Per pedes apostolorum la cei 12 Apostoli din Munții Călimani

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

harta: Traian Naum & Emil Butnaru prelucrare 3D: Andrei Raftopol

harta: Traian Naum & Emil Butnaru
prelucrare 3D: Andrei Raftopol

22-24 iulie 2016: Midiexpediție în Munții Călimani
– companioni: Gheorghe Istrate, Neculai Moghior

 

 

 

 

 

 

harta: Google Maps

harta: Google Maps

Programul expediției:
Ziua 1: Onești – Comănești (DN 12A – bun, nota 8) – Lunca de Sus (DN 12A, mediocru, 6)- Frumoasa (DN 12A – bun, 8) – Racu (DJ 124A & 124 – bune, 8) – Toplița – Gura Secului (DN 12 & 15 – bune, 9) – M-rea Gura IzvoruluiCabana Lomaș (DF – acceptabil, 3) – Cascada Lomășița – Iezerul Rețițiș – Cabana Lomaș – Gura Secului – Bilbor (DJ 174A – mediocru, 7) – Gura Glodului (DJ 174C – prost, 2) – Drăgoiasa (DJ 174 – prost, 4) – Panaci (DJ 174 – mediocru, 6) – Neagra Șarului (DJ 82C – bun, 8) – Gura Haitii (DJ 174F – bun, 8) – Pensiunea Poarta Călimanilor (acceptabil, 5)

Ziua 2: Pensiunea Poarta Călimanilor – Gura Panacului (DJ 174F & DF – acceptabil, 4) – Piciorul Tăieturii – Vf. Pietrele Roșii – Vf. Tămău – Vf. Pietrosu – Gura Panacului – Pensiunea Poarta Călimanilor

Ziua 3: Pensiunea Poarta Călimanilor – Gura Jidanului – Vf. Lucaciu – La 12 Apostoli – Gura Jidanului – Pensiunea Poarta Călimanilor – Dorna Arini (DJ 174F & 174 – bune, 8) – Bicaz (DN 17B & 15 – mediocre, 7) – Roznov (DN 15 – bun, 9) – Sănduleni (DJ 156A & DN 2G & DJ 118B – bune, 8) – Onești (DN 11 – bun, 7,5)

Pentru a viziona fotoreportajul zilei I, executați click aici !
Pentru a accesa fotoreportajul zilei a II-a, executați click aici !

foto: Google Earth

Ziua 3Gura Jidanului – Pârâul cu Pește – Piciorul Lucaciului – Vf. Lucaciu – La 12 Apostoli – Piciorul Hârlei – Piciorul Jidanului – Valea Jidanului – Gura Jidanului

Observație (privind marcajele de pe culmea Lucaciu-12 Apostoli):
– harta Parcului Național Călimani indică doar prezența punctului roșu pe această porțiune; pe teren însă apar, sporadic, și puncte albastre !

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

[7:00] Aproape de capătul amonte al Gurii Haitei (N47gr11min57,7sec; E25gr16min02,5sec; alt. 1037 m) se desprinde spre dreapta un drumeag pietruit ce duce, cale de 500 m, la un grup de case.

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… Din capătul lui mai mergem pe firul Jidanului încă vreo 100 de metri, după care vom trece …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… peste botul interfluviului ce ne desparte …

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… de valea Pârâului cu Pește, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… pe versantul acesteia, conduși de un drum de exploatare !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Mai mult sau mai puțin … departe, un crâmpei din ceea ce ne dorim !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Spre … acolo, depănăm 1 km de drum (cât de cât) auto forestier …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și încă 1 km pe … urmele unui fost drum de tractor ce urmează albia Pârâului cu Pește, …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… după care părăsim valea [9:00] suind pe un, … serios de data aceasta, drum de tractor, …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… pieziș, spre muchia Piciorului Lucaciu !

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Relief vulcanic … rezidual !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Urcând, … un timp, prin pădure, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… descoperim un alt fel de … relief … rezidual, cu aspect … antropic !
[S-ar putea să reprezinte urme ale unor fortificații militare construite de armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial – a se vedea http://www.neodacii.com/content/file-de-istorie-fortificatiile-militare-de-pe-varful-pietrosul-calimanilor-2100-m !]

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Imediat apoi pădurea se termină la marginea unei vaste poieni …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… cu multe flori …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Ne amintim și de cele …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… întâlnite mai jos !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Suim, deviind spre dreapta,

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… pe la marginea pădurii de ienuperi …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Google Earth Pro

… ce acoperă piciorul Lucaciului în partea sa superioară !

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Sus, întâlnim semne ce marchează culmea Lucaciului; în prezent, conform hărților, doar punctul roșu a rămas … în vigoare, urmând, se pare, o variantă ce evită vârful Lucaciului. Noi țintim însă vârful; …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… unde zăbovim [11:30] …

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… pentru că …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… avem de ce … !

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Se detașează din peisaj imaginea … catedralei celor 12 Apostoli !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Spre … acolo purcedem, coborând de pe Lucaciu !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

“Moși” sau “babe” … vulcanice ne ațin privirile …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și … pașii !

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

De sub … catedrală …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… urcăm la Apostoli pe o scurtătură nemarcată !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Printre … colonade, în incintă, …

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… unde surprindem …

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… chipuri de … apostoli, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… dar și alte …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… cele !

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Privire de sus, dintr-unul dintre turnurile … catedralei: …

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… spre nord …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… și spre sud, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… pe unde o părăsim [13:45] !

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Ne smulgem din brațele Mareșalului …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… și, sub privirile încruntate ale Moșului, …

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… ne îndreptăm spre … ieșirea …

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… de pe culmea Lucaciului și a celor 12 Apostoli !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Pe plaiul Hârlei, pe care coborâm, sunt răspândite  numeroase blocuri megalitice (a nu se confunda cu megaliții, prin definiție, antropici), …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… la o numărătoare superficială mai mult de … 12, cu înălțimi și de 8-10 m și ascunși în spatele perdelei dese de molizi !

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Pădurea de molizi …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… se rărește …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… și, ca prin farmec, … scăpăm din … peria ei !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Viitorul ne este, … astfel, deschis !

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

Scurt popas la marginea unui … lan cu flori …

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… diverse !

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Suim, apoi, un ultim … dâmb, ….

 

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… dincolo de care coborâm pe Piciorul Jidanului !

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

Drumul de culme se hotărăște brusc să renunțe la ea, pentru a coborî în valea Jidanului; ne convine, atrași de o imagine insolită: …

 

 

 

 

foto: Marelena & Radu Pușcarciuc

… e a unei, cu adevărat, ciuperci de piatră …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

… !

 

 

 

 

 

 

 

foto: Marelena Pușcarciuc

Privită de jos, din valea Jidanului, …

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… arată din ce în ce mai … altfel; …

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Radu Pușcarciuc

… a fost însă ca un … bonus de final de traseu [16:45] !

 

 

 

 

 

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.