Aventurile taxonomice ale bârcoacei (Cotoneaster sp.)

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

foto: Marelena Pușcarciuc
Vf. Cheița/Culmea Pricopanu/Munții Măcin
– 22 aprilie 2017

Bârcoacea este un arbust din familia Rosaceae reprezentat pe teritoriul României prin 3 (4) specii, deși în lume (Europa, Asia, Africa de Nord) sunt între 70 și 300 de specii; mai bine spus, “nume de specii”, acest larg interval (70-300) datorându-se în primul rând variabilității plantelor ce aparțin genului, ceea ce a condus la descrierea a unui mare număr de subspecii, de varietăți și forme ale câte unei specii, foarte multe considerate specii aparte, urmare orgoliilor unor botaniști dornici/grăbiți să comunice descoperirea unor specii noi în contextul unor practici/politici nomenclaturale neuniforme în timp; așa cum vom vedea, nici strictețea din zilele noastre nu reușește să limpezească anumite situații, ba, chiar din contra !

Revenind la … bârcoacele noastre; nici cu ele lucrurile nu sunt deloc clare. Există un criteriu dihotomic esențial care le împarte (și nu doar speciile “românești”) în:
– plante cu fructe negre, și …
– plante cu fructe roșii.
Prima categorie este reprezentată la noi doar de:
Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. (sin. Cotoneaster melanocarpus Lodd. ex Schneid.), conform Vasile Ciocârlan, Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, Edit. Ceres, București, 2009 sau (non … și, după cum vom vedea) de …
Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon (sin. Cotoneaster niger (Ehrh.) H. Lindb, non (Fr.) Fr.), conform Ion Sârbu, Nicolae Ștefan, Adrian Oprea, Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Edit. Victor B Victor, București 2013.

Analizând principalele baze internaționale de date din domeniul botanicii: GBIF (Global Biodiversity Identification Facility), EOL (Encyclopedia of Life), CoL/IOPI (Catalof of Life/International Organisation for Plant Information),  Euro+Med PlantBase (The information resource of Euro-Mediterranean plant diversity), The Plant List, EUNIS (European Nature Information System), aflăm că:
– specia Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. apare doar în IOPI, The Plant List și EUNIS ca nume acceptat (sinonim cu Cotoneaster melanocarpus Lodd. ex Schneid.), de loc în GBIF și Euro+Med. În schimb, Cotoneaster niger (Ehrh.) H. Lindb este prezentă doar de Euro+Med (sinonim cu Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon), unde  mai apare și Cotoneaster niger (Fr.) Fr. (ca specie recunoscută și cu prezență în România, certificată prin referirea la Ciocârlan -op. cit.) cu precizarea că e distinctă de cea anterioară. Numai că în listele de sinonime ale celor doi taxoni există unul comun: Mespilus cotoneaster subsp. nigra Ehrh.!
– specia Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon este prezentă, ca atare, doar în Euro+Med, dar sub forma Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Fisch. ex Loudon, respectiv, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Loudon și în The Plant List (nume nerezolvat), respectiv, GBIF (nume acceptat). Cotoneaster melanocarpus Lodd. ex Schneid. e menționată în The Plant List sub forma Cotoneaster melanocarpus Lodd. ca nume nerezolvat, în GBIF sub forma Cotoneaster melanocarpus Lodd. ex C.K. Schneid. fără mențiuni, iar în EUNIS cu status necunosct, ca și în IPNI (International Plant Names Index), sub forma Cotoneaster melanocarpus (Ledeb.) Lodd., G.Lodd. et W.Lodd. ex C.K.Schneid.
În conluzie, cei 4 patru taxoni vehiculați în cele două determinatoare românești sunt sinonimi (apropo, excluderea expresă a sinonimei prin sintagma ce apare în denumirea ultimului, “non (Fr.) Fr.” devine caducă !

Addenda la cele scrise până acum:

Sinonimii ale taxonilor discutați

Cotoneaster niger (Thunb.) Fr.
Cotoneaster antoninae Juzepczuk ex Orlova
Cotoneaster chailaricus (Klotz) Flinck et Hylmö
Cotoneaster integerrimus subsp. niger (Ehrh.) H.Lindb/ (Fr.) Soó
Cotoneaster integerrimus var. matrensis (Domokos) Soó
Cotoneaster integerrimus var. melanocarpus (Bunge) Rostafinski
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Loudon/ (Bunge) Fisch. ex Loudon/ (Bunge) Loudon
Cotoneastrer melanocarpus Lodd./ Lodd. ex Schneid./ Lodd. ex C.K.Schneid./
(Ledeb.) Lodd., G.Lodd. et W.Lodd. ex C.K.Schneid.
Cotoneaster melanocarpus var. chailaricus Klotz
Cotoneaster melanocarpus var. daghestanicus (Zinserl.) V.N.Gladkova
Cotoneaster melanocarpus var. orientalis (A.Kern.) Hurusawa
Cotoneaster niger (Ehrh.) H.Lindb
Cotoneaster niger (Fr.) Fr./ Thunb./ (Thunb.) Regel
Cotoneaster niger (Wahlb..) Fr.
Cotoneaster niger subsp. ammanii Hrabetová
Cotoneaster niger subsp. moravicus Hrabetová
Cotoneaster niger subsp. slavicus Hrabetová
Cotoneaster niger var. daghestanicus Zinserl.
Cotoneaster niger var. oravicus Hrabetová
Cotoneaster niger var. thyensis Hrabetová
Cotoneaster niger f. angustifolius Hrabetová
Cotoneaster orientalis A.Kern.
Cotoneaster vulgaris subsp. niger (Ehrh.) C.Hartm./ (Fr.) C.Hartm.
Cotoneaster vulgaris var. melanocarpus Bunge.
Cotoneaster vulgaris var. niger Fr.
Mespilus cotoneaster subsp. nigra Ehrh./ Wahlb.
Mespilus cotoneaster var. niger/nigra Wahlb.
Pyrus antoninae (Juz. ex Orlova) M.F.Fay et Christenh.
Pyrus evae M.F.Fay et Christenh.
Pyrus melanion M.F.Fay et Christenh.

 

A doua categorie a genului Cotoneaster, cea a speciilor cu fructe roșii, este reprezentată la noi de speciile:
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. – cu receptaculul tomentos și, cu receptaculul glabru, …
Cotoneaster integerrimus Medik., conform Ciocârlan (op. cit.), taxon contestat însă de Sârbu et. alii (op. cit.) – pe motiv că se referă doar la plante cu răspândire strict nord-europeană -, înlocuindu-l, ca atare, cu Cotoneaster pyrenaicus Gand.
Numai că, în lunga listă de sinonime ale lui Cotoneaster integerrimus Medik., …

Cotoneaster cotoneaster (L.) Karst.
Cotoneaster integerrimus subsp. masclansii J.W.Montserrat et A.M.Romo
Cotoneaster integerrimus var. erythrocarpus Krylov
Cotoneaster vulgaris var. minutifolius (Regel) C.K.Schneid.
Cotoneaster integerrimus var. masclansii (J.M.Monts. et Romo) Rivas Mart. et M.J.Costa
Cotoneaster integerrimus var. pyrenaicus (Gand.) Rivas Mart. et M.J.Costa
Cotoneaster integerrimus var. vulgaris Trautv.
Cotoneaster intermedius Medik./ Medik. ex Trautv.
Cotoneaster mamajevii Knjaz.
Cotoneaster matrensis Domokos
Cotoneaster niger subsp. matrensis (Domokos) Hrabetová
Cotoneaster pyrenaicus Gand.
Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö
Cotoneaster suboblongus Gand.
Cotoneaster villosus hort.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Cotoneaster vulgaris subsp. integerrimus (Medik.) Cajander
Cotoneaster vulgaris var. erythrocarpus Bunge/Ledeb.
Cotoneaster vulgaris var. haematocarpus Rupr.
Cotoneaster vulgaris var. minutifolius Zabel
Cotoneaster zabelii auct.
Crataegus cotoneaster (L.) Borkh.
Gymnopyrenium vulgare Dulac
Mespilus cotoneaster L.
Ostinia cotoneaster (L.) Clairv.
Pyrus cotoneaster (L.) Moench
Pyrus mamajevii (Knjaz.) M.F.Fay et Christenh.
Pyrus pyrenaica (Gand.) M.F.Fay et Christenh.

 

… figurează și taxonul Cotoneaster pyrenaicus Gand. Și atunci, de unde și de când, delimtarea de taxonul Cotoneaster integerrimus Medik., dar, eventual, și de (care) alți taxoni sinonimi ? Răspunsul îl găsim într-un articol din 2011 al botanistului rus Alexander N. Sennikov: Atlas Florae Europae notes 18. Synonymy and distribution of some native and alien species of Cotoneaster (Rosaceae) in Eastern Europe and the Caucasus, Ann. Bot. Fennici 48/2011, Helsinki !  Problema s-a iscat în 1993 când biologul suedez B. Hylmö a (re)tipificat numele primar, dat de Linné în 1753, speciei numite astăzi Cotoneaster integerrimus Medik., Mespilus cotoneaster, având în vedere că “exemplarul” tip era, de fapt, un colaj din mai multe plante culese în împrejurimuile locuinței lui Linné, reprezentând, de fapt, trei specii ale genului Cotoneaster – așa cum sunt astăzi cunoscute –, Linné recunoscând, pe atunci, doar una singură. Totodată, Hylmö, a observat că descrierea speciei Cotoneaster integerrimus Medik. urmează exemplare colectate în alte părți ale Europei decât cea circumscrisă Golfului Finic de unde provine “tipul” speciei, existând și diferențe semnificative între aceste plante, cel puțin din punct de vedere al unor dimensiuni; motiv pentru care, la propunerea lui Hylmö, s-a acceptat a se face o distincție nomenclaturală între plantele “scandinave”, integrate taxonului Cotoneaster integerrimus s. strictu – bine reprezentate de Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö –, și toate celelalte specii ale Europei Centrale (și nu doar), incluse în taxonul Cotoneaster integerrimus s. lato. În 2009 Sennikov a lansat pe … piața taxonomiei botanice ideea de a conserva denumirea Cotoneaster integerrimus Medik. și substituirea cu ea a taxonului Cotoneaster integerrimus s. strictu, având ca sinonim pe Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö, și folosirea taxonului Cotoneaster pyrenaicus Gand. pentru celelalte plante ale vechiului taxon  Cotoneaster integerrimus Medik., renunțându-se, desigur, la taxonul Cotoneaster integerrimus s. lato. Propunerea sa nu a fost îmbrățișată decât de colectivul de la Euro+Med PlantBase, fiind respinsă cu vehemență (“strictly negatively”) de majoritatea botaniștilor !

Addenda … de final !

Fotografia folosită cu rol ilustrativ pentru acest articol reprezintă, credem noi, specia Cotoneaster niger (Thumb.) Fr., având în vedere culoarea sepalelor, roșu intens, în contrast cu verzuiul-roșiatic al sepalelor speciei Cotoneaster integerrimus Medik., găsită “pe munții dintre Măcin și Greci” de Dimitrie Brândză (Flora Dobrogei, București, 1898). Sigur, însă, că ar fi nevoie și de observarea plantei, în toamnă, la finele fructificării (în acest sens e de reținut observația lui Sennikov – același cu cel citat anterior – referitoare la faptul că înnegrirea fructului – roșu un timp – poate avea loc foarte târziu, eventual, chiar după uscarea sa; dar mai e și numărul de semințe, două la specia C. niger, 3-5 la celelalte).

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.