Golul Teherăului din Podu Calului

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare, executând click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

background-ul hărții: Google Maps

După o raită prin Podu Calului, trecând din valea Cașoca, peste Muntele Cașoca, în valea Bâscei Mari pentru a urca Penteleul, când am ratat vârful de top al masivului, cu nume omonim, am revenit, după mulți ani, cu intentenția de a ne … răzbuna … eșecul de atunci; printr-o … diversiune: lăsând încă deoparte vârful … în cauză și atacând un altul, probabil – bănuială confirmată -, cel mai pitoresc al masivului, adăugând la socoteală întregul traseu de până la el și de după el ! El fiind Golul Teherăului !

 

foto: Google Earth Pro

Traseu [14 aprilie 2018]: Gura Teherăului – Muchia Uscătura – Mt. Bertea / Berza – Plaiul Cailor – Golul Teherăului – Pietrele Teherăului – Gura Teherăului

 

 

 

 

 

[H: 9:00] Din gura Teherăului – primul golf pe stânga al Lacului Siriu – avansăm pe valea pârâului, …

 

… pe un drum de tractor secundar care se ține strict de albia pârâului, …

 

… părăsindu-l destul de repede, pentru a sui un prag, …

 

… pentru noi, un loc perfect pentru un scurt popas !

 

Drumul ne urcă spre stânga, pe malul drept al unei văiugi …

 

… noi o traversăm însă, cât se poate de repede,  …

 

… căci alegem să continuăm urcușul pe versantul ei stâng, …

 

 

… un picior bine individualizat, …

 

… dar și bine … verticalizat !

 

[H: 10:00] Evadăm de pe el spre final, către stînga, pentru a prinde o mică șa ce împarte versantul stîng al văii Teherăului în două: Muchia Sângeru și Muchia Uscătura; …

 

… pe aceasta din urmă continuă traseul nostru !

 

Printre stănci, numeroase saxfirage (cuneifolia subsp. robusta) …

 

… și … noi !

 

Și fără stânci, culmea râmăne îngustă, …

 

… în general (sic !), …

 

 

… păstrându-și un aspect pitoresc aparte, …

 

 

… adăugându-se și câteva puncte …

 

 

… de belvedere …

 

… !

 

Muchia Uscată se sfârșește într-o șa poienită, …

 

… urmând curând o largă poiană cu … schepsis; privind orientarea !

 

Deși tentația este să ieșim din poiană ținându-ne de linia de cea mai mare altitudine a interfluviului, n-o vom face căci mai … sus ne așteaptă o zonă cu abrupturi, inutil de abordat cu atât mai mult cu cât vârful Berza nu trebuie urcat, existând un drumeag ce-l ocolește pe versantul nordic; așa că, din Poiana cu … Schepsis, vom devia spre dreapta …

 

… și vom sui ușor, printr-un șir de poieni, până pe culmea piciorului estic al Vârfului Berza (Poiana cu Stână). [H: 12:45]

 

Părăsim poiana prin colțul său nord-vestic (45,547937 N; 26,263872E; 1.142 m alt.) pentru a prinde drumul de coastă ce ne scoate pe versantul vestic al Vârfului Berza; …

 

… prin șaua în care ajungem trece noul traseu marcat cu bandă roșie, ce leagă Siriul de Penteleu, prin valea Cașoca și peste Vf. Podul Calului !

 

Din șa, suim spre Golul Teherăului, pe urmele fostului traseu “bandă roșie”, care, din Siriu, suia prin Valea Harțagului la Golul Teherăului, de unde cobora în valea Coșoca; ici-colo, pe parcurs, vom mai vedea urme ale vechiului marcaj !

 

După un prim hop altitudinal panta se ostoiește și ajungem chiar …

 

… într-o zonă cvasiorizontală …

 

… cu un punct de belvedere  spre culmile cvasianonime ale Podului Calului, de dincolo de obârșiile văii Cașoca !

 

Pornim atacul final asupra Teherăului; …

 

… nu frontal, ci pieziș, …

 

… panta rămânând, totuși, de luat în seamă !

 

Sus, în … buza golului, semne de iarnă, …

 

… dar și ale primăverii !

 

Golul Teherăului este însă … împrimăvărat de-a binelea  …

 

… !

 

Abundă brândușele, …

 

… măseaua-ciutei, …

 

… viorelele, …

 

… și laptele-păsării !

 

Dar mai sunt florile întâlnite și până aici (precum și în continuare): …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… !

 

Până la vârful…  Golului mai avem puțin de urcat …

 

… și de traversat …

 

… pajiști împestrițate …

 

… cu motive florale !

 

[H: 15:30] Sus …

 

… ne îndeplinim obișnuitele obligații … protocolare: fotografia de grup …

 

… și turul de orizont; …

 

… drept pentru care, căutăm, fiecare, cele mai potrivite unghiuri !

 

În colimator, spre nord și nord-est, în … linia I, culmi ale Podului Calului; în cea de a II-a, doi dintre munții … majori ai Vrancei și Penteleul; …

 

… de la vest spre sud-vest, …

 

… cu … focalizare pe Ciucaș !

 

În fine, sudul !

 

E și direcția care ne interesează !

 

Covorașe de flori (viorele și laptele-păsării) (ne) sunt așternute și la plecare !

 

Părăsim Golul Teherăului urmând un culoar prin pădure, foarte repede, descendent !

 

Traseul e, un timp, zig-zagat pe verticală, …

 

… până ce apar primele pietre ale Teherăului; …

 

… ocazie de a ne acorda …

 

… câteva momente de destindere [H: 17:00] !

 

Pietrele se … îmulțesc, …

 

… ba chiar se … înlănțuiesc !

 

Dar stâncăria masivă ce alcătuiește Pietrele Teherăului se află pe o coamă paralelă, dincolo de un șanț tectonic !

 

Creasta pe care ne aflăm se ridică în curând, poteca conducându-ne …

 

… pe sub vârful ei !

 

Din șaua în care ajungem părăsim culmea …

 

… și coborâm pe un vâlcel larg …

 

… care ne scoate …

 

… într-o poiană … generoasă, …

 

… pe care o străbatem pe o … diagonală ceva mai scurtă decât … maximul posibil !

 

Coborârea începe calm, …

 

… dar brusc panta se rupe, …

 

… zdrumicată de stânci !

 

Situația se calmează, ajungând pe un prag orizontal, …

 

… unde vom schimba direcția de coborâre …

 

… trăgând cât mai mult spre dreapta; motiv pentru care părăsim drumul bun de tractor la care ajungem, …

 

… pentru primul său braț … drept !

 

Astfel, ajungem în valea Teherăului …

 

… la gura acesteia; …

 

… adică, acolo unde am intrat în traseu [H: 19:15]!

 

Drumeția se termină însă la … prima benzinărie cu terasă !

 

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !

2 Comments

  1. O relatare super profesionistă a turei. Felicitări pentru stilul de redactare, am reușit să imi fac o imagine foarte bună asupra zonei. Căutăm informații despre Stâncile Teherăului, iar pagina asta este de departe ceea mai cuprinzatoare. In primăvară abordez traseul neapărat. Ultima porțiune străbătută seamănă cu stancăria Bețelului. Succes mai departe!

    • Mulțumim pentru apreciere. Satisfacția străbaterii traseului dscris e dublată de împlinirea gândului că fotoreportajul fi-va cuiva de folos ! Realizări și dv. pe mai departe !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.