Golul Teherăului din Podu Calului

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

background-ul hărții: Google Maps

După o raită prin Podu Calului, trecând din valea Cașoca, peste Muntele Cașoca, în valea Bâscei Mari pentru a urca Penteleul, când am ratat vârful de top al masivului, cu nume omonim, am revenit, după mulți ani, cu intentenția de a ne … răzbuna … eșecul de atunci; printr-o … diversiune: lăsând încă deoparte vârful … în cauză și atacând un altul, probabil – bănuială confirmată -, cel mai pitoresc al masivului, adăugând la socoteală întregul traseu de până la el și de după el ! El fiind Golul Teherăului !

 

foto: Google Earth Pro

Traseu [14 aprilie 2018]: Gura Teherăului – Muchia Uscătura – Mt. Bertea / Berza – Plaiul Cailor – Golul Teherăului – Pietrele Teherăului – Gura Teherăului

 

 

 

 

 

[H: 9:00] Din gura Teherăului – primul golf pe stânga al Lacului Siriu – avansăm pe valea pârâului, …

 

… pe un drum de tractor secundar care se ține strict de albia pârâului, …

 

… părăsindu-l destul de repede, pentru a sui un prag, …

 

… pentru noi, un loc perfect pentru un scurt popas !

 

Drumul ne urcă spre stânga, pe malul drept al unei văiugi …

 

… noi o traversăm însă, cât se poate de repede,  …

 

… căci alegem să continuăm urcușul pe versantul ei stâng, …

 

 

… un picior bine individualizat, …

 

… dar și bine … verticalizat !

 

[H: 10:00] Evadăm de pe el spre final, către stînga, pentru a prinde o mică șa ce împarte versantul stîng al văii Teherăului în două: Muchia Sângeru și Muchia Uscătura; …

 

… pe aceasta din urmă continuă traseul nostru !

 

Printre stănci, numeroase saxfirage (cuneifolia subsp. robusta) …

 

… și … noi !

 

Și fără stânci, culmea râmăne îngustă, …

 

… în general (sic !), …

 

 

… păstrându-și un aspect pitoresc aparte, …

 

 

… adăugându-se și câteva puncte …

 

 

… de belvedere …

 

… !

 

Muchia Uscată se sfârșește într-o șa poienită, …

 

… urmând curând o largă poiană cu … schepsis; privind orientarea !

 

Deși tentația este să ieșim din poiană ținându-ne de linia de cea mai mare altitudine a interfluviului, n-o vom face căci mai … sus ne așteaptă o zonă cu abrupturi, unutil de abordat cu atât mai mult cu cât vârful Berza nu trebuie urcat, existând un drumeag ce-l ocolește pe versantul nordic; așa că, din Poiana cu … Schepsis, vom devia spre dreapta …

 

… și vom sui ușor, printr-un șir de poieni, până pe culmea piciorului estic al Vârfului Berza (Poiana cu Stână). [H: 12:45]

 

Părăsim poiana prin colțul său nord-vestic (45,547937 N; 26,263872E; 1.142 m alt.) pentru a prinde drumul de coastă ce ne scoate pe versantul vestic al Vârfului Berza; …

 

… prin șaua în care ajungem trece noul traseu marcat cu bandă roșie, ce leagă Siriul de Penteleu, prin valea Cașoca și peste Vf. Podul Calului !

 

Din șa, suim spre Golul Teherăului, pe urmele fostului traseu “bandă roșie”, care, din Siriu, suia prin Valea Harțagului la Golul Teherăului, de unde cobora în valea Coșoca; ici-colo, pe parcurs, vom mai vedea urme ale vechiului marcaj !

 

După un prim hop altitudinal panta se ostoiește și ajungem chiar …

 

… într-o zonă cvasiorizontală …

 

… cu un punct de belvedere chiar, spre culmile cvasianonime ale Podului Calului, de dincolo de obârșiile văii Cașoca !

 

Pornim atacul final asupra Teherăului; …

 

… nu frontal, ci pieziș, …

 

… panta rămânând, totuși, de luat în seamă !

 

Sus, în … buza golului, semne de iarnă, …

 

… dar și ale primăverii !

 

Golul Teherăului este însă … împrimăvărat de-a binelea  …

 

… !

 

Abundă brândușele, …

 

… măseaua-ciutei, …

 

… viorelele, …

 

… și laptele-păsării !

 

Dar mai sunt florile întâlnite și până aici (precum și în continuare): …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… !

 

Până la vârful…  Golului mai avem puțin de urcat …

 

… și de traversat …

 

… pajiști împestrițate …

 

… cu motive florale !

 

[H: 15:30] Sus …

 

… ne îndeplinim obișnuitele obligații … protocolare: fotografia de grup …

 

… și turul de orizont; …

 

… drept pentru care, căutăm, fiecare, cele mai potrivite unghiuri !

 

În colimator, spre nord și nord-est, în … linia I, culmi ale Podului Calului; în cea de a II-a, doi dintre munții … majori ai Vrancei și Penteleul; …

 

… de la vest spre sud-vest, …

 

… cu … focalizare pe Ciucaș !

 

În fine, sudul !

 

E și direcția care ne interesează !

 

Covorașe de flori (viorele și laptele-păsării) (ne) sunt așternute și la plecare !

 

Părăsim Golul Teherăului urmând un culoar prin pădure, foarte repede, descendent !

 

Traseul e, un timp, zig-zagat pe verticală, …

 

… până ce apar primele pietre ale Teherăului; …

 

… ocazie de a ne acorda …

 

… câteva momente de destindere [H: 17:00] !

 

Pietrele se … îmulțesc, …

 

… ba chiar se … înlănțuiesc !

 

Dar stâncăria masivă ce alcătuiește Pietrele Teherăului se află pe o coamă paralelă, dincolo de un șanț tectonic !

 

Creasta pe care ne aflăm se ridică în curând, poteca conducându-ne …

 

… pe sub vârful ei !

 

Din șaua în care ajungem părăsim culmea …

 

… și coborâm pe un vâlcel larg …

 

… care ne scoate …

 

… într-o poiană largă, …

 

… pe care o străbatem pe o … diagonală ceva mai scurtă decât … maximul posibil !

 

Coborârea începe calm, …

 

… dar brusc panta se rupe, …

 

… zdrumicată de stânci !

 

Situația se calmează, ajungând pe un prag orizontal, …

 

… unde vom schimba direcția de coborâre …

 

… trăgând cât mai mult spre dreapta; motiv pentru care părăsim drumul bun de tractor la care ajungem, …

 

… pentru primul său braț … drept !

 

Astfel, ajungem în valea Teherăului …

 

… la gura acesteia; …

 

… adică, acolo unde am intrat în traseu [H: 19:15]!

 

Drumeția se termină însă la … prima benzinărie cu terasă !

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Apps