Pe culmea principală a Munților Ciucului: din Șaua Lesöd în Pasul Uz !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

În Munții Ciucului: din Pasul Cărpineni în Pasul Ghimeș

 

 

 

 

 

 

 

background-ul hărții: Open Topo Map

Pasul 3: Din Șaua Lesöd în Pasul Uz

Fotoreportajul aferent Pasului 2, de pe Vârful Repat, peste Vârful Capostaș, până în Șaua Lesöd, este fotodescris aici !

[Fotodescrierea primului pas pe culmea principală a Munților Ciucului, din Pasul Cărpineni pe Vârful Repat, poate fi accesată aici !]

 

foto: Google Earth Pro

Traseul Pasului 3Șaua Lesöd – Mt. Unghia lui Gheorghe – Mt. Bota – Pasul Uz

Detalii tehnice:
– punct de plecare: 46.296431N, 26.080490E, 1.133 m alt.
– punct de sosire: 46.278161N, 26.015863E, 1.085 m alt.
– lungime traseu: cca 9 km
– denivelare pozitivă cumulată: cca 200 m
– durată (cu popasuri): 4 h 30 min (vara)
– dificultate (inclusiv orientarea): ușoară

Fotodescrierea traseului:

 

Poarta care exista în 2014 în Șaua Lesöd nu mai era în 2022; dispăruse și mesajul de atenționare de a o închide și de a merge pe drum !

 

Din șa urmăm strict direcția sud, …

 

… mergând pe drum; cât de cât !

 

Și să nu vrem, ne obligă gardurile !

 

Lăsăm în stânga un braț al drumului ce coboară în cătunul Lesöd !

 

Ieșim repede din … țarc …

 

… mergând tot spre sud pe un drum ceva mai estompat de vegetație.

 

Urmează totuși o mică schimbare de direcție  …

 

… dincolo de o nouă poartă !

 

Suim ușor spre sud vest !

 

… pe culmea acoperită, spre versantul sudic, cu pâlcuri de mesteceni – pionieri cuceritori ai unei foste pășuni/fânețe !

 

Ne … afundăm între ei …

 

… ca într-un … parc !

 

Coborâm repede de pe culme …

 

… într-o mică șa cu o ferestruică descisă spre valea Cașinului Ardelean.

 

E și timpul pentru popas !

 

Din șa drumul ce ar trebui să poarte marcajul turistic ocolește spre dreapta vârful din fața noastră, Unghia lui Gheorghe; dar există și un drum de exploatare forestieră ce-l ocolește și pe stânga (pe care însă nu l-am parcurs) !
[Numele acestui munte are o evoluție interesantă – urmând un traseu valabil pentru multe alte toponime topografice, a cărăr bază o constituie exclusiv consemnarea lor pe hărți: pe ultima hartă, cea turistică a DIMAP Budapesta din 2006, e numit Györödszeg, dar cu altitudinea greșită: 1.152 m; oronimul apare și pe A Treia Ridicare Topografică a Imperiului Austro-Ungar (1869-1887) cu specificația N.[agy]=Mare, căci, nu departe de el, este consemnat și un K.[is] (=Mic) Györödszeg, în ciuda faptului că cel mic are 1.154 m, iar cel mare, 1.194; pe A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Austro-Ungar (1853-1858, 1869-1870) vârful apare cu numele Gertyános (=al Carpenului), preluat însă de la numele a două pâraie ce izvorăsc de sub el  și care și l-au păstrat până azi; în fine, pe Prima Ridicare Topografică a Imperiului Austro-Ungar găsim numele (pe care l-am preluat și noi în traducere românească) Gÿörgÿetszege.]

 

Drumul pe care l-am ales în continuarea traseului încinge pieziș coastele nordice ale … Unghiei lui Gheorghe …

 

… și iese în șaua dintre acesta și Muntele Partea Tincăi …

 

… !

[Numele Tinca este traducearea, din maghiară, a numelui Kati. Până la mijlocul secolului XX, pe locul actualului sat Cinod se afla doar un han: al lui Kati (un altul fiind al lui Aklos, tot pe Uz, ceva mai la vale); Cinodul era un cătun pe pârâul Cinod, unde acum se află satul Eghersec, acesta fiind atunci un mic cătun aflat la izvoarele pârâului Eghersec. Să mai precizăm că pe hărțile Google actuale pe locul Cinodului de azi este înscris numele Ghiurche; acesta este însă un sat format doar din câteva case aflat pe un mic afluent al Ciobănușului și aparține aceleași comune, Ciucsângiorgiu, de care țin toate celelalte sate pomenite/consemnate pe harta de mai sus !]

 

Din șaua dintre Unghia lui Gheorghe și Partea Tincăi continuăm ocolirea Unghiei lui Gheorghe pe o aceeași curbă de nivel …

 

… !

 

Ținem astfel direcția sud …

 

… până ce ajungem pe coama culmii principale, …

 

… de unde vom coti ușor spre sud-vest …

 

…, …

 

… ocolind, pe sub muchia culmii, obârșiile unui afluent al Uzului; …

 

… pas cu pas !

 

Apoi, tot pe sub culme, …

 

… trecem pe deasupra obârșiilor unei văi tributare Cașinului !

 

De cum revenim pe culme ne iese în față Gruiul Mare ! E un vârf important căci e un nod orografic al culmii principale, aici racordându-se culmea ce  laegă Munții Ciucului de Munții Bodoc (prin Pasul Cașin); dar nu-l vom urca !

 

Din șaua ce-l precede …

 

… drumul ocolește vârful spre dreapta, pe la baza piciorului său vestic !

 

Iar dacă suim pe picior, …

 

… nu ne rămâne decât să … coborâm, … atrași de stâlpul indicator din șaua aflată spre nord-vest …

 

… !

 

Tot spre nord-vest se află și Pasul Uz …

 

… spre care duc … toate drumurile, …

 

… dar și toate marcajele !

 

Ultimii pași ai … Pasului 3 …

 

… !

Pentru a continua traseul cu Pasul 4, din Pasul Uz în Trecătoarea Ciobănuș, executați click aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.