Un … nou … stră-străvechi arbore carbonificat!

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Într-un articol anterior am prezentat povestea descoperirii unui fragment din trunchiul unui arbore carbonificat, încastrat între niște strate de gips, scoase la zi în urma eroziunii malului unui pârâiaș (pentru a accesa postarea, click aici). N-a trecut mult timp și am găsit alte fragmente de arbori carbonificați (foto-informația se afla la finele postului de aici). Recent, am mai dat peste un caz, pe care îl relevăm în cele ce urmează !

Atenție: Fotografiile au ipostaze de zoom accesibile cu câte un click pe fiecare !

foto: Radu Puşcarciuc

La doar 8 km de Onești, aproape de capătul vestic al Satului Tg. Trotuș, se desprinde din DN 12A, Onești – Mirecurea-Ciuc, un drum, asfaltat pe trei sferturi de kilometru, ce duce, după 200 m … neasfaltați, în satul Viișoara. Traversăm în acest timp o livadă de meri, dacă suntem prin mai, înfloritoare la propriu, altfel, la figurat, căci e un exemplu de atitudine mai rar întâlnită: reîmproprietăriți, după Revoluția din decembrie 1989, cu pământurile pe care agricultura socialistă plantase livada, locuitorii în cauză au hotârăt să o lase în picioare și să rămână sub oblăduirea inginerului horticol ce o avusese în grijă și până atunci.

Viișoara se află la poalele dealurilor Arcaci/Arcaciu și Docmana, printre care curge pârâiașul Văratici;…

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

… pe valea sa … superioară, până aproape de izvoarele de sub dealurile Deasa și Brătești, se află cătunul ce i-a împrumutat numele. Aici se poate să fi fost vatra străveche a satului, dacă ne gândim la tezaurul descoperit în malul pârâului, în locul numit “la Budăile”, format din 806 monede grecești de argint, de prin sec. II î.Ch.

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

Aproape de ieșirea sa dintre dealuri, pârâiașul a rupt bucăți zdravene din piciorul ce i l-a întins în față Dealul Docmana, producându-i căteva răni adânci – unele până la … os (a se înțelege, stratele geologice profunde) -, ce încă sunt … vii !

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Sunt, astfel, scoase la zi, strate ale miocenului superior (din depuneri de acum 5-10 milioane) formate, în special, din gresii – unele slab calcaroase, argile, nisipuri, cu intercalații de marne și tufuri. Sunt de remarcat și câțiva mici trovanți, prinși între strate de gresie. Dar o … colecție de trovanți în toată regula poate fi admirată deasupra falezelor; i-am consacrat însă un articol special (click aici) !

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

Privind cu mai multă atenție fanteziile stratificării geologice …

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

… ne-au atras atenția …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

 

… urmele a doi arbori aflați într-o stare relativ incipientă de carbonificare, …

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

foto: Radu Pușcarciuc

 

 

 

 

… unuia putându-i-se citi și vârsta la care a … decedat !

 

 

 

Addenda:

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

 

Satul Viișoara, vedere de pe Dealul Docmana !

 

foto: Marelena Pușcarciuc

foto: Marelena Pușcarciuc

Detaliu: biserica satului

[Are hramul Sf. Nicolae și a fost ridicată cu piatră din pârâul Văratici în 1848, pe locul unei biserici pe temelie din bârne de stejar și pereți din pari și nuiele împletite, ce data de prin anii 1770.]

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.