Euphorbiacee

Executând click pe numele familiei/speciei, accesaţi informaţii/alte fotografii despre familie/specie !

Euphorbiaceae Juss.

foto: Marelena Puşcarciuc

Euphorbia amygdaloides L.

alior, alior-de-munte, laptele-câinelui/cucului,
laptele-cucului-de-pădure

 

 

 

Muntele Taşbuga/Culmea Runcul Stânelor –
Munţii Tarcăului

 

12 mai 2007

 

foto: Marelena Puşcarciuc

Euphorbia carniolica Jacq.

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

Dl. Ghaniaş/interfluviul Orbaiu Mic-Orbaiu Mare/Munţii Breţcului – Munţii Vrancei

 

6 iunie 2012

 

foto: Marelena Puşcarciuc

Euphorbia cyparissias L.

aior, alior, areu, aribi, buruiană-de-friguri/negi/râie,
buruiană-măgărească, laptele-cucului/câinelui/lupului, leur, liliuor

 

 

Dealul Bogdana/Dealurile Ouşorului –
Subcarpaţii de Curbură

 

1 mai 2007

 

foto: Radu Puşcarciuc

Euphorbia platyphyllos L.

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

 

 

 

Dealul Boldea/Dealurile Meginei (>Cerna) – Munţii Măcin

 

3 mai 2009

 

foto: Radu Puşcarciuc

Euphorbia salicifolia Host

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

 

 

 

Dealul Perchiu – Subcarpaţii Tazlăului

 

1 iunie 2011

 

foto: Radu Puşcarciuc

Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. villosa

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

 

 

 

Dealul Perchiu – Subcarpaţii Tazlăului

 

22 aprilie 2009

 

foto: Marelena Puşcarciuc

Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex Willd.
subsp.
valdevillosocarpa (Arvat. et Nyár) Soó

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

 

 

 

Dealul Perchiu – Subcarpaţii Tazlăului

 

1 iunie 2011

 

foto: Radu Puşcarciuc

Euphorbia virgata  Waldst. et Kit subsp. virgata

alior, laptele-câinelui, laptele-cucului

 

 

 

 

Dealul Perchiu – Subcarpaţii Tazlăului

 

16 mai 2009

 

foto: Radu Puşcarciuc

Mercurialis perennis L.

bree, brei, brei-de-pădure, slăbănog, slăbănog-de-câmp, slobonov, trepădătoare

 

 

 

Dealul Bogdana/Dealurile Ouşorului –
Subcarpaţii de Curbură

 

16 martie 2007

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.