15:00]

 

De pe vârf schimbăm direcția, …

 

… spre nord-vest, …

 

… adică, spre Hăciugosu !

 

Coborînd, …

 

… și apropiindu-ne de el, …

 

… descoperim o mică fereastră deschisă spre culmea principală a Munților Stânișoarei !

 

Din șaua joasă dintre Migovanu și Hăciugosu ne preia, în urcuș ceva mai atenuat, un drum de tractor; …

 

Privind în urmă, spre Migovanu, realizăm că avem ceva altitudine de recuperat.

 

Ne … codim totuși să o facem prea direct, refuzând ambele brațe ale drumului de tractor ce suie spre muchia Hăciugosului, așa că, de pe drum, continuăm, …

 

… urmând cam de-a costa, un fuior de poteci de vite …

 

… ce ne scoate din pădure …

 

… pe vastele pășuni de pe versantul nordic al Hăciugosului !

 

Zoom … mult dincolo de ele …

 

… !

 

Întoarcem spatele … nordului și, după “câțiva pași” spre sud, ne suim, în sfârșit, pe vârful Hăciugosului ! [16:45]

 

Moment de … remember !

 

Creasta Hăciugosului, pe care intenționăm s-o parcurgem, …

 

… este accesibilă, dar fără valențe pitorești deosebite – …

 

… dacă nu punem la socoteală florile …

 

…; …

 

… un motiv pentru care și renunțăm la a o parcurge în întregime, mai ales că în a doua parte a sa ar trebui să urcăm un vârf împădurit, iar partea finală  am văzut-o dintr-o imagine satelitară relativ recentă ca fiind afectată de o furtună ce a prăbușit pădurea pe o suprafață destul de mare !

 

Mai mult de atât, în șaua ce premerge vârfului în cauză întâlnim urmele unui vechi drum de tractor, dar care, din păcate se opresc brusc când să intre în pădure !

 

Totuși, o cărăruie, mai mult de animale sălbatice, … ne conduce de-a coasta …

 

 

… până  …  exact în zona pădurii prăbușite; doar că arborii căzuți au fost scoși .

 

Profităm de un drum de tractor …

 

… care ne ajută să trecem dincolo de parchetul ad-hoc !

 

În capătul lui descoperim o … poartă deschisă larg printre molizi …

 

… ieșind … la larg; ceva mai departe, decât ne-am fi așteptat, de muchia Hăciugosului, de care ne desparte o obârșie !

 

[Schema “satelitară” a traseului de pe Muntele Hăciugosu …

 

… !]

 

Vom descoperi o breșă în molidișul din stânga noastră, de fapt o potecă de vite, pe a cărei curbă de nivel vom defila, …

 

…  pe sub Bâtca Neagră și spre Măguricea !

 

Întâi vom atinge culmea ce leagă Bâtca Neagră de Măguricea a cărei … proeminență altitudinală o vom ocoli …

 

 

…; …

 

… dar nu și Măguricea ! [19:30]

 

O atacăm … frontal, la început, căci vom găsi o potecă ce suie pieziș, spre dreapta, …

 

… ce ne va scoate destul de jos față de vârful Măguricii, ….

 

… la marginea unor vaste fânețe ce acoperă versanții cele două picioare vestice ale Măguricii.

 

… un rai al florilor: …

 

 

 

… [orhidee] …

 

… !

 

O luăm pieziș spre stânga, ocolind colțul de pădure ce coboară din vârful Măguricii …

 

… și vizând muchia piciorului pe care îl întinde Măguricea până la gura Pietroasei !

 

Alegem o trasă care traversează fânețele de până la ea …

 

 

… și ne scutește de urcușuri; ceea ce reușim !

 

De acum, … la vale …

 

 

… până …

 

… de unde am plecat ! [21:30]

Toate traseele noastre din Munții Stânișoarei sunt prezentate aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.