În Munții Tarcăului: Sub Runcul Stânelor, de pe o … Arșiță pe alta !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

 

Zona: Culmea Runcul Stânelor

Acces auto: de la intrarea/ieșirea nordică în/din Moinești (pe DN 2G, Comănești – Bacău), pe DJ 180A, spre Zemeș, până puțin (cca 2 km) după intrarea în satul Bolătău, la gura pârâului Ariniș; e marcată de o troiță aflată la marginea din dreapta a șoselei asfaltate.

 

 

 

 

Traseu (10 decembrie): BOLĂTĂU (Gura Arinișului) – Culmea Arinișului – Bâtca Ciungii lui Niță – Bâtca Arșița Mare – Runcu Stânelor  – Bâtca de la Ulmi – Bâtca Arșița Zemeșu – Plaiul cu Bradu – Gura Bârlogului Mare – Valea Arinișului – Gura Arinișului

 

 

 

La Gura Arinișului. Pe drumul forestiero-petrolier care suie pe valea Arinișului se poate ajunge și la Mânăstirea Stirigoi/Zemeș, cum sugerează indicatorul din fotografie, fără a specifica dacă auto sau doar per pedeas. Auto se poate cu orice mașină, doar în condiții de vară.

 

După doar 250 m părăsim drumul și suim …

 

… spre pădure, iar prin pădure, …

 

… până pe Culmea Arinișului. Urmându-i …

 

… coama ajungem la o bretea a drumului de pe valea Arinișului.

 

Urmăm drumul ce urcă în serpentine, cale de cca 1,5 km, lăsând în urmă, după primii 350 m, o ramură spre dreapta, apoi, în următorii 200 m, două brațe spre stânga, pentru a se opri …

 

… pe platforma unei sonde dezafectate; de aici vom continua pe un drumeag, apoi potecă, folosită cândva de petroliștii care treceau, când treceau per pedes, de la o sondă la alta, pentru verificări tehnice.

 

După ce poteca încalecă un pinten stâncos ajunge, firește, pe platforma unei alte sonde, și aceasta dezafectată, aflată sub vârful Bâtcii Ciungii lui Niță.

 

Drumul care pleacă de la platformă înconjură bâtca pe versanții ei, nordic și vestic, ducându-ne până în punctul cel mai de jos al șeii …

 

… ce precede suișul spre  Arșița Mare, indicat și de un marcaj silvic – pe care l-am mai văzut din când în când, pe Plaiul Arinișului sau pe ceva mai devreme, când am suit pe poteca de pe Bâtca Ciungii lui Niță – format din două benzi roșii verticale. Vom renunța, poate, la suișul culmii din cauza abruptului de sub vârful Arșiței Mari și vom ocoli de-a coasta, pe urmele unui drum firav de tractor, pe o mică porțiune, versantul nordic al bâtcii, până sub un picior al ei ce pare mai accesibil și de sub care drumeagul coboară clar spre Valea lui Manole.

 

Vom sui pieziș, spre dreapta, pe piciorul în cauză, ieșind, când ajungem pe coamă, la un drum petrolier ce vine din Valea lui Manole.

 

Suim ușor pe acest drum cale de jumătate de kilometru, ignorând devierile spre stânga sau spre dreapta, păstrând direcția vest; până ce drumul petrolier începe să cotească pronunțat spre dreapta, într-un ocol pe care îl face obârșiilor Văii lui Manole. E și momentul în care ne apare în stânga un drum de tractor pe care îl vom aborda.

 

În urcuș ceva mai pronunțat, relativ atenuat de două serpentine largi, drumul ne scoate pe culmea de racord dintre Bâtca Arșița Mare și culmea principală a plaiului Runcul Stânelor (revedem cele două dungi roșii verticale silvice), dar mult sub coama sa.

 

Suntem în punctul în care ne înscriem pe “magistrala” petrolieră de pe culmea principală a plaiului Runcul Stânelor – sintagma referindu-se la substructura corespunzătoare a Munților Tarcăului (în alte regionări ale Carpaților Orientali, vorbim despre jumătatea sudică a Munților Goșman). Nou, există un marcaj pe un sector al ei, destinat Mânăstirii Stirigoi; deocamdată nu știm care este celălalt capăt !

 

[Dincolo de cuvinte !]

 

După o … defilare de cca 45 minute (2 km) pe … magistrală, o părăsim pentru un drum de sondă ce pleacă spre stânga.

 

[De pe parcurs, reținem intersecția cu drumul petrolier de pe valea Arinișului – ca informație pentru cei tentați de o drumeție … auto la Mânăstirea Stirigoi !]

 

Traseul nostru continuă, cum spuneam, pe un drum de sondă ce duce după doar 500 de metri la platforma sondei, acum dezafectată. De aici, vom coborî pe muchia unei interfluviu dintre două văiugi, interceptându-l din colțul din stânga-jos al platformei.

 

O coborâre rapidă ne lasă pe platforma unei sonde încă în picioare !

 

Existăînsă încă o variantă, pprobabil cea optimă, din punct de vedere al distanței parcurse, respeciv al timpului consumat, pentru a ajunge pe platforma în cauză; ipoteza rămâne de confirmat !

 

De la platformă urmărim drumul petrolier ce pleacă spre stânga. Puțin șerpuit, acesta ne conduce spre Arșița Zemeșului; avem grijă să evităm ieșirile de pe interfluviu, … posibile la cele câteva intersecții, păstrând direcția nord – nord-est !

 

Ultimii metri ai traseului … petrolier ne conduc pe platforma unei pompe de extracție; de aici traseul nostru continuă pe un drum de tractor.

 

Drumul de tractor cotește curând la dreapta pentru a ne sui pe culmea Bâtcii Arșița Zemeșu, marcată silvic cu benzi roșii verticale, …

 

… și apoi pe vârful ei, … cam insignifiant. dar culmea rectilinie și … uniformă un timp …

 

… are totuși o … sincopă: … un mic sector stâncos care trebuie depășit pe sub “gardul de piatră” !

 

Mai avem doar jumătate de oră de mers pe culme, până la interceptarea unui drum petrolier care ne va prelua pentru următorul sfert de oră ! Odată instalați pe acest drum putem spune că am început coborârea finală; pentru care, din păcate, nu mai dispunem de fotografii, din cauza întunericului.

 

Putem însă oferi câteva elemente orientative esențiale pentru a ajunge rapid și în siguranță la finalul traseuluim, chiar și în … beznă !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.