Un lung circuit și unul scurt, de iarnă, la cele Trei Pietre ale Nășcălatului/Hășmaș !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la informația de pe acest site vă oferim un … ghid de utilizare; executați click aici !

Atenţie: imaginile au ipostaze de zoom, accesibile cu câte un click executat pe fiecare !

foto: Google Earth Pro

Circuitul de vară: VALEA ÎNTUNECOASĂ (Gura Văii) – Dl. Piatra Albă – Dl. cu Negură – Dl. Trei Fiare – Mt. Gârbea – Mt. Piatra Șoimului – Vf. Piatra Răsucită – Mt. Vântului – Mt. Fierul Rău – Mt. Fagul Rotund – Mt. Arșița Aramei – Crucea Condra – Trei Pietre – (Vf. Trei Pietre -) Mt. lui Antaloc – Vf. Puternic – Gura Văii Întunecoase

 

 

foto: Google Earth Pro

(Scurt-)circuitul de iarnă: VALEA ÎNTUNECOASĂ (gura Surducului) – Valea Surducului – Culmea Mt. lui Antal – Vf. Trei Pietre – Trei Pietre – Vf. Chinga – Mt. Arșița Aramei – Mt. Fagul Rotund – Mt. Fierul Rău – Mt. Vântului – Mt. Piatra Răsucită – Mt. Piatra Corbului – Mt. Gârbea – Dl. Trei Fiare – Valea Întunecoasă

 

Un fotoreportaj al traseului de vară (4 septembrie 2011):
– pentru un plus de informație – mai ales în sprijinul orientării – vor fi folosite și fotografii din alte drumeții, în aceste situații specificându-se data drumeției

Inrarea în traseu este bruscă – din preajma gurii Văii Întunecoase, de îndată ce coborâm din mașină – și abruptă; …

 

… cam cum se arată a fi și coborâșul final !

 

Prin fâneața necosită ce acoperă botul dealului pe care-l urcăm abundă florile sârșitului de vară și începutului de toamnă …

 

 

 

 

 

 

 

 

… !

 

Între timp, suind, ieșim într-o zonă cosită, …

 

… dar și cu ceva mai multă libertate acordată privirilor noastre: …

 

… !

 

Începem să cucerim vârfuri …

 

…, …

 

Suntem pe creștetul Dealului Piatra Albă. De aici …

 

… se deschid două … perspective:
– în stânga, e șirul vârfurilor ce precede Muntele Gârbea (ce nu e un obstacol … serios, traseul ocolindu-l pe la extremitatea dreaptă);
– în dreapta, e vârf al traseului; dar nu e și ultimul după cum se vede !

 

În șeile dintre vârfurile din stânga …

 

… cresc nenumărate gentiane (Gentianella austriaca), …

 

… bătute cum n-am mai văzut …

 

…; …

 

… nici albinoșii nu fac excepție !
[Despre albinism, amănunte, aici !]

 

Mai bifăm un vârf !

 

După el, n-ar mai fi decât vreo două; chiar două !

 

Motivați, asfel, …

 

… le atacăm în forță !

 

Dincolo de ele se deschide, largă, șaua ce precede … saltul peste Măgura !

 

Doar că, așa cum am mai spus, … saltul se reduce la un ocol larg pe coastele estice ale muntelui !

 

Liniștiți de o atare perspectivă ne putem permite să mai zăbovim printre flori …

 

 

 

 

 

… !

 

Dincolo de utima gospodărie – cea mai nordică – din șa …

 

… drumul ne duce până în albia înmlăștinită a unei obîrșii …

 

… [Detaliu].

 

Mlaștina și vitele au stricat parte din drum, dar continuarea există pe celălalt mal al văiugii; încinge coastele estice ale Gârbei !

 

Pe acest drum vom ajunge, din nou, trei ani mai târziu, dar venind pe alt traseu, pe un vag drumeag trasat pe o curbă de nivel superioară, de pe fața sudică a Gârbei.
[Fotoreportajul traseului respectiv poate fi accesat aici !]

 

Prin pădure drumul urcă ușurel, …

 

… scoțându-ne în șaua dintre Gârbea și Piatra Corbului !

 

De aici ne preia, ducându-ne spre dreapta, …

 

… un drum de tractor reabilitat de curând, urmare a parchetului recent deschis în zonă !

 

La prima noastră trecere pe aici pădurea mai era în picioare; …

 

… iar prin ea creșteau ciuperci !

 

Drumul se așterne apoi pe un picior al Pietrei Șoimului și ne duce …

 

… în șaua ce desparte Piatra Șoimului de Piatra Răsucită, …

 

… o fereastră cu … dublă deschidere:
– spre sud, ne ia ochii pitorescul uneia dintre obârșiile Văii Gârbea; …

 

… – spre nord descoperim … unde trebuie să ajungem … totuși !

 

Din șa, păstrând direcția tot înainte, ne angajăm în urcuș, …

 

… prin pădure, …

 

… până în zona somitală a Pietrei Răsucite !

 

O potecă lată, fost drum de exploatare forestieră, ne poartă pe plaiul ce leagă  Piatra Răsucită de culmea principală a Nășcălatului; e numită a Vântului !

 

Vechiul drum își arată curând urmele …

 

… !

 

Suntem deja aproape de joncțiunea dintre Plaiul Vântului și culmea principală a Nășcălatului !

 

Aici, sus,peisajele sunt mai largi, …

 

… iar florile cu … flori sunt mai puține (sic !); …

 

… în schimb, întâlnim mai multe flori cu fructe, unele … delicios de comestibile, …

 

… altele, doar în anumite condiții de preparare, …

 

… iar unele, toxice (pecetea-lui-Solomon) !

 

În fine, drumul cotește cu 90 de grade spre vest, trece pe sub Vârful Fierul Rău, …

 

… și sfârșește pe culmea principală a Nășcălatului, …

 

… !

 

Pe culme este așternut un drum zdravăn, accesibil și autoturismelor cu garda la sol nu prea joasă, însoțit fiind de marcajul bandă roșie, cu care ne vom întâlni sporadic …

 

… !

 

Drumul șerpuiește larg, mai și suie … ca să … coboare, …

 

… trecând pe la poarta unei mici gospodării, …

 

… un bun loc de popas – dacă stâpânii nu sunt acasă !

 

Apoi drumul se orizontalizează un timp; mai mult, are și ofertă peisagistică …

 

… [Cele Trei Pietre] !

 

Nu mai mergem mult și întâlnim, venind din dreapta, pe drumul forestier ce a traversat satul Valea Întunecoasă ca să urce apoi spre una dintre obârșiile văii, marcajul cruce roșie; ne va însoți o vreme !

 

Din șa urcăm ușor …

 

… pentru a coborâ într-o altă șa, de unde …

 

… suim pe pantele Muntelui Arșița Aramei, intersectând un traseu relativ nou, care leagă Valea Rece de Sândominic !

 

Departe și mult sub vârful Arșiței, pe o curbă de nivel, ocolim larg o obârșie a Văii Întunecoase !

 

Încălecăm pe o muchie a Arșiței, …

 

… de unde … descălecăm …

 

… în Șaua Chinga, sub culmea cea înaltă a Nășcălatului, …

 

… unde ne fură privirea …

 

… culmea cea mai înaltă a Hășmașului !

 

Ieșim din șa dând ocol Vârfului Chinga …

 

 

… suind ușor …

 

 

… la vechea Cruce a Condrei !

 

Spre oriunde te-ai uita …

 

… peisaje, pur și simplu, îți taie respirația: …

 

 

 

 

 

 

 

… !

 

În fine, ne smulgem din reverie pentru a ne continua lungul drum pe care-l mai avem de parcurs !

 

Putem ajunge la cele Trei Pietre urmând strict linia culmii, când suind, când coborând pe sinusoida ei …

 

 

 

…; …

 

… sau … defilând, … orizontal, pe sub culme …

 

… !

 

Pe oricare din căi ajungem …

 

… la cele Trei Pietre; …

 

… unde îndeplinim, negreșit, … ritualul cățărării pe ele !

 

Și tot independent de traseul ales, dar dependent de anotimp, ne alegem cu o colecție de flori de toată … frumusețea: …

 

… de primăvară

 

 

… ori de toamnă !

 

 

Vărful Trei Petre poate fi abordat în două moduri: suindu-l …

 

 

… până sus, …

 

… ori ocolindu-l, …

 

… până ajungem pe piciorul său sud-estic !

 

… pe care ne instalăm și dacă venim de pe vârf !

 

Drumul de culme ne duce până dincolo de Vârful Antal (împreună cu marcajul cruce albastră), …

 

… dar în șaua de pe versantul său estic îl vom părăsi pentru un braț – mai … estompat – ce pleacă spre dreapta; …

 

… dacă îl ratăm, vom coti spre dreapta puțin mai jos, imediat ce întâlnim un drum de căruțe de costă ce deservește o gospodărie aflată în dreapta noastră și pe lângă care vom și trece, angajându-ne apoi în traversarea Dealului lui Antal !

 

… acoperit de fânețe împestrițate cu flori !

 

[Dealul lui Antal văzut de pe pantele sudice ale Vârfului lui Antal !]

 

Pe cealaltă parte a Dealului lui Antal, drumul-potecă ne coboară prin pădure – una cu rariști -, scoțându-ne într-o zonă, relativ ondulată, acoperită de fânețe (cosite la ora trecerii noastre) !

 

În preajma Vârfului Puternic, ultimul al traseului, un … onduleu mai pronunțat ne obligă să coborâm într-o șa joasă, suficient de joasă, …

 

… ca vârful să-și poată justifica numele !

 

Platoul somital este acoperit cu molizi rari printre crengile cărora putem vedea câte ceva !

 

Dincolo de vârf avem însă cu adevărat ce vedea; inclusiv partea finală a traseului, …

 

… pe care ne și instalăm …

 

 

… !

Fotoreportajul circuitului scurt – potrivit pentru condiții de iarnă – poate fi accesat aici !

O sinteză a traseelor noastre, ce au ca obiectiv cele Trei Pietre și/sau Vârful Trei Pietre, este prezentată aici !

Important, dar facultativ: Pentru un acces rapid la alte informații de pe acest site folosiți … ghidul de utilizare, executând click aici !