Arborele carbonificat de pe valea Borghezului (Culmea Pietricica/Subcarpaţii Tazlăului)

Posted on Apr 9, 2013 in Culmea Pietricica | 0 comments

Borghezul este una dintre obârşiile principale ale pârâului Căprianu/Căpreanu, afluent al pârâului Răcăciuni ce curge în Siret....

Read More