De la M-rea Sf.Sava la Sch. Sf.Ilie pe plaiul Berzunţilor

14. M-rea Sf. Sava – Plaiul Berzunţiului – Schitul Sf. Ilie – M-rea Sf. Sava

Caracteristici:
– durata: 6 ore;
– lungime: cca 12 km;
– diferenţă de nivel: cca 200 m;
– grad de dificultate: uşor

Acces:
Din DN 11 (E 574), la 18 km de Oneşti (35 Km de Bacău), în localitatea Livezi, se desprinde DJ 117, un drum asfaltat, semnalat şi de indicaţia „Spre Mânăstirea Sf. Sava”, ce duce în comuna Berzunţi. Cu excepţia satului Buda, toate celelalte sate ale comunei sunt pe valea pârâului Berzunţi (înglobând şi afluenţii săi); satul Buda se află în bazinul pârâului Cernu, aşa că drumul, după ce trece prin Prăjoaia (pendinte de comuna Livezi), Berzunţi, apoi prin Dragomir (sat component al comunei Berzunţi), depăşeşte cumpăna de ape dintre cele două bazine, Berzunţi şi Cernu. Odată ajunşi în satul Buda, imediat ce am coborât de pe Dealul Dragomir – cumpăna de ape între râurile amintite – drumul asfaltat coteşte brusc spre stânga, continuând încă 2 km până în poarta mânăstirii.

În satul Buda se poate veni şi dinspre Moineşti, intrarea pe DJ 117 făcându-se de pe şoseaua de centură a Moineştiului, imediat ce părăsim Moineştiul şi înainte de intra pe DJ 2G, Moineşti-Bacău. Sunt 15 km de drum, doar pe jumătate asfaltat – de la Moineşti până la Bucşeşti –, ce trece, până a ajunge la Buda, prin Poduri, Prohozeşti, Bucşeşti şi Cernu (ultimele trei sate aparţinând comunei Poduri).

Numele mânăstirii „Sf. Sava”, nu face referire la Sfântul Sava, cel înscris în pomelnicul sfinţilor, ci la un sihastru, Sava, cel care ar fi ridicat primul schit prin partea locului acum vreo 400 de ani. Bisericii, în formă de treflă, cu turlă pe naos, i se adaugă un corp de clădire cu etaj, ce cuprinde chiliile, stăreţia, arhondaricul şi trapeza, precum şi alte clădiri anexă; se află în construcţie, aproape terminată, clădirea unui hotel pentru pelerini.

Descrierea traseului:
Urcăm din spatele mânăstirii, pe un drum de taf ce ne scoate în 10 minute la capătul unui vechi drum forestier – numit axial de către forestieri, deoarece „colectează” drumurile de exploatare ce scot lemnul tăiat din zona de izvoare ale văii Buda – care, prin ramurile sale, trece şi  în bazinul sudic al văii Berzunţiului. Imediat ce începem să urcăm uşor pe el, drumul face un cot de 90 de grade spre stânga, îndreptându-se spre cumpăna de ape dintre văile Buda (Cernu) şi Berzunţi. După ce trecem, în circa 5 minute, de resturile metalice ale unei foste bariere, observăm în stânga o mică poiană având în centru un fag pe care marcajul unei borne silvice abia se mai vede. Din capătul poieniţei, dacă se părăseşte drumul spre stânga, se poate ajunge pe un promontoriu de unde avem o panoramă ceva mai largă asupra mânăstirii. Revenind pe drum, după alte 5 minute, facem un cot puternic spre stânga. Acest loc reprezintă un punct important, întrucât pe versantul din dreapta coboară un pârâu torenţial însoţit de un evantai de drumuri de exploatare, împletite ceva mai sus într-unul singur, care coboară de la Schitul Sfântul Ilie. Ne vom duce la schit pe altă cale, dar vom reveni de acolo pe aici. Continuăm traseul pe axial şi după circa 10 minute, o masă de lemn prevăzută cu bănci din leaţuri ne îndeamnă la popas.

De aici, după alte 10 minute, ajungem într-un un spaţiu mai larg, de unde, se desprinde spre stânga un drum de exploatare ce pleacă pe culmea unui picior de deal, cumpănade ape dintre văile Cernu şi Berzunţi. Dacă am coborî pe el, neam conecta la şoseaua ce leagă satele Dragomir şi Buda, în punctul ei cel mai înalt.

Noi mergem însă pe axial încă 4 km, până la o intersecţie marcată de prezenţa unei troiţe. De aici părăsim drumul axial, pentru un braţ al său, direcţionat către dreapta, şi începem urcuşul propriu-zis spre culmea Berzunţilor. Avem ocazia să înşelăm unele dintre serpentinele prea leneşe, urcând de-a dreptul pe drumurile de căruţe ce le scurtcircuitează. După 30 de minute ieşim la un semigol – un bun prilej pentru a ne trage sufletul –, la nivelul plaiului Berzunţiului, dar pe o culme secundară.

Vedem în faţă, aproape, Măgura Berzunţilor, cu aspectul ei caracteristic, de piramidă. Jos, la picioarele noastre, este una dintre obârşiile pârâului Butucari.

Reluăm mersul şi, după 10 minute, ne aflăm pe culmea principală, în dreptul bornei silvice UP VI 49, marcată pe un brad şi pe un pop de ciment. Drumul forestier pe care am venit merge spre sud, coborând în valea pârâului Larga (afluent al Trotuşului), iar noi ţinem culmea. Spre stânga şi spre dreapta noastră se desfăşoară hotarul silvic dintre ocoalele Livezi şi Târgu Ocna, marcat cu „H”-uri roşii, ce apar din când în cînd pe copaci.

Vom înainta pe drumul de culme, spre dreapta, timp de aproape o oră. E bine să tragem cu coada ochiului, din când în când, la „H”-urile marcajului silvic, care ne pot ajuta să ne menţinem pe traseu, în caz că avem neclarităţi cu direcţia de urmat, lucru puţin probabil. Spre finele orei de mers pe culme, cu urcuşuri scurte între etape lungi, aproape orizontale, ajungem pe un vârf nu foarte proeminent, dar evidenţiat de un pâlc de fagi şi brazi falnici, bătrâni. Din acest punct se desprinde spre stânga o culme secundară: Plaiul Fagului. Vom fi atenţi la bifurcarea drumului, determinată tocmai de această culme secundară, evidenţiată şi de o plantaţie de larice (zadă). „H”-ul silvic însoţeşte drumul din dreapta până la Schitul Sfântul Ilie. Pe această direcţie se înalţă în faţă, nu departe, vârful piramidal al Bulimandrului. În câteva minute intrăm într-o poiană largă, numită „Trei Hotare”, aici întâlnindu-se, şi despărţindu-se totodată, hotarele ocoalelor silvice Târgu Ocna, Livezi şi Comăneşti. Suntem la schit. Imediat ce părăsim curtea schitului, pe o potecă ce trece prin spatele clădirii ce adăposteşte paraclisul, chiliile, sala de mese şi bucătăria, prindem un drum de taf ce ne coboară în jumătate de oră, de-a lungul unui pârâu torenţial, până la drumul forestier pe care am plecat de la Mânăstirea Sfântul Sava. Drumul ne este cunoscut şi ştim că mai avem un sfert de oră până la mânăstire.

Pentru a citi descrierea altor trasee din Munţii Berzunţi executaţi click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.